37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Modificări la Legea privind sistemul public de asigurări sociale. Vezi ce prevăd acestea

Modificări la Legea privind sistemul public de asigurări sociale. Vezi ce prevăd acestea

18.09.20183.219 views
(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale urmează a fi modificată și completată, conform unui proiect de lege ce urmează a fi examinat în sedința Guvernului din 19 septembrie curent.

Potrivit notei informative a proiectului de lege, scopul constă în excluderea prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanent, dintr-o lege adoptată anual.

Conform proiectului, Legea urmează a fi completată cu 4 noțiuni noi:

recompensă“– orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;

“autoritate/instituție bugetară” – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național;

“autoritate/instituție publică la autogestiune” – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

“sector privat” – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale.

Art. 5 al Legii 489/1999, urmează a fi completat cu un nou aliniat (11) care va stipula că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare vor fi obligați să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18) – în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.

Persoanele fizice specificate la art. 5 alin. (1) lit. b) la necesitatea stabilirii pensiei pe parcursul anului de gestiune, vor fi obligate să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18).

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va prezinta lunar Casei Naționale de Asigurări Sociale informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite în comun de Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

De asemenea, proiectul de lege propune transferarea anexelor nr. 3,5 și 6 prezentate în mod general la Legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în Legea privind sistemul public de asigurări sociale de stat 489/1999

Astfel, Legea menționată, urmează a fi completată cu 3 anexe după cum urmează:

  • Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr.1);
  • Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale (anexa nr. 2);
  • Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr. 3).

Prezentul proiect de lege nu necesită cheltuieli economico-financiare din bugetul public național.

Legea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Legea 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale urmează a fi modificată și completată, conform unui proiect de lege ce urmează a fi examinat în sedința Guvernului din 19 septembrie curent.

Potrivit notei informative a proiectului de lege, scopul constă în excluderea prevederilor legale care au caracter de aplicabilitate permanent, dintr-o lege adoptată anual.

Conform proiectului, Legea urmează a fi completată cu 4 noțiuni noi:

recompensă“– orice sumă, alta decît salariul, plătită de angajator în folosul persoanelor angajate prin contract individual de muncă, al persoanelor aflate în raporturi de serviciu în bază de act administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, inclusiv drepturile în natură reglementate prin acte normative sau contract colectiv de muncă, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii;

“autoritate/instituție bugetară” – entitate de drept public care, conform actelor de constituire, este finanțată de la bugetele componente ale bugetului public național;

“autoritate/instituție publică la autogestiune” – entitate de drept public care, potrivit actului normativ prin care a fost fondată, desfășoară activitate necomercială (nonprofit) și activează în baza principiilor de autogestiune;

“sector privat” – persoane fizice și juridice de drept privat ce se constituie în baza hotărîrii acestora, pe care o dotează potrivit scopului preconizat și care include, dar fără a se limita la acestea, următoarele forme: societate comercială, cooperative, întreprinderi de stat și municipale, organizații necomerciale.

Art. 5 al Legii 489/1999, urmează a fi completat cu un nou aliniat (11) care va stipula că angajatorii, indiferent de tipul de proprietate și de forma juridică de organizare vor fi obligați să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18) – în termen de 10 zile de la data emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal.

Persoanele fizice specificate la art. 5 alin. (1) lit. b) la necesitatea stabilirii pensiei pe parcursul anului de gestiune, vor fi obligate să prezinte, pe suport de hîrtie sau utilizînd metode automatizate de raportare electronică cu aplicarea semnăturii digitale, informația privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale (forma DSA 18).

Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă va prezinta lunar Casei Naționale de Asigurări Sociale informația cu privire la beneficiarii de ajutor de șomaj și de prestații de asigurări sociale în scopul confirmării stagiului de cotizare în termenul și forma stabilite în comun de Casa Națională de Asigurări Sociale și Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.

De asemenea, proiectul de lege propune transferarea anexelor nr. 3,5 și 6 prezentate în mod general la Legile anuale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în Legea privind sistemul public de asigurări sociale de stat 489/1999

Astfel, Legea menționată, urmează a fi completată cu 3 anexe după cum urmează:

  • Categoriile de plătitori și de asigurați, tarifele și termenele de virare a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr.1);
  • Lista funcţiilor personalului din aviaţia civilă ale cărui condiţii de muncă se încadrează în condiţii speciale (anexa nr. 2);
  • Tipuri de drepturi şi de venituri din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (anexa nr. 3).

Prezentul proiect de lege nu necesită cheltuieli economico-financiare din bugetul public național.

Legea urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...