37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Prezentăm situațiile financiare împreună cu raportul conducerii și raportul auditorului?

Prezentăm situațiile financiare împreună cu raportul conducerii și raportul auditorului?

30.04.2021867 views
(2 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

Știați că, pe lângă întocmirea situațiilor financiare, potrivit art. 23 din Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017, entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de interes public trebuie să întocmescă și raportul conducerii?

Raportul conducerii conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților acesteia și prezintă o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.

Raportul conducerii include, cel puțin, informații privind:
a) indicatorii financiari de performanță;
b) indicatori nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității;
c) perspectivele de dezvoltare ale entităţii;
d) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;
e) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii;
f) filialele entităţii;
g) principalele riscuri şi incertitudini cu care se confruntă entitatea;
h) protecția mediului şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor;
i) în cazul în care utilizarea instrumentelor financiare este semnificativă pentru evaluarea poziției și a performanței financiare:
– obiectivele și politicile în gestiunea riscului financiar pentru fiecare tip major de tranzacție prognozată pentru care se utilizează metode de acoperire împotriva riscurilor;
– gradul de expunere a entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

Atragem atenția că la efectuarea auditului obligatoriu* la entitățile de interes public, la entitățile mari și la entitățile mijlocii, stabilite conform LP nr. 287/2017, raportul auditorului conţine suplimentar avizul auditorului privind coerența dintre raportul conducerii și situațiile financiare pentru aceeași perioadă de gestiune și corespunderea acestuia cu prevederile legislației.

Amintim că raportul auditorului conţine opinia acestuia cu privire la măsura în care situațiile financiare auditate sînt întocmite din toate punctele de vedere semnificative conform cadrului general de raportare financiară.

Entitățile, cu excepția entităților de interes public, sunt obligate să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune, adică până la data de 30 mai 2021. Iar entitățile de interes public sunt obligate să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune, adică până astăzi, 30 aprilie 2021.

Data prezentării situaţiilor financiare se consideră data expedierii acestora prin poşta electronică, încărcarii în sistemul Depozitarului public al situațiilor financiare sau data depunerii la Biroul Național de Statistică.

Atragem atenția că în cazul în care aveți unele neclarități la efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situațiilor financiare, vă puteți înscrie la seminarul ONLINE organizat de echipa Contabilșef.md, care se va desfășura la data de 13 mai 2021. Înregistrarea poate fi făcută aici sau printr-un mesaj la adresa de e-mail: office@contabilsef.md


*Notă:
Auditului obligatoriu, potrivit art. 32 din LP nr. 287/2017, sînt supuse: 
a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare;
b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din LP nr. 287/2017.

Știați că, pe lângă întocmirea situațiilor financiare, potrivit art. 23 din Legea privind auditul situațiilor financiare nr. 271/2017, entitățile mijlocii, entitățile mari și entitățile de interes public trebuie să întocmescă și raportul conducerii?

Raportul conducerii conține o prezentare fidelă a poziției entității, a dezvoltării și a performanței activităților acesteia și prezintă o analiză corelată cu dimensiunea și complexitatea activităților desfășurate.

Raportul conducerii include, cel puțin, informații privind:
a) indicatorii financiari de performanță;
b) indicatori nefinanciari de performanță, relevanți pentru activitatea entității;
c) perspectivele de dezvoltare ale entităţii;
d) activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării;
e) răscumpărarea părţilor sociale şi a acţiunilor proprii;
f) filialele entităţii;
g) principalele riscuri şi incertitudini cu care se confruntă entitatea;
h) protecția mediului şi oportunităţile profesionale ale angajaţilor;
i) în cazul în care utilizarea instrumentelor financiare este semnificativă pentru evaluarea poziției și a performanței financiare:
– obiectivele și politicile în gestiunea riscului financiar pentru fiecare tip major de tranzacție prognozată pentru care se utilizează metode de acoperire împotriva riscurilor;
– gradul de expunere a entității la riscul de preț, riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar.

Atragem atenția că la efectuarea auditului obligatoriu* la entitățile de interes public, la entitățile mari și la entitățile mijlocii, stabilite conform LP nr. 287/2017, raportul auditorului conţine suplimentar avizul auditorului privind coerența dintre raportul conducerii și situațiile financiare pentru aceeași perioadă de gestiune și corespunderea acestuia cu prevederile legislației.

Amintim că raportul auditorului conţine opinia acestuia cu privire la măsura în care situațiile financiare auditate sînt întocmite din toate punctele de vedere semnificative conform cadrului general de raportare financiară.

Entitățile, cu excepția entităților de interes public, sunt obligate să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului, după caz, în termen de 150 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune, adică până la data de 30 mai 2021. Iar entitățile de interes public sunt obligate să prezinte situațiile financiare individuale, raportul conducerii și raportul auditorului în termen de 120 de zile de la ultima zi a perioadei de gestiune, adică până astăzi, 30 aprilie 2021.

Data prezentării situaţiilor financiare se consideră data expedierii acestora prin poşta electronică, încărcarii în sistemul Depozitarului public al situațiilor financiare sau data depunerii la Biroul Național de Statistică.

Atragem atenția că în cazul în care aveți unele neclarități la efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situațiilor financiare, vă puteți înscrie la seminarul ONLINE organizat de echipa Contabilșef.md, care se va desfășura la data de 13 mai 2021. Înregistrarea poate fi făcută aici sau printr-un mesaj la adresa de e-mail: office@contabilsef.md


*Notă:
Auditului obligatoriu, potrivit art. 32 din LP nr. 287/2017, sînt supuse: 
a) situațiile financiare individuale ale entităților mijlocii și entităților mari, ale entităților de interes public și ale altor entități, conform legislației în vigoare;
b) situațiile financiare consolidate ale grupurilor, conform prevederilor art. 27 din LP nr. 287/2017.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...