37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Impozitul pe venitul al nerezidenților. Ce prevede noul Regulament

Impozitul pe venitul al nerezidenților. Ce prevede noul Regulament

12.07.2018978 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Reiterăm faptul că, Guvernul a aprobat recent un  Regulament cu privire la impozitul pe venitul nerezidenților.

Documentul face parte din cele 3 Regulamente elaborate cu scopul înglobării normelor ce țin de determinarea obligațiilor fiscale a impozitului pe venit într-un singur act, în scopul facilitării aplicării prevederilor, de către contribuabili.

În sensul prezentului Regulament, nerezident este orice persoană fizică sau juridică care corespunde prevederilor art. 5 pct. 6) din CF.

Întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut:

1) în Republica Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă;
2) peste hotarele Republicii Moldova, din activităţi de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă.

Categoriile de venituri ale persoanelor juridice nerezidente, obținute în Republica Moldova și peste hotarele ei, sunt prezentate la art. 71 și art. 72 din CF.

Venitul nerezidentului, se consideră obţinut pe teritoriul Republicii Moldova doar în cazul în care acesta este legat de activitatea sa pe teritoriul ţării. Cît privește veniturile obţinute peste hotarele Republicii Moldova în urma activităţii pe teritoriul ţării străine, acestea nu constituie obiectul impozitării cu impozit pe venit la sursa de plată, în Republica Moldova.

În acest sens, la determinarea venitului impozabil al nerezidenţilor se va ţine cont numai de venitul obţinut în Republica Moldova și se va permite deducerea doar a cheltuielilor care vizează direct venitul obținut în Republica Moldova.

Totodată, contribuabilul nerezident care desfășoară o activitate în Republica Moldova prin intermediul reprezentanței permanente este plătitor al impozitului pe veniturile brute obținute din sursele Republicii Moldova, care sunt legate de reprezentanța permanentă și diminuate cu suma deducerilor exclusive a acelor cheltuieli, pierderi și altor plăți care se atribuie nemijlocit la aceste venituri, ținând seama de prevederile art. 76 din CF.

Prevederile tratatelor internaționale privind evitarea dublei impuneri la care Republica Moldova este parte, stipulează că la stabilirea venitului impozabil a reprezentanței permanente se admite deducerea cheltuielilor suportate pentru scopurile acestei reprezentanțe permanente, inclusiv cheltuielile de regie și administrative generale, indiferent de faptul dacă aceste cheltuieli sunt suportate în Republica Moldova, unde se află reprezentanța permanentă, sau peste hotarele ei, cu excepțiile stabilite în CF. Deducerile acestor cheltuieli trebuie să fie confirmate documentar.

Reprezentanța permanentă, are obligația de a ține evidența separată a veniturilor brute și a cheltuielilor din activitatea de întreprinzător desfășurată atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și peste hotarele ei.

Persoanele juridice nerezidente care își desfășoară activitatea nu doar în Republica Moldova și, totodată, nu ține evidența separat, care ar permite să fie stabilit venitul obținut din activitatea desfășurată de către ea prin intermediul reprezentanței permanente, suma venitului brut poate fi stabilită în baza calculului, ținînd cont de unul dintre următorii indici:
1) ponderea venitului brut de la comercializarea producției (lucrărilor, serviciilor) în Republica Moldova în încasarea totală a persoanei juridice nerezidente din toată activitatea ei;
2) ponderea cheltuielilor legate de activitatea pe teritoriul Republicii Moldova în suma totală de cheltuieli a persoanei juridice nerezidente;
3) ponderea personalului scriptic ce practică activitate pe teritoriul Republicii Moldova în personalul scriptic al persoanei juridice nerezidente.

Nu se impozitează venitul de obținut către consultanții străini care activează în baza proiectelor reglementate prin tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, , dacă tratatul prevede acordarea scutirii. Din plăţile efectuate în favoarea reprezentanţelor şi a reprezentanţelor permanente înregistrate în Republica Moldova ale persoanelor juridice nerezidente nu se reţine impozitul pe venit la sursa de plată.

Pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaţionale, nerezidentul trebuie să prezinte plătitorului de venit certificatul de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul de rezidenţă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...