37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare. Vezi proiectul

Ghidul metodologic de întocmire a situațiilor financiare. Vezi proiectul

23.10.20201.556 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor remite spre consultare publică proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare.

Ghidul metodologic de întocmire a situaţiilor financiare este elaborat în baza Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor reglementări contabile.  

Obiectivul prezentului ghid constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional.

Astfel, proiectul prevede:

- Modul de întocmire a Politicilor contabile;

- Modul de întocmire a operațiunilor economice a unei perioade de calculație (luna calendaristică);

- Modul de întocmire a Balanței de verificare a perioadei de gestiune (anul calendaristic);

- Modul de întocmire a situațiilor financiare, care include:

  • bilanțul;
  • situația de profit și pierdere;
  • situația modificărilor capitalului propriu;
  • situația fluxurilor de numerar;
  • nota explicativă.

Politicile contabile, operațiunile economice și notele la situațiile financiare prevăzute în ghid au un caracter de recomandare și pot fi modificate în funcție de specificul activității și necesitățile informaționale proprii ale entității.

Data limită pentru comentarii: 13.11.2020

Persoane responsabile
Roșca Marina – consultant principal al Direcției politici financiare,
tel: 022-26-27-57
adresa de e-mail: marina.rosca@mf.gov.md

Ministerul Finanțelor remite spre consultare publică proiectul Ghidului metodologic de întocmire a situațiilor financiare.

Ghidul metodologic de întocmire a situaţiilor financiare este elaborat în baza Legii contabilităţii şi raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017, Standardelor Naţionale de Contabilitate şi altor reglementări contabile.  

Obiectivul prezentului ghid constă în prezentarea modului de întocmire a situaţiilor financiare în baza unui studiu de caz convenţional.

Astfel, proiectul prevede:

- Modul de întocmire a Politicilor contabile;

- Modul de întocmire a operațiunilor economice a unei perioade de calculație (luna calendaristică);

- Modul de întocmire a Balanței de verificare a perioadei de gestiune (anul calendaristic);

- Modul de întocmire a situațiilor financiare, care include:

  • bilanțul;
  • situația de profit și pierdere;
  • situația modificărilor capitalului propriu;
  • situația fluxurilor de numerar;
  • nota explicativă.

Politicile contabile, operațiunile economice și notele la situațiile financiare prevăzute în ghid au un caracter de recomandare și pot fi modificate în funcție de specificul activității și necesitățile informaționale proprii ale entității.

Data limită pentru comentarii: 13.11.2020

Persoane responsabile
Roșca Marina – consultant principal al Direcției politici financiare,
tel: 022-26-27-57
adresa de e-mail: marina.rosca@mf.gov.md

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...