37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Atenție! SFS a publicat lista agenților economici ce au obligația utilizării obligatorii a e-Factura

Atenție! SFS a publicat lista agenților economici ce au obligația utilizării obligatorii a e-Factura

22.03.20194.927 views

2

(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În MO de astăzi, 22 martie 2019 a fost publicat Ordinul SFS 124 din 15 martie 2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

Astfel, în temeiul art. 1323 alin. (10), art.1324, art. 133 și art. 117 alin. (11) a fost aprobată Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), selectați potrivit criteriilor de selectare a agenților economici pasibili a fi incluși în lista nominalizată, în baza Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronică, arpobate prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018.

Nr.
Ord.

Codul fiscal

Denumirea agentului economic

1

1003600000811

COTOVSCHI ION I.I.

2

1003600117593

PROLIFIC-PRIM S.R.L.

3

1003601002845

SPERANTA-AGRO S.R.L.

4

1003611011585

S.C. ZUMRUT-GRUP S.R.L.

5

1004601000099

I.M. ALRIZZO S.R.L.

6

1006600001255

S.C. STILTEL GRUP S.R.L.

7

1006600054697

S.C. ALEXANDRU-SLV S.R.L.

8

1006602000034

S.C. MEGASTOC-PRIM S.R.L.

9

1007611003793

S.C. UCAK-LUX S.R.L.

10

1011600005156

STACI GRUP S.R.L.

11

1014600020556

VEGETALES PROD S.R.L.

12

1014600026422

LINASOFF S.R.L.

13

1014600035862

PLESACOM S.R.L.

14

1014603002641

C.I.GRAPE LINE

15

1014611001799

SUD-TERRA S.R.L.

16

1015600022948

SMENA MP S.R.L.

17

1017600002984

TECHNOPOWER S.R.L.

18

1005602007508

S.C.MARIXANDRA S.R.L.

19

1005600031642

NEAOS S.R.L.

20

1008600040094

ALTCOMPRIM-GRUP S.R.L.

În această ordine de idei, amintim că contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea acestora ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise mai jos:

a) agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/ servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni;

b) documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat livrarea de mărfuri.Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;

c) salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;

d) conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat;

e) desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;

f) agentul economic înregistrează o pondere mai mică sau egală de 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani anterior perioadei examinate;

g) persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;

h) agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c)). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/ procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.

Conform prevederilor Instrucțiunii, contribuabilul va fi notificat prin intermediul mesajului remis la poșta electronică despre includerea în Listă. În termen de 3 zile calendaristice din data aprobării și publicării Listei, contribuabilul este obligat de a utiliza exclusiv doar facturi fiscale electronice pentru tranzacțiile documentate. În cazul în care, adresa electronică disponibilă a contribuabilului este incorectă sau inactivă, publicarea ordinului pe pagina oficială a SFS se va considera ca fiind și informarea agentului economic.

Totodată, ținem să vă informăm că, conform prevederilor art. 102 alin. (18) CF, în cazul procurării de pe teritoriul ţării a valorilor materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista contribuabililor obligaţi să utilizeze facturi fiscale electronice (e-factura), subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, dacă dispune de factura fiscală electronică, eliberată de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Prin urmare, cumpărătorul trebuie să fie atent atunci când recepționează facturi fiscale pe suport de hârtie, deoarece în această situație, poate pierde dreptul de trecere în cont a sumei TVA.

În MO de astăzi, 22 martie 2019 a fost publicat Ordinul SFS 124 din 15 martie 2019 cu privire la aprobarea listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura).

Astfel, în temeiul art. 1323 alin. (10), art.1324, art. 133 și art. 117 alin. (11) a fost aprobată Lista agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-factura), selectați potrivit criteriilor de selectare a agenților economici pasibili a fi incluși în lista nominalizată, în baza Instrucțiunii privind modul de determinare și aprobare a listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronică, arpobate prin Ordinul SFS nr. 645 din 30.11.2018.

Nr.
Ord.

Codul fiscal

Denumirea agentului economic

1

1003600000811

COTOVSCHI ION I.I.

2

1003600117593

PROLIFIC-PRIM S.R.L.

3

1003601002845

SPERANTA-AGRO S.R.L.

4

1003611011585

S.C. ZUMRUT-GRUP S.R.L.

5

1004601000099

I.M. ALRIZZO S.R.L.

6

1006600001255

S.C. STILTEL GRUP S.R.L.

7

1006600054697

S.C. ALEXANDRU-SLV S.R.L.

8

1006602000034

S.C. MEGASTOC-PRIM S.R.L.

9

1007611003793

S.C. UCAK-LUX S.R.L.

10

1011600005156

STACI GRUP S.R.L.

11

1014600020556

VEGETALES PROD S.R.L.

12

1014600026422

LINASOFF S.R.L.

13

1014600035862

PLESACOM S.R.L.

14

1014603002641

C.I.GRAPE LINE

15

1014611001799

SUD-TERRA S.R.L.

16

1015600022948

SMENA MP S.R.L.

17

1017600002984

TECHNOPOWER S.R.L.

18

1005602007508

S.C.MARIXANDRA S.R.L.

19

1005600031642

NEAOS S.R.L.

20

1008600040094

ALTCOMPRIM-GRUP S.R.L.

În această ordine de idei, amintim că contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării, în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea acestora ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise mai jos:

a) agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/ servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni;

b) documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat livrarea de mărfuri.Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;

c) salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;

d) conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat;

e) desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;

f) agentul economic înregistrează o pondere mai mică sau egală de 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani anterior perioadei examinate;

g) persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;

h) agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c)). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/ procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.

Conform prevederilor Instrucțiunii, contribuabilul va fi notificat prin intermediul mesajului remis la poșta electronică despre includerea în Listă. În termen de 3 zile calendaristice din data aprobării și publicării Listei, contribuabilul este obligat de a utiliza exclusiv doar facturi fiscale electronice pentru tranzacțiile documentate. În cazul în care, adresa electronică disponibilă a contribuabilului este incorectă sau inactivă, publicarea ordinului pe pagina oficială a SFS se va considera ca fiind și informarea agentului economic.

Totodată, ținem să vă informăm că, conform prevederilor art. 102 alin. (18) CF, în cazul procurării de pe teritoriul ţării a valorilor materiale, serviciilor de la un furnizor inclus în lista contribuabililor obligaţi să utilizeze facturi fiscale electronice (e-factura), subiectul impozabil are dreptul la deducerea sumei T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, dacă dispune de factura fiscală electronică, eliberată de furnizor în modul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Prin urmare, cumpărătorul trebuie să fie atent atunci când recepționează facturi fiscale pe suport de hârtie, deoarece în această situație, poate pierde dreptul de trecere în cont a sumei TVA.

Comentarii

  1. Adrian spune:

    Putina munca am avut!!! Acum trebuie sa mai urmarim si asta offfffff

  2. Vitalie Vitalie spune:

    Cita prostie in capul conducerii serviciului fiscal. Nu puteti tine sub control fraudele ce se comit si le treceti pe contul cumparatorilor care ar putea procura de la astfel de tilhari. Voi, avind toate datele necesare nu puteti controla aceasta si cum sa o faca un cumparator?  Am si eu o propunere pentru lucratorii fiscali – toate incasarile si platile lor si a rudelor de gradul 1 sa fie facute prin card sau cont bancar, si oricine e prins ca primeste de la ei sau le plateste bani in numerar sa achite 12 % impozit din suma iar fiscalii sa se amendeze cu o suma dubla. Sa vedem cum se vor descurca cu cheltuielile lor avind doar incasari din salariu. 

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...