37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Noile prevederi de utilizare a facturilor fiscale în vigoare!

Noile prevederi de utilizare a facturilor fiscale în vigoare!

20.05.20192.737 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepția perioadei în care ea a fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art. 117 alin. (11) din Codul Fiscal fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.

În acest sens, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.04.2019 (MO nr.167-170 din 17.05.2019) au fost completate prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii  privind completarea acestuia.

Reiterăm că, contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea acestora ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise aici.

Tot prin OMF nr. 72/2019 a fost completată și Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”.

Astfel, conform noii redacții a pct. 3 din instrucțiune, Factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se va utiliza în cazurile:

1) Livrării mărfurilor, activelorinclusiv și în cazurile în care au fost emise avize de însoțire a mărfurilor:
a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
b) neimpozabile cu TVA.

2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut”;
a) impozabile cu TVA;
b) neimpozabile cu TVA.

3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct.

5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

La întocmirea facturii fiscale pentru mărfurile livrate în baza avizelor de însoțire a mărfii se indică doar seria și numărul avizelor de însoțire a mărfii, fără anexarea acestora.

În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă pentru care este specificată poziția tarifară în art. 96 CF se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

Subpunctul 5 al pct. 15 din instrucțiune, a fost expus în redacție nouă, astfel că: În rîndul 7 „Redirijări” în toate exemplarele facturii fiscale în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune , uzufruct – se indică mențiunea „Non livrare”.

Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.04.2019 au intrat în vigoare din 17.05.2018.

Entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepția perioadei în care ea a fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art. 117 alin. (11) din Codul Fiscal fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.

În acest sens, prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.04.2019 (MO nr.167-170 din 17.05.2019) au fost completate prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii  privind completarea acestuia.

Reiterăm că, contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea acestora ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise aici.

Tot prin OMF nr. 72/2019 a fost completată și Instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”.

Astfel, conform noii redacții a pct. 3 din instrucțiune, Factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se va utiliza în cazurile:

1) Livrării mărfurilor, activelorinclusiv și în cazurile în care au fost emise avize de însoțire a mărfurilor:
a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
b) neimpozabile cu TVA.

2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut”;
a) impozabile cu TVA;
b) neimpozabile cu TVA.

3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau uzufruct.

5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

La întocmirea facturii fiscale pentru mărfurile livrate în baza avizelor de însoțire a mărfii se indică doar seria și numărul avizelor de însoțire a mărfii, fără anexarea acestora.

În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă pentru care este specificată poziția tarifară în art. 96 CF se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

Subpunctul 5 al pct. 15 din instrucțiune, a fost expus în redacție nouă, astfel că: În rîndul 7 „Redirijări” în toate exemplarele facturii fiscale în caz de transportare a activelor fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune , uzufruct – se indică mențiunea „Non livrare”.

Prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.04.2019 au intrat în vigoare din 17.05.2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...