37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informații incluse în note explicative. SNC ”Venituri” și SNC ”Cheltuieli”

Informații incluse în note explicative. SNC ”Venituri” și SNC ”Cheltuieli”

21.04.2022656 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual un set de rapoarte financiare format din: bilanț, situația de profit și pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar și nota explicativă.

Nota explicativă conține informații suplimentare care nu sunt incluse în situaţiile financiare, relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește politicile contabile adoptate, performanțele financiare și modificarea poziției și a performanței financiare a entității.

Potrivit SNC ”Venituri” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lângă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare cel puţin următoarele informaţii:

  • suma fiecărei categorii semnificative de venituri recunoscute în perioada de gestiune, inclusiv veniturile provenite din vînzarea produselor şi mărfurilor, prestarea serviciilor, redevenţe, dividende;
  • suma veniturilor rezultate din tranzacţiile pe bază de barter incluse în fiecare categorie semnificativă de venit.

Un exemplu a notei explicative privind stocuri puteți urmări în continuare:

Informația privind veniturile pentru anul 202X, în contextul prevederilor de SNC „Venituri”, este prezentată în tabelul de mai jos:

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr.

crt.

Venituri

Suma,

 lei

1.

Venituri din vînzarea produselor

733 085 563

2.

Venituri din vînzarea mărfurilor

17 911 047

3.

Venituri din ieşirea altor active circulante

2 959 671

4.

Venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 

2 315 737

5.

Venituri aferente diferențelor de curs valutar

1 671 804

Concomitent, aferent cheltuielilor în nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete se conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii cu privire la:

  • suma cheltuielilor activităţii de bază grupate după natură (elemente);
  • natura şi suma fiecărei categorii semnificative de cheltuieli, recunoscute în perioada de gestiune.

În anul 202X au fost înregistrate următoarele categoriile semnificative de cheltuieli:

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr.

crt.

Cheltuieli

Suma,

lei

1.

Valoarea contabilă a produselor vîndute

505 327 886

2.

Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

16 079 857

3.

Cheltuieli privind dobînzile

5 050 268

4.

Cheltuieli de publicitate şi marketing

4 711 025

5.

Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar

4 644 344

6.

Cheltuieli cu personalul administrativ

3 533 889

7.

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite

3 280 444

8.

Cheltuieli cu personalul comercial

3 239 070

9.

Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie

2 402 990

10.

Costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terților

2 150 000

11.

Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre curs oficial BNM si curs de cumpărare

1 458 942

Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în continuare:

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr.

crt.

Indicatori

Suma,

lei

1.

Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite,  produse în curs de execuție etc.)1

(437 493)

2.

Cheltuieli cu materiale

487 378 402

3.

Cheltuieli cu personalul

25 199 807

4.

Cheltuieli privind amortizarea

10 271 795

5.

Alte cheltuieli

186 881 675

6

Total cheltuieli ale activităţii de bază  (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)

709 294 186


1 Variația stocurilor de producție în sumă de 437 493 lei se determină în următorul mod: col.4 - col.5 din rd.260 și 270 (cu excepția mărfurilor) din bilanț (7 484 237 lei - 7 921 730 lei).

În funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual un set de rapoarte financiare format din: bilanț, situația de profit și pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de numerar și nota explicativă.

Nota explicativă conține informații suplimentare care nu sunt incluse în situaţiile financiare, relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește politicile contabile adoptate, performanțele financiare și modificarea poziției și a performanței financiare a entității.

Potrivit SNC ”Venituri” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lângă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare cel puţin următoarele informaţii:

  • suma fiecărei categorii semnificative de venituri recunoscute în perioada de gestiune, inclusiv veniturile provenite din vînzarea produselor şi mărfurilor, prestarea serviciilor, redevenţe, dividende;
  • suma veniturilor rezultate din tranzacţiile pe bază de barter incluse în fiecare categorie semnificativă de venit.

Un exemplu a notei explicative privind stocuri puteți urmări în continuare:

Informația privind veniturile pentru anul 202X, în contextul prevederilor de SNC „Venituri”, este prezentată în tabelul de mai jos:

Informații privind categoriile semnificative de venituri

Nr.

crt.

Venituri

Suma,

 lei

1.

Venituri din vînzarea produselor

733 085 563

2.

Venituri din vînzarea mărfurilor

17 911 047

3.

Venituri din ieşirea altor active circulante

2 959 671

4.

Venituri din prestarea serviciilor şi executarea lucrărilor 

2 315 737

5.

Venituri aferente diferențelor de curs valutar

1 671 804

Concomitent, aferent cheltuielilor în nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete se conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii cu privire la:

  • suma cheltuielilor activităţii de bază grupate după natură (elemente);
  • natura şi suma fiecărei categorii semnificative de cheltuieli, recunoscute în perioada de gestiune.

În anul 202X au fost înregistrate următoarele categoriile semnificative de cheltuieli:

Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

Nr.

crt.

Cheltuieli

Suma,

lei

1.

Valoarea contabilă a produselor vîndute

505 327 886

2.

Valoarea contabilă a mărfurilor vîndute

16 079 857

3.

Cheltuieli privind dobînzile

5 050 268

4.

Cheltuieli de publicitate şi marketing

4 711 025

5.

Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar

4 644 344

6.

Cheltuieli cu personalul administrativ

3 533 889

7.

Valoarea contabilă şi cheltuielile aferente altor active circulante ieşite

3 280 444

8.

Cheltuieli cu personalul comercial

3 239 070

9.

Cheltuieli privind reparaţiile şi deservirea produselor şi mărfurilor în perioada de garanţie

2 402 990

10.

Costul serviciilor prestate şi lucrărilor executate terților

2 150 000

11.

Cheltuieli aferente diferenţelor nefavorabile dintre curs oficial BNM si curs de cumpărare

1 458 942

Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în continuare:

Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

Nr.

crt.

Indicatori

Suma,

lei

1.

Variația stocurilor de producție (semifabricate, produse finite,  produse în curs de execuție etc.)1

(437 493)

2.

Cheltuieli cu materiale

487 378 402

3.

Cheltuieli cu personalul

25 199 807

4.

Cheltuieli privind amortizarea

10 271 795

5.

Alte cheltuieli

186 881 675

6

Total cheltuieli ale activităţii de bază  (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5)

709 294 186


1 Variația stocurilor de producție în sumă de 437 493 lei se determină în următorul mod: col.4 - col.5 din rd.260 și 270 (cu excepția mărfurilor) din bilanț (7 484 237 lei - 7 921 730 lei).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...