37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Depunerea și recepționarea declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară

Depunerea și recepționarea declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară

24.09.20181.850 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului SFS nr. 483 din 17 septembrie 2018, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

Conform Regulamentului publicat, declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor se depun pe suport de hârtie la sediul central al Serviciului Fiscal de Stat situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9, persoanelor responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat desemnate în acest scop.

Funcționarii fiscali responsabili de recepționarea declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor, vor fi desemnați prin ordin de către Serviciul Fiscal de Stat. Cu funcționarii respectivi, se vor încheia contracte de asigurare a confidențialității în partea ce ține de nedivulgarea datelor și informațiilor cunoscute în procesul de declarare voluntară a persoanelor fizice, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 16 alin. (9) din Legea Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

Persoanele responsabile de recepționarea declarațiilor/notificărilor vor avea următoarele atribuții:
a) identifică subiectul declarării voluntare/reprezentantul subiectului declarării voluntare;

b) recepționează și verifică respectarea condițiilor de formă ale declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și/sau notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor, stabilite în modul prevăzut de Lege și prezentul Regulament, precum și plenitudinea actelor anexate;

c) atenționează, până la încheierea procesului de recepționare a declarației/notificării, subiectului declarării voluntare/reprezentantului subiectului declarării voluntare, despre necesitatea rectificării declarației și/sau a notificării completate, în cazul depistării greșelilor/omisiunilor/ divergențelor;

d) verifică faptul achitării taxei de declarare voluntară în mărime deplină de 3% pentru bunurile supuse declarării voluntare;

e) verifică corespunderea datelor din extrasul din contul (conturile) bancare atașat/e notificării cu datele indicate în notificarea prezentată și le contrapune cu suma taxei de declarare voluntară achitate conform documentelor anexate, în cazul declarării voluntare a mijloacelor bănești;

f) verifică corespunderea datelor/informațiilor din declarație cu datele/informațiile indicate în notificarea prezentată și le contrapune cu datele din contractul/ele de vînzare-cumpărare înregistrate în modul stabilit de legislație, atașat/e notificării, precum și cu suma taxei de declarare voluntară achitată pentru fiecare bun declarat voluntar în parte, din pct. 1) al notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor, conform documentelor anexate, cu excepția bunurilor declarate voluntar sub formă de mijloace bănești;

g) verifică corespunderea datelor/informațiilor din declarație cu datele/informațiile indicate în notificarea prezentată și le contrapune cu datele din extrasul (confirmarea) emis (emisă) de către Agenția Servicii Publice, atașată notificării, precum și cu suma taxei de declarare voluntară achitate pentru fiecare bun declarat voluntar în parte, din pct. 2) al notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor, conform documentelor anexate;

h) aplică stampila Serviciului Fiscal de Stat cu data recepționării pe ambele exemplare ale declarației/notificării;

i) la cerere, pune gratuit la dispoziția persoanei fizice formularele declarațiilor/notificărilor;

j) acordă consultanță referitoare la completarea corectă și prezentarea în termen a declarației/notificării;

k) refuză recepționarea declarației/notificării în cazul prezentării acesteia cu încălcarea Legii și a prezentului Regulament.

Declarația/Notificarea se va prezenta de către subiectul declarării voluntare/reprezentantul subiectului declarării voluntare în două exemplare completate cu informații/date identice, dintre care un exemplar al declarației/notificării se returnează subiectului declarării voluntare/ reprezentantului subiectului declarării voluntare și se va considerarecepționată la data indicată în ștampila de recepție aplicată de persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, iar exemplarul 2 al declarației/notificării va fi preluată de persoana responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat.

În cazul constatării de către persoana responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat a faptului neconcordanței informațiilor/datelor din exemplarele declarației/notificării, aceasta va refuza recepționarea declarației/notificării.

Declarația/Notificarea se completează manual cu pixul sau la calculator. Rubricile declarației/notificării necompletate se barează obligatoriu.

Corectarea declarației/notificării se permite prin depunerea unei declarații/notificări repetate. În cazul prezentării repetate a declarației/notificării de către subiectul și/sau reprezentantul subiectului declarării voluntare, se va considera veridică ultima declarație/notificare recepționată.

Taxa de declarare voluntară se achită separat pentru fiecare bun declarat voluntar. În cazul bunurilor supuse declarării voluntare, valoarea tranzacției indicată în contractul de vânzare-cumpărare și/sau diferența pozitivă rezultată din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport din raportul de reevaluare este în valută străină, taxa de declarare voluntară se calculează din echivalentul în MDL al valorii tranzacției, reieșind din cursul oficial al BNM al valutei contractului de vânzare-cumpărare/raportului de reevaluare, la data contractului de vânzare-cumpărare/ raportului de reevaluare.

Serviciul Fiscal de Stat nu va recepționa notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor, care conțin informații despre bunurile declarate voluntar pentru care nu a fost achitată taxa de declarare voluntară în mărime deplină de 3%. Acestea, nu se vor recepționa și în cazul în care, acestea nu vor fi însoțite de setul de documente atașat aferent categoriilor bunurilor supuse declarării voluntare prevăzut de art. 9 din Legea nr. 180/2018.

În ceea ce privește contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor supuse declarării voluntare, acestea urmează a fi prezentate în limba de stat. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor supuse declarării voluntare încheiate pe teritoriul Republicii Moldova în alte limbi, acestea urmează a fi traduse de către un traducător autorizat în limba de stat și legalizate în modul prevăzut de legislația națională.

În toate cazurile când acțiunile de declarare voluntară se efectuează prin reprezentantul subiectului declarării voluntare, în setul de documente prezentate Serviciului Fiscal de Stat, se anexează copia legalizată a documentului ce confirmă împuternicirile reprezentantului. În documentele confirmative în cauză, urmează a fi consemnate, în mod expres, împuternicirile reprezentatului de a depune declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și/sau notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

Menționăm faptul că, Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2018 a fost publicat în ediția MO nr. 358-364 din 21 septembrie 2018 și a intrat în vigoare în ziua publicării.

Conform Ordinului SFS nr. 483 din 17 septembrie 2018, a fost aprobat Regulamentul cu privire la modalitatea de depunere și recepționare a Declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a Notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

Conform Regulamentului publicat, declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor se depun pe suport de hârtie la sediul central al Serviciului Fiscal de Stat situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr. 9, persoanelor responsabile ale Serviciului Fiscal de Stat desemnate în acest scop.

Funcționarii fiscali responsabili de recepționarea declarațiilor prealabile cu privire la declararea voluntară și a notificărilor cu privire la declararea voluntară a bunurilor, vor fi desemnați prin ordin de către Serviciul Fiscal de Stat. Cu funcționarii respectivi, se vor încheia contracte de asigurare a confidențialității în partea ce ține de nedivulgarea datelor și informațiilor cunoscute în procesul de declarare voluntară a persoanelor fizice, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 16 alin. (9) din Legea Parlamentului nr. 180 din 26 iulie 2018 privind declararea voluntară și stimularea fiscală.

Persoanele responsabile de recepționarea declarațiilor/notificărilor vor avea următoarele atribuții:
a) identifică subiectul declarării voluntare/reprezentantul subiectului declarării voluntare;

b) recepționează și verifică respectarea condițiilor de formă ale declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și/sau notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor, stabilite în modul prevăzut de Lege și prezentul Regulament, precum și plenitudinea actelor anexate;

c) atenționează, până la încheierea procesului de recepționare a declarației/notificării, subiectului declarării voluntare/reprezentantului subiectului declarării voluntare, despre necesitatea rectificării declarației și/sau a notificării completate, în cazul depistării greșelilor/omisiunilor/ divergențelor;

d) verifică faptul achitării taxei de declarare voluntară în mărime deplină de 3% pentru bunurile supuse declarării voluntare;

e) verifică corespunderea datelor din extrasul din contul (conturile) bancare atașat/e notificării cu datele indicate în notificarea prezentată și le contrapune cu suma taxei de declarare voluntară achitate conform documentelor anexate, în cazul declarării voluntare a mijloacelor bănești;

f) verifică corespunderea datelor/informațiilor din declarație cu datele/informațiile indicate în notificarea prezentată și le contrapune cu datele din contractul/ele de vînzare-cumpărare înregistrate în modul stabilit de legislație, atașat/e notificării, precum și cu suma taxei de declarare voluntară achitată pentru fiecare bun declarat voluntar în parte, din pct. 1) al notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor, conform documentelor anexate, cu excepția bunurilor declarate voluntar sub formă de mijloace bănești;

g) verifică corespunderea datelor/informațiilor din declarație cu datele/informațiile indicate în notificarea prezentată și le contrapune cu datele din extrasul (confirmarea) emis (emisă) de către Agenția Servicii Publice, atașată notificării, precum și cu suma taxei de declarare voluntară achitate pentru fiecare bun declarat voluntar în parte, din pct. 2) al notificării cu privire la declararea voluntară a bunurilor, conform documentelor anexate;

h) aplică stampila Serviciului Fiscal de Stat cu data recepționării pe ambele exemplare ale declarației/notificării;

i) la cerere, pune gratuit la dispoziția persoanei fizice formularele declarațiilor/notificărilor;

j) acordă consultanță referitoare la completarea corectă și prezentarea în termen a declarației/notificării;

k) refuză recepționarea declarației/notificării în cazul prezentării acesteia cu încălcarea Legii și a prezentului Regulament.

Declarația/Notificarea se va prezenta de către subiectul declarării voluntare/reprezentantul subiectului declarării voluntare în două exemplare completate cu informații/date identice, dintre care un exemplar al declarației/notificării se returnează subiectului declarării voluntare/ reprezentantului subiectului declarării voluntare și se va considerarecepționată la data indicată în ștampila de recepție aplicată de persoana responsabilă din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, iar exemplarul 2 al declarației/notificării va fi preluată de persoana responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat.

În cazul constatării de către persoana responsabilă a Serviciului Fiscal de Stat a faptului neconcordanței informațiilor/datelor din exemplarele declarației/notificării, aceasta va refuza recepționarea declarației/notificării.

Declarația/Notificarea se completează manual cu pixul sau la calculator. Rubricile declarației/notificării necompletate se barează obligatoriu.

Corectarea declarației/notificării se permite prin depunerea unei declarații/notificări repetate. În cazul prezentării repetate a declarației/notificării de către subiectul și/sau reprezentantul subiectului declarării voluntare, se va considera veridică ultima declarație/notificare recepționată.

Taxa de declarare voluntară se achită separat pentru fiecare bun declarat voluntar. În cazul bunurilor supuse declarării voluntare, valoarea tranzacției indicată în contractul de vânzare-cumpărare și/sau diferența pozitivă rezultată din reevaluarea bunurilor imobiliare/mijloacelor de transport din raportul de reevaluare este în valută străină, taxa de declarare voluntară se calculează din echivalentul în MDL al valorii tranzacției, reieșind din cursul oficial al BNM al valutei contractului de vânzare-cumpărare/raportului de reevaluare, la data contractului de vânzare-cumpărare/ raportului de reevaluare.

Serviciul Fiscal de Stat nu va recepționa notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor, care conțin informații despre bunurile declarate voluntar pentru care nu a fost achitată taxa de declarare voluntară în mărime deplină de 3%. Acestea, nu se vor recepționa și în cazul în care, acestea nu vor fi însoțite de setul de documente atașat aferent categoriilor bunurilor supuse declarării voluntare prevăzut de art. 9 din Legea nr. 180/2018.

În ceea ce privește contractele de vânzare-cumpărare a bunurilor supuse declarării voluntare, acestea urmează a fi prezentate în limba de stat. În cazul contractelor de vânzare-cumpărare a bunurilor supuse declarării voluntare încheiate pe teritoriul Republicii Moldova în alte limbi, acestea urmează a fi traduse de către un traducător autorizat în limba de stat și legalizate în modul prevăzut de legislația națională.

În toate cazurile când acțiunile de declarare voluntară se efectuează prin reprezentantul subiectului declarării voluntare, în setul de documente prezentate Serviciului Fiscal de Stat, se anexează copia legalizată a documentului ce confirmă împuternicirile reprezentantului. În documentele confirmative în cauză, urmează a fi consemnate, în mod expres, împuternicirile reprezentatului de a depune declarațiile prealabile cu privire la declararea voluntară și/sau notificările cu privire la declararea voluntară a bunurilor.

Menționăm faptul că, Ordinul SFS nr. 483 din 17.09.2018 a fost publicat în ediția MO nr. 358-364 din 21 septembrie 2018 și a intrat în vigoare în ziua publicării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...