37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   În atenția contribuabililor: termenul de prezentare a informației din surse indirecte

În atenția contribuabililor: termenul de prezentare a informației din surse indirecte

21.02.20231.302 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu art. 92 și art. 22611 Surse indirecte de informații alin.(3) și art.(4) din Codul fiscal, următorii subiecți au obligația să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informațiile solicitate (alin.(2) art.22611 din CF) în scopul determinării obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice cetățeni prin metode indirecte:

Agenţia Servicii Publice - informaţii privind datele personale precum și informaţii privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosinţă cu titlu oneros sau gratuit;

băncile – informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;

Poliţia de Frontieră – informaţia privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova;

companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;

companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;

deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

Banca Națională a Moldovei – informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi;

notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială: informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital;

executorii judecătorești – informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;

birourile istoriilor de credit – informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;

persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;

societățile de plată – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

societățile emitente de monedă electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

Important! Informația nu se mai prezintă pe portalul www.servicii.fisc.md, serviciul devenind accesibil doar pe portalul www.sfs.md, accesând SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” la următorul link

Prezentarea tardivă sau neautentică a informației, precum și neprezentarea informației prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal, se sancționează în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (6), (7) și (8) din Codul fiscal. Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice. 

La prezentarea informațiilor se va ține cont de prevederile următoarelor acte normative:

 1. Codul fiscal;
 2. Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal;
 3. Baza generalizată a practicii fiscale:
  9.2.1 Care este prima perioadă fiscală, pentru care persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător prezintă informația privind împrumuturile contractate/rambursate de la persoanele fizice?
  9.2.2 Se supune raportării informația despre împrumuturi sau procurări de mijloace de transport conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, aferentă persoanelor fizice nerezidenți?
  9.2.3 Cum se va determina suma cumulativă de 200 mii lei în scopul aprecierii obligațiunii de raportare a împrumuturilor?
  9.2.4 În Anexa nr. 11 al Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018, care dată a operațiunii se indică în coloana 8, dacă entitatea a efectuat mai multe operațiuni de împrumut pe parcursul perioadei fiscale cu aceeași persoană fizică, inclusiv cu fondatorul?
  9.2.5 Care cod a operațiunii se indică la completarea Anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 08/21/2018, în cazul rambursării împrumuturilor prin iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc.
  9.2.6 Care este procedura de prezentare a informațiilor pe Anexele nr. 10 și 11, conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018?
  9.2.7 Apare obligațiunea de raportare a soldului la începutul/finele perioadei de raportare în cazul dacă împrumuturile contractate/rambursate pe parcursul unui an fiscal reflectate în contabilitatea întreprinderii, nu depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei, dar soldul la începutul sau sfârșitul perioadei de raportare este mai mare de această sumă?
  9.2.8 Sunt notarii obligați să expedieze informația cu privire la certificatele de moștenitor conform art. 22611 alin. (2) pct. 8) din Codul fiscal?
  9.2.9 La cine apare obligație prezentării informației conform art. 22611 alin. (2) pct. 8) din Codul fiscal, în cazul încetării activității notarului?
  9.2.10 Care este procedura de corectare a informației din surse indirecte prezentate eronat care a fost deja prelucrată și acceptată de către SFS?

Totodată, vă recomandăm să examinați și o serie de materiale publicate în Revista electronica Contabilsef.md pe baza subiectul menționat anterior:

Notă: Menționăm că la aplicarea conținutului din articolele susmenționate care conțin trimiteri la prevederile legale neactuale urmează de aplicat normele legale în vigoare.

În conformitate cu art. 92 și art. 22611 Surse indirecte de informații alin.(3) și art.(4) din Codul fiscal, următorii subiecți au obligația să prezinte Serviciului Fiscal de Stat informațiile solicitate (alin.(2) art.22611 din CF) în scopul determinării obligațiilor fiscale ale persoanelor fizice cetățeni prin metode indirecte:

Agenţia Servicii Publice - informaţii privind datele personale precum și informaţii privind documentarea mijloacelor de transport, inclusiv a celor transmise de către proprietari în folosinţă cu titlu oneros sau gratuit;

băncile – informaţia privind toate tipurile de conturi active pe parcursul unui an fiscal, inclusiv rulajele (mişcările) pe aceste conturi;

Poliţia de Frontieră – informaţia privind trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova;

companiile turistice – informația privind serviciile turistice prestate;

companiile de asigurare – informația privind contractele de asigurare;

deținătorii de registre ale deținătorilor de valori mobiliare – informația privind tranzacțiile cu valori mobiliare efectuate în perioada anului fiscal;

Banca Națională a Moldovei – informația despre persoanele cărora li s-a autorizat, conform legislației valutare, deschiderea de conturi în străinătate, precum și rapoartele privind conturile deschise în străinătate prezentate conform legislației de titularii de conturi;

notarii și alte persoane care desfășoară activitate notarială: informația privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare și mobiliare; informația privind contractele de împrumut și de donații; informația privind alte contracte aferente activelor de capital;

executorii judecătorești – informația privind realizarea drepturilor creditorilor recunoscute printr-un document executoriu prezentat spre executare;

birourile istoriilor de credit – informația privind subiecții istoriilor de credit persoane fizice și informațiile privind obligațiile debitoriale;

persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația despre cheltuielile efectuate de către persoanele fizice la procurarea mijloacelor de transport;

persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor fizice care practică activitate independentă – informația privind împrumuturile contractate de la persoane fizice în perioada anului fiscal și cele rambursate persoanelor fizice;

societățile de plată – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

societățile emitente de monedă electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile realizate în numerar de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal;

furnizorii de servicii poștale care activează în conformitate cu Legea comunicațiilor poștale nr.36/2016 și care prestează servicii de plată în conformitate cu Legea nr.114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică – informația privind activitățile sau tranzacțiile prin sisteme de remitere de bani de către persoanele fizice pe parcursul unui an fiscal.

Important! Informația nu se mai prezintă pe portalul www.servicii.fisc.md, serviciul devenind accesibil doar pe portalul www.sfs.md, accesând SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” la următorul link

Prezentarea tardivă sau neautentică a informației, precum și neprezentarea informației prevăzute la art. 22611 din Codul fiscal, se sancționează în conformitate cu prevederile art. 253 alin. (6), (7) și (8) din Codul fiscal. Pentru utilizarea unei metode mai simple de semnare a documentelor completate, sistemul permite încărcarea datelor într-un singur fișier (format XML), care permite ulterior semnarea prin aplicarea unei singuri semnături electronice. 

La prezentarea informațiilor se va ține cont de prevederile următoarelor acte normative:

 1. Codul fiscal;
 2. Ordinul SFS nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92 și art. 22611 din Codul fiscal;
 3. Baza generalizată a practicii fiscale:
  9.2.1 Care este prima perioadă fiscală, pentru care persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător prezintă informația privind împrumuturile contractate/rambursate de la persoanele fizice?
  9.2.2 Se supune raportării informația despre împrumuturi sau procurări de mijloace de transport conform art. 22611 alin. (2) pct. 11 și 12 din Codul fiscal, aferentă persoanelor fizice nerezidenți?
  9.2.3 Cum se va determina suma cumulativă de 200 mii lei în scopul aprecierii obligațiunii de raportare a împrumuturilor?
  9.2.4 În Anexa nr. 11 al Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018, care dată a operațiunii se indică în coloana 8, dacă entitatea a efectuat mai multe operațiuni de împrumut pe parcursul perioadei fiscale cu aceeași persoană fizică, inclusiv cu fondatorul?
  9.2.5 Care cod a operațiunii se indică la completarea Anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 08/21/2018, în cazul rambursării împrumuturilor prin iertarea datoriei, aport în capital statutar, anularea conform termenului de prescripție etc.
  9.2.6 Care este procedura de prezentare a informațiilor pe Anexele nr. 10 și 11, conform Ordinului Serviciului Fiscal de Stat nr. 427 din 21.08.2018?
  9.2.7 Apare obligațiunea de raportare a soldului la începutul/finele perioadei de raportare în cazul dacă împrumuturile contractate/rambursate pe parcursul unui an fiscal reflectate în contabilitatea întreprinderii, nu depăşesc cumulativ suma de 200 mii de lei, dar soldul la începutul sau sfârșitul perioadei de raportare este mai mare de această sumă?
  9.2.8 Sunt notarii obligați să expedieze informația cu privire la certificatele de moștenitor conform art. 22611 alin. (2) pct. 8) din Codul fiscal?
  9.2.9 La cine apare obligație prezentării informației conform art. 22611 alin. (2) pct. 8) din Codul fiscal, în cazul încetării activității notarului?
  9.2.10 Care este procedura de corectare a informației din surse indirecte prezentate eronat care a fost deja prelucrată și acceptată de către SFS?

Totodată, vă recomandăm să examinați și o serie de materiale publicate în Revista electronica Contabilsef.md pe baza subiectul menționat anterior:

Notă: Menționăm că la aplicarea conținutului din articolele susmenționate care conțin trimiteri la prevederile legale neactuale urmează de aplicat normele legale în vigoare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...