37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificările la Legea privind sistemul public de asigurări sociale în vigoare din 1 ianuarie 2019

Modificările la Legea privind sistemul public de asigurări sociale în vigoare din 1 ianuarie 2019

10.12.20184.296 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Legii Parlamentului nr. 211 din 18 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 - 460 din 07.12.2018, a fost modificată și completată Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Legea a fost completată cu cîteva noțiuni noi și anume:

autoritate/instituție bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național;

autoritate/instituție publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

recompensă – orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;

sector privat – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale.

Alin. (1) al art. 5 din Lege, a fost expus în redacție nouă și va stabili că:

(1) Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sînt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care se completează în modul și în forma stabilite de către Ministerul Finanțelor, se prezintă de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, după cum urmează:

a) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare;

b) persoanele fizice: întreprinzători individuali, mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, administratori autorizați, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune;

c) declarația corectată – în modul stabilit la art. 188 din Codul fiscal nr. 1163/1997;

d) declaraţiile menţionate în prezentul alineat se prezintă de plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite la lit. a)–c) pentru perioadele începînd cu 1 ianuarie 2018, iar pentru perioadele anterioare se prezintă în modul stabilit de legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale aferente perioadelor în cauză.”

Articolul, a fost completat cu un aliniat nou (11) ce stipulează că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, sînt obligați să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din cîmpul muncii.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va prezenta lunar Casei Naționale informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite de Casa Națională de comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Legea a fost completată cu anexele nr. 1, 2 și 3 cu următorul cuprins:

- Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr.1);

- Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale (anexa nr. 2);

- Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr. 3).

Pe lîngă prevederile enunțate, Legea mai conține și alte modificări cu carater redacțional.

Amintim că, scopul prezentelor modificări constă în necesitatea excluderii prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanent, din Legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prevederile Legii nr. 211/2018 vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2019.

Conform Legii Parlamentului nr. 211 din 18 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 448 - 460 din 07.12.2018, a fost modificată și completată Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale.

Legea a fost completată cu cîteva noțiuni noi și anume:

autoritate/instituție bugetară – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național;

autoritate/instituție publică la autogestiune – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

recompensă – orice sumă, alta decât salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;

sector privat – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale.

Alin. (1) al art. 5 din Lege, a fost expus în redacție nouă și va stabili că:

(1) Declarația privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și declarația privind evidența nominală a asiguraților sînt parte componentă a dării de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate, care se completează în modul și în forma stabilite de către Ministerul Finanțelor, se prezintă de plătitorii de contribuții la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, după cum urmează:

a) angajatorii, indiferent de tipul de proprietate şi de forma juridică de organizare – lunar, pînă la data de 25 a lunii următoare celei de gestiune, iar în cazul lichidării – în termen de cel mult 10 zile de la data aprobării bilanţului de lichidare;

b) persoanele fizice: întreprinzători individuali, mediatori, notari, avocați, executori judecătorești, administratori autorizați, care au obţinut dreptul de a desfăşura activitate în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 15 ianuarie a anului următor celui de gestiune;

c) declarația corectată – în modul stabilit la art. 188 din Codul fiscal nr. 1163/1997;

d) declaraţiile menţionate în prezentul alineat se prezintă de plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite la lit. a)–c) pentru perioadele începînd cu 1 ianuarie 2018, iar pentru perioadele anterioare se prezintă în modul stabilit de legile bugetului asigurărilor sociale de stat anuale aferente perioadelor în cauză.”

Articolul, a fost completat cu un aliniat nou (11) ce stipulează că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare, sînt obligați să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului, ordinului de acordare a concediului paternal, ordinului de eliberare din cîmpul muncii.

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va prezenta lunar Casei Naționale informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite de Casa Națională de comun cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Legea a fost completată cu anexele nr. 1, 2 și 3 cu următorul cuprins:

- Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr.1);

- Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale (anexa nr. 2);

- Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr. 3).

Pe lîngă prevederile enunțate, Legea mai conține și alte modificări cu carater redacțional.

Amintim că, scopul prezentelor modificări constă în necesitatea excluderii prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanent, din Legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

Prevederile Legii nr. 211/2018 vor fi puse în aplicare din 1 ianuarie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei