37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinile SFS nr. 264-268 din 18.05.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinile SFS nr. 264-268 din 18.05.2021

21.05.2021298 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost dat răspuns la următoarele întrebări:

Ordinul SFS nr. 264 din 18.05.2021

 • Sunt oare obligate misiunile diplomatice de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?
 • Care este cota pentru reținerea impozitului pe venitul de către persoanele care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie, şi/sau horticultură, şi/sau a obiectelor regnului vegetal ?
 • Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul, în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului)?
 • Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul, în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului) decedate, pe parcursul anului?

Ordinul SFS nr. 265 din 18.05.2021

 • Care este modalitatea de declarare a veniturilor obținute de către persoana fizică cetăţean care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională în sectorul justiției?
 • Care este termenul de achitare a impozitului pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare?
 • Misiunile diplomatice sunt oare obligate de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

Ordinul SFS nr. 266 din 18.05.2021

 • Are dreptul contribuabilul să solicite scutirea pentru soț/soție în cazul, în care soțul/soția este deținător al patentei de întreprinzător, și nu utilizează scutirea personală ?
 • Are dreptul contribuabilul la o scutire majoră pentru perioada fiscală de gestiune, dacă soția/soțul acestuia/acesteia a decedat în decursul anului?
 • Are dreptul contribuabilul la scutirea majoră pentru soț (soție) în cazul, în care soțul (soția) este cetățean al altui stat?
 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale pentru contribuabilii (foștii soți) în cazul în care conform actului instanței de judecată căsătoria a fost anulată iar în perioadele fiscale precedente unul din contribuabili (foștii soți) a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului)?

Ordinul SFS nr. 267 din 18.05.2021

 • Cum urmează să se reflecte în Darea de seamă lunară (forma IPC) impozitul reținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 (35) Codul fiscal)?
 • În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?
 • Cum urmează să reflecte agentul economic în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), impozitul reținut din plățile efectuate în folosul persoanei fizice la desfacerea, prin unitățile comerțului de consignație, a mărfurilor?
 • Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC21) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație) achitate nerezidenților?
 • Va fi obligat contribuabilul să prezinte darea de seamă Forma IPC21 cu indicarori „0” (zero)?

Ordinul SFS nr. 268 din 18.05.2021

 • În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?
 • Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit?
 • Cum se vor reflecta în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile persoanelor fizice nerezidente aferente activității desfășurate conform contractului (acordului) de muncă sau în baza altor contracte cu caracter civil?
 • Cum se reflectă în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?
 • Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă lunară (forma IPC) la reflectarea venitului achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător aferentă transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată?
 • În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează a fi reflectate veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost dat răspuns la următoarele întrebări:

Ordinul SFS nr. 264 din 18.05.2021

 • Sunt oare obligate misiunile diplomatice de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?
 • Care este cota pentru reținerea impozitului pe venitul de către persoanele care desfășoară activitate în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie, şi/sau horticultură, şi/sau a obiectelor regnului vegetal ?
 • Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul, în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului)?
 • Care sunt documentele necesare de a fi prezentate de persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova la restituirea impozitului pe venit în cazul, în care aceasta a utilizat scutirea soției (soțului) decedate, pe parcursul anului?

Ordinul SFS nr. 265 din 18.05.2021

 • Care este modalitatea de declarare a veniturilor obținute de către persoana fizică cetăţean care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, care a obţinut venituri altele decât veniturile din activitatea profesională în sectorul justiției?
 • Care este termenul de achitare a impozitului pe venit din transmiterea în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare?
 • Misiunile diplomatice sunt oare obligate de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?

Ordinul SFS nr. 266 din 18.05.2021

 • Are dreptul contribuabilul să solicite scutirea pentru soț/soție în cazul, în care soțul/soția este deținător al patentei de întreprinzător, și nu utilizează scutirea personală ?
 • Are dreptul contribuabilul la o scutire majoră pentru perioada fiscală de gestiune, dacă soția/soțul acestuia/acesteia a decedat în decursul anului?
 • Are dreptul contribuabilul la scutirea majoră pentru soț (soție) în cazul, în care soțul (soția) este cetățean al altui stat?
 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale pentru contribuabilii (foștii soți) în cazul în care conform actului instanței de judecată căsătoria a fost anulată iar în perioadele fiscale precedente unul din contribuabili (foștii soți) a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului)?

Ordinul SFS nr. 267 din 18.05.2021

 • Cum urmează să se reflecte în Darea de seamă lunară (forma IPC) impozitul reținut din veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător aferente livrării producției din fitotehnie și horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor și a produselor derivate din nuci, și a producției din zootehnie în formă naturală, în masă vie și sacrificată, cu excepția laptelui natural (art. 901 (35) Codul fiscal)?
 • În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de dobîndă, precum și impozitul reținut la sursa de plată conform art. 89 din Codul fiscal?
 • Cum urmează să reflecte agentul economic în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21), impozitul reținut din plățile efectuate în folosul persoanei fizice la desfacerea, prin unitățile comerțului de consignație, a mărfurilor?
 • Cum se vor reflecta în Darea de seama (forma IPC21) veniturile sub formă de salariu (onorarii conducătorilor, fondatorilor sau membrilor consiliului de administrație) achitate nerezidenților?
 • Va fi obligat contribuabilul să prezinte darea de seamă Forma IPC21 cu indicarori „0” (zero)?

Ordinul SFS nr. 268 din 18.05.2021

 • În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează să se reflecte veniturile sub formă de royalty, îndreptate în favoarea nerezidentului?
 • Cum se reflectă în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile angajaților ce desfășoară activitate de realizare de programe care parțial sunt scutite de impozitul pe venit?
 • Cum se vor reflecta în darea de seamă lunară (forma IPC) veniturile persoanelor fizice nerezidente aferente activității desfășurate conform contractului (acordului) de muncă sau în baza altor contracte cu caracter civil?
 • Cum se reflectă în Darea de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) suma venitului sub formă de royalty achitat persoanei fizice, precum și suma impozitului reținut?
 • Ce cod al sursei de venit se indică în darea de seamă lunară (forma IPC) la reflectarea venitului achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător aferentă transmiterii în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, usufruct, superficie) a proprietății mobiliare/imobiliare și impozitul pe venit reținut la sursa de plată?
 • În care rînd al Dării de seamă privind reţinerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21) urmează a fi reflectate veniturile sub formă de dobîndă, îndreptate în favoarea nerezidentului?

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...