37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Informații incluse în note explicative. SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”

Informații incluse în note explicative. SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”

05.05.2022351 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Nota explicativă la situațiile financiare detaliază şi concretizează informaţiile din bilanțul contabil, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar. Conţinutul notei explicative pentru diferite categorii de entităţi este stabilit de Legea contabilităţii și raportării financiare şi Standardele Naţionale de Contabilitate.

Conform SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) politicile contabile:

a) natura şi motivele modificărilor politicilor contabile pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informaţii mai credibile şi relevante;

b) efectul modificărilor politicilor contabile asupra rezultatelor activităţii entităţii;

2) modificările estimărilor contabile:

a) natura şi suma modificării unei estimări contabile ce afectează perioada de gestiune curentă sau care se aşteaptă să aibă un efect în perioadele de gestiune viitoare;

b) faptul privind imposibilitatea determinării sumei efectului din modificarea unei sau altei estimări contabile asupra perioadelor de gestiune viitoare;

3) erorile contabile:

a) natura erorilor semnificative aferente oricărei perioade precedente şi valoarea corectării respective;

b) informaţiile comparative retratate retroactiv în urma corectării erorilor semnificative aferente oricărei perioade precedente;

c) faptul privind imposibilitatea aplicării retroactive a informaţiilor comparative;

4) data semnării situaţiilor financiare şi persoanele abilitate să le semneze.

Un exemplu a notei explicative privind evenimentele ulterioare puteți urmări în continuare:

Evenimente ulterioare

1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X nu au avut loc.

2. După data raportării au fost înregistrate următoarele evenimente ulterioare, care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X:

în ianuarie 202X+1 - modificări semnificative ale cursului de schimb valutar;

în februarie 202X+1 - vînzarea unei clădiri administrative cu valoare semnificativă.

Nota explicativă la situațiile financiare detaliază şi concretizează informaţiile din bilanțul contabil, situaţia de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de numerar. Conţinutul notei explicative pentru diferite categorii de entităţi este stabilit de Legea contabilităţii și raportării financiare şi Standardele Naţionale de Contabilitate.

Conform SNC ”Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare” nota explicativă a entităţilor care întocmesc situaţii financiare complete conţine, pe lîngă informaţiile prevăzute în Legea contabilităţii și raportării financiare, cel puţin următoarele informaţii privind:

1) politicile contabile:

a) natura şi motivele modificărilor politicilor contabile pentru care aplicarea noii politici contabile oferă informaţii mai credibile şi relevante;

b) efectul modificărilor politicilor contabile asupra rezultatelor activităţii entităţii;

2) modificările estimărilor contabile:

a) natura şi suma modificării unei estimări contabile ce afectează perioada de gestiune curentă sau care se aşteaptă să aibă un efect în perioadele de gestiune viitoare;

b) faptul privind imposibilitatea determinării sumei efectului din modificarea unei sau altei estimări contabile asupra perioadelor de gestiune viitoare;

3) erorile contabile:

a) natura erorilor semnificative aferente oricărei perioade precedente şi valoarea corectării respective;

b) informaţiile comparative retratate retroactiv în urma corectării erorilor semnificative aferente oricărei perioade precedente;

c) faptul privind imposibilitatea aplicării retroactive a informaţiilor comparative;

4) data semnării situaţiilor financiare şi persoanele abilitate să le semneze.

Un exemplu a notei explicative privind evenimentele ulterioare puteți urmări în continuare:

Evenimente ulterioare

1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X nu au avut loc.

2. După data raportării au fost înregistrate următoarele evenimente ulterioare, care nu conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 202X:

în ianuarie 202X+1 - modificări semnificative ale cursului de schimb valutar;

în februarie 202X+1 - vînzarea unei clădiri administrative cu valoare semnificativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...