37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   În curând expiră termenul de prezentare a situațiilor financiare!

În curând expiră termenul de prezentare a situațiilor financiare!

27.05.2024246 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Nu uitați că se apropie ultima zi pentru prezentarea situațiilor financiare!

Revista Contabilsef.md reamintește că în conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

  • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2024);
  • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (29 mai 2024).

Amintim că în funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte:

  • situații financiare prescurtate conțin bilanțul prescurtat, situația de profit și pierdere prescurtată, nota explicativă și se prezintă de către entitățile micro care corespund criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017;
  • situații financiare simplificate conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mici care corespund criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al LP 287/2017;
  • situații financiare complete conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mijlocii și mari, care corespund criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al LP 287/2017.

Situațiile financiare se semnează obligatoriu de către administratorul (conducătorul, directorul) entității raportoare.

Situațiile financiare pot fi completate și prezentate:

Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.

Nu uitați că se apropie ultima zi pentru prezentarea situațiilor financiare!

Revista Contabilsef.md reamintește că în conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

  • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2024);
  • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (29 mai 2024).

Amintim că în funcție de categoria entității și necesitățile informaționale ale acesteia, entitatea care aplică SNC întocmește și prezintă anual unul dintre următoarele seturi de rapoarte:

  • situații financiare prescurtate conțin bilanțul prescurtat, situația de profit și pierdere prescurtată, nota explicativă și se prezintă de către entitățile micro care corespund criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017;
  • situații financiare simplificate conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mici care corespund criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al LP 287/2017;
  • situații financiare complete conțin bilanțul, situația de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, nota explicativă și se prezintă de către entitățile mijlocii și mari, care corespund criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al LP 287/2017.

Situațiile financiare se semnează obligatoriu de către administratorul (conducătorul, directorul) entității raportoare.

Situațiile financiare pot fi completate și prezentate:

Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...