37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Continuitatea activității: principiu de bază al contabilității și raportării financiare

Continuitatea activității: principiu de bază al contabilității și raportării financiare

23.09.2021460 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În conformitate cu articolul 6 din Legea contabilităţii și raportării financiare, contabilitatea și raportarea financiară are la bază unul din principiile generale1 - continuitatea activității.

Continuitatea activităţii – presupune că entitatea își va continua în mod normal funcţionarea pe o perioadă de cel puţin 12 luni din data raportării, fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea;

Totodată, potrivit SNC „Potilitici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, sunt menționate următoarele informații:

 1. Situaţiile financiare nu se întocmesc în baza principiului continuităţii activităţii dacă după data raportării conducerea decide să lichideze entitatea, este nevoită să-şi întrerupă sau să-şi diminueze semnificativ activitatea şi nu are altă alternativă decît să procedeze astfel (de exemplu, ca evenimente care pot fi premize sau dovezi pentru neaplicarea principiului continuităţii activităţii servesc pierderile semnificative, problemele constante cu lichidităţile, reducerea volumului vînzărilor, insuficienţa capitalului, prognozele negative în privinţa fluxurilor de numerar, iniţierea procedurii de insolvabilitate).
 2. Dacă principiul continuităţii activităţii nu mai este adecvat, entitatea va întocmi situaţiile financiare în baza altor principii şi metode şi nu va recurge la ajustarea elementelor recunoscute în situaţiile financiare conform metodelor acceptate iniţial. Astfel, dacă entitatea planifică să-şi înceteze activitatea în următoarele 12 luni de la data raportării aceasta trebuie:
  • să transfere toate activele imobilizate în cele circulante şi datoriile pe termen lung în cele curente;
  • să evalueze toate activele la valoarea de piaţă;
  • să recunoască datorii contingente în legătură cu rezilierea contractelor şi posibilele sancţiuni care îi pot fi aplicate de către persoanele terţe etc.

Exemplu. Costul de intrare a unui utilaj constituie 1 500 000 lei, iar suma amortizării la 31 decembrie 2020 – 850 000 lei. Valoarea de piaţă a utilajului la această dată este egală cu 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în cazul funcţionării normale a entităţii, utilajul va fi reflectat în situaţiile financiare pe anul 2020 la valoarea contabilă egală cu 650 000 lei (1 500 000 lei – 850 000 lei), iar în cazul lichidării entităţii – la valoarea de piaţă în mărime de 500 000 lei.


Note:
1 Conform art. 6 din LP nr. 287/2017, contabilitatea și raportarea financiară se bazează pe următoarele principii generale: 
a) continuitatea activităţii;
b) contabilitatea de angajamente;
c) permanenţa metodelor;
d) prudența;
e) intangibilitatea;
f) separarea patrimoniului şi datoriilor;
g) necompensarea;
h) prioritatea conţinutului asupra formei;
i) evaluarea la cost de intrare;
j) importanța relativă.

În conformitate cu articolul 6 din Legea contabilităţii și raportării financiare, contabilitatea și raportarea financiară are la bază unul din principiile generale1 - continuitatea activității.

Continuitatea activităţii – presupune că entitatea își va continua în mod normal funcţionarea pe o perioadă de cel puţin 12 luni din data raportării, fără intenţia sau necesitatea de a-şi lichida sau reduce în mod semnificativ activitatea;

Totodată, potrivit SNC „Potilitici contabile, modificări ale estimărilor contabile, erori și evenimente ulterioare”, sunt menționate următoarele informații:

 1. Situaţiile financiare nu se întocmesc în baza principiului continuităţii activităţii dacă după data raportării conducerea decide să lichideze entitatea, este nevoită să-şi întrerupă sau să-şi diminueze semnificativ activitatea şi nu are altă alternativă decît să procedeze astfel (de exemplu, ca evenimente care pot fi premize sau dovezi pentru neaplicarea principiului continuităţii activităţii servesc pierderile semnificative, problemele constante cu lichidităţile, reducerea volumului vînzărilor, insuficienţa capitalului, prognozele negative în privinţa fluxurilor de numerar, iniţierea procedurii de insolvabilitate).
 2. Dacă principiul continuităţii activităţii nu mai este adecvat, entitatea va întocmi situaţiile financiare în baza altor principii şi metode şi nu va recurge la ajustarea elementelor recunoscute în situaţiile financiare conform metodelor acceptate iniţial. Astfel, dacă entitatea planifică să-şi înceteze activitatea în următoarele 12 luni de la data raportării aceasta trebuie:
  • să transfere toate activele imobilizate în cele circulante şi datoriile pe termen lung în cele curente;
  • să evalueze toate activele la valoarea de piaţă;
  • să recunoască datorii contingente în legătură cu rezilierea contractelor şi posibilele sancţiuni care îi pot fi aplicate de către persoanele terţe etc.

Exemplu. Costul de intrare a unui utilaj constituie 1 500 000 lei, iar suma amortizării la 31 decembrie 2020 – 850 000 lei. Valoarea de piaţă a utilajului la această dată este egală cu 500 000 lei.

În baza datelor din exemplu, în cazul funcţionării normale a entităţii, utilajul va fi reflectat în situaţiile financiare pe anul 2020 la valoarea contabilă egală cu 650 000 lei (1 500 000 lei – 850 000 lei), iar în cazul lichidării entităţii – la valoarea de piaţă în mărime de 500 000 lei.


Note:
1 Conform art. 6 din LP nr. 287/2017, contabilitatea și raportarea financiară se bazează pe următoarele principii generale: 
a) continuitatea activităţii;
b) contabilitatea de angajamente;
c) permanenţa metodelor;
d) prudența;
e) intangibilitatea;
f) separarea patrimoniului şi datoriilor;
g) necompensarea;
h) prioritatea conţinutului asupra formei;
i) evaluarea la cost de intrare;
j) importanța relativă.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...