37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației

Consolidarea veniturilor Fondului de susținere socială a populației

03.04.2020472 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Prin angajarea răspunderii, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind instituirea măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, ce vizează luarea măsurilor urgente în condițiile stării excepționale declarate în țară. Conform Monitorului Oficial din 2 aprilie 2020, proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea nr. 213 din 01.04.2020.

Potrivit Legii nr.827/2000, Fondul de susținere a populației este creat pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social.

Astfel, se propune introducere a 2 taxe, și anume „taxa de portabilitate” și „taxa aeroportuară”, ceea ce va asigura suplinirea Fondului cu aproximativ 120 mil. lei anual (intrarea în vigoare: 1 iulie 2020).

Astfel, potrivit noilor prevederi, la sursele de finanțare a Fondului de susţinere a populaţiei se adaugă:

  • Taxa de portabilitateîn mărime de 50 la sută din plata lunară de operare, administrare și întreținere a bazei de date centralizate pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor. Subiectul taxei de portabilitate este persoana juridică care administrează procesul de portare a numerelor.
  • Taxa aeroportuarăîn mărime de 50 la sută din suma tarifului pentru modernizarea aeroportului acumulat lunar. Subiectul taxei aeroportuare este persoana juridică care administrează activele aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.

Agenţii economici sus-menționați vor fi obligaţi să transfere lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, sumele acumulate, la contul Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind plăţile către Fondul de susţinere a populaţiei, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

Modificările ce vizează ajustarea prevederilor Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000 (intrarea în vigoare: 01.07.2020) au drept scop fortificarea surselor de finanțare a fondului respectiv, ceea ce va permite o sporire a protecției sociale  a persoanelor defavorizate.

Impact bugetar anul 2020 - 60 mil. lei.

Prin angajarea răspunderii, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind instituirea măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, ce vizează luarea măsurilor urgente în condițiile stării excepționale declarate în țară. Conform Monitorului Oficial din 2 aprilie 2020, proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea nr. 213 din 01.04.2020.

Potrivit Legii nr.827/2000, Fondul de susținere a populației este creat pentru finanțarea programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale, finanțarea serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale în condițiile stabilite de Guvern, precum și pentru finanțarea cantinelor de ajutor social.

Astfel, se propune introducere a 2 taxe, și anume „taxa de portabilitate” și „taxa aeroportuară”, ceea ce va asigura suplinirea Fondului cu aproximativ 120 mil. lei anual (intrarea în vigoare: 1 iulie 2020).

Astfel, potrivit noilor prevederi, la sursele de finanțare a Fondului de susţinere a populaţiei se adaugă:

  • Taxa de portabilitateîn mărime de 50 la sută din plata lunară de operare, administrare și întreținere a bazei de date centralizate pentru implementarea și realizarea portabilității numerelor. Subiectul taxei de portabilitate este persoana juridică care administrează procesul de portare a numerelor.
  • Taxa aeroportuarăîn mărime de 50 la sută din suma tarifului pentru modernizarea aeroportului acumulat lunar. Subiectul taxei aeroportuare este persoana juridică care administrează activele aflate în gestiunea economică a Î.S. „Aeroportul Internaţional Chişinău”.

Agenţii economici sus-menționați vor fi obligaţi să transfere lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, sumele acumulate, la contul Agenţiei Naţionale Asistenţă Socială și să prezinte Serviciului Fiscal de Stat lunar, până la data de 25 a lunii imediat următoare lunii de gestiune, darea de seamă privind plăţile către Fondul de susţinere a populaţiei, în forma stabilită de Serviciul Fiscal de Stat.

Modificările ce vizează ajustarea prevederilor Legii Fondului de susţinere a populaţiei nr.827/2000 (intrarea în vigoare: 01.07.2020) au drept scop fortificarea surselor de finanțare a fondului respectiv, ceea ce va permite o sporire a protecției sociale  a persoanelor defavorizate.

Impact bugetar anul 2020 - 60 mil. lei.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...