37.9k
Home  »  Instruire   »   Seminar ONLINE: Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare

Seminar ONLINE: Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare

27.04.2021

Contabilsef.md

Întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare cuprind următoarele etape:

1) efectuarea lucrărilor premergătoare întocmirii situațiilor financiare cum ar fi: inventarierea generală a activelor, capitalului propriu şi datoriilor, decontarea cheltuielilor şi veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune, determinarea şi reflectarea diferențelor de curs valutar, întocmirea înregistrărilor de corectare, determinarea cotei curente a activelor imobilizate şi datoriilor pe termen lung, închiderea conturilor de gestiune etc.;

2) completarea formatelor situațiilor financiare;

3) întocmirea notei explicative la situațiile financiare;

4) aprobarea, semnarea şi prezentarea situațiilor financiare;

5) reformarea bilanțului/bilanțului prescurtat.

Respectiv în cadrul acestui seminar o sa discutăm despre prima etapă, care este importantă pentru pregătirea situațiilor financiare calitative și veridice.

Conținutul seminarului:

 • Principale aspecte legate de raportarea financiare stabilite în Legea contabilității și raportării financiare (termene de raportare, formele de situații, categoriile de entități)
 • Inventarierea anuală, reflectarea rezultatelor în evidența contabilă
 • Inventarierea decontărilor cu bugetul
 • Determinarea creanțelor compromise și provizioanelor pentru acestea
 • Determinarea diferențe de curs valutar și diferențe de sumă. Elemente monetare și nemonetare
 • Evidența avansurilor eliberate și primite în valută străină, reflectarea în conturile contabile și situațiile financiare
 • Determinarea cotei curente a activelor imobilizate și datoriilor pe termen lung
 • Întocmirea înregistrărilor de corectare în cazul depistării unor erori contabile
 • Formarea provizioanelor și revizuirea provizioanelor la data raportării.Care provizioanele sunt obligatorii?
 • Părți afiliate și entități afiliate, reflectarea în bilanțul contabil și notele explicative, practica internațională
 • Analiza evenimentelor ulterioare dății raportării (favorabile și nefavorabile)
 • Decontarea cheltuielilor și veniturilor anticipate aferente perioadei de gestiune
 • Determinarea valorii stocurilor la data raportării.Valoarea contabilă și valoarea realizabilă netă
 • Determinarea deprecierii activelor
 • Reevaluarea mijloacelor fixe în cazul evaluării ulterioare efectuată în baza modelului reevaluării.
 • Operațiuni cu conturile de capital. Calcularea dividendelor, reflectarea operațiunilor în baza deciziilor fondatorilor
 • Calcul și modul de reflectare a impozitului pe venit în contabilitate.
 • Alte lucrări premergătoare întocmirii situațiilor financiare

Speaker:
Veaceslav CIOBANU
– Auditor, contabil certificat CAP;
– Director ”OptimAudit” SRL.

Domnul Veaceslav Ciobanu, este un specialist în domeniu cu experiență practică și este de menționat aportul semnificativ al dumnealui la întreținerea informativă a portalului de specialitate Contabilsef.md, având o serie largă de publicații în cadrul serviciului Revista Electronică Contabilsef.md, precum și în alte publicații periodice de specialitate.

Rugăm participanții interesați, să ne expedieze la adresa electronică office@contabilsef.md 3-5 întrebări cu referire la tematica abordată, pentru a putea construi un dialog cât mai eficient în cadrul seminarului.

Preț de participare la seminar este de 750 lei.
Pentru abonații revistei electronice ”Contabilsef.md” reducere 20%.

Detalii seminar:
Data
13 mai 2021, ora: 1100-1400 
Locația: Platforma ZOOM.

Pentru înregistrare și pentru a primi contul spre plată, completați forma de înregistrare de mai jos.

Contacte:
Telefon: 067 404 132, 0 (22) 22 49 37;
Email: office@contabilsef.md
Web: www.contabilsef.md
Facebook: Contabilsef.md

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...