37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Confirmarea rezidenței fiscale ale nerezidentului a devenit mai simplă

Confirmarea rezidenței fiscale ale nerezidentului a devenit mai simplă

03.04.20201.017 views

1

(3 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Prin angajarea răspunderii, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind instituirea măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, ce vizează luarea măsurilor urgente în condițiile stării excepționale declarate în țară. Conform Monitorului Oficial din 2 aprilie 2020, proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea nr. 213 din 01.04.2020.

Modificarea art.793 alin.(2) din Codul fiscal, urmărește simplificarea procesului de confirmare a rezidenței de către persoana juridică nerezidentă prin prezentarea copiei certificatului de rezidență sau documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau extrasul de pe pagina web a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice.

Mai jos vă prezentăm conținutul art.793 alin.(2) din Codul fiscal, în redacție nouă:
„(2) Pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul persoană fizică are obligația de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, certificatul de rezidență pe suport de hârtie în original și/sau în formă electronică, eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Persoana juridică nerezidentă, pentru a-și confirma rezidența, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau a extrasului de pe pagina web a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența, după caz, emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepția celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidență emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.”

Prevederile au intrat în vigoare la data de 2 aprilie 2020.

Prin angajarea răspunderii, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege privind instituirea măsuri de susținere a cetățenilor și a activității de întreprinzător în perioada stării de urgență și modificarea unor acte legislative, ce vizează luarea măsurilor urgente în condițiile stării excepționale declarate în țară. Conform Monitorului Oficial din 2 aprilie 2020, proiectul a fost aprobat prin Hotărîrea nr. 213 din 01.04.2020.

Modificarea art.793 alin.(2) din Codul fiscal, urmărește simplificarea procesului de confirmare a rezidenței de către persoana juridică nerezidentă prin prezentarea copiei certificatului de rezidență sau documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau extrasul de pe pagina web a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice.

Mai jos vă prezentăm conținutul art.793 alin.(2) din Codul fiscal, în redacție nouă:
„(2) Pentru aplicarea prevederilor tratatelor internaționale, nerezidentul persoană fizică are obligația de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, certificatul de rezidență pe suport de hârtie în original și/sau în formă electronică, eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidență. Persoana juridică nerezidentă, pentru a-și confirma rezidența, prezintă plătitorului de venit copia certificatului de rezidență sau a documentului ce atestă înregistrarea acesteia în țara sa de rezidență, sau a extrasului de pe pagina web a autorității din statul de rezidență ce atestă rezidența fiscală ori înregistrarea persoanei juridice. Documentul ce atestă rezidența, după caz, emis într-o limbă străină se prezintă plătitorului de venit cu traducere în limba de stat, cu excepția celui emis în limba engleză sau în limba rusă. Certificatul de rezidență emis pentru o perioadă fiscală este aplicabil şi pe perioada primelor 60 de zile ale perioadei fiscale următoare. În cazul în care certificatul de rezidenţă nu a fost prezentat pentru anul calendaristic respectiv, se vor aplica prevederile legislaţiei fiscale din Republica Moldova.”

Prevederile au intrat în vigoare la data de 2 aprilie 2020.

Comentarii

  1. CedacriInt spune:

    Pentru persoanele fizice nerezidente care efectueaza activitate profesionala si presteaza unei companii rezidente careva servicii, certificatul de rezident , tara nerezidenta il emite doar dupa primele 6 luni al anului calendaristic. Exista o solutie pentru aceste cazuri ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...