37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 266 din 18.05.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 266 din 18.05.2021

21.05.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...
 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Are dreptul contribuabilul să solicite scutirea pentru soț/soție în cazul, în care soțul/soția este deținător al patentei de întreprinzător, și nu utilizează scutirea personală ?

Conform prevederilor art.34 alin.(2) din Codul Fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire anuală suplimentară în mărimea prevăzută la articolul menţionat, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea sa personală.

Astfel, în lipsa reglementărilor referitoare la utilizarea scutirii personale de către deținătorul patentei de întreprinzător, contribuabilul poate utiliza dreptul la scutirea majoră pentru soț/soție- deținător al patentei de întreprinzător.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Are dreptul contribuabilul la o scutire majoră pentru perioada fiscală de gestiune, dacă soția/soțul acestuia/acesteia a decedat în decursul anului?

În conformitate cu prevederile art.34 alin.(2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire anuală suplimentară în mărimea indicatorului prevăzut în articolul menționat, cu condiția că soția/soțul nu beneficiază de scutire personală.

Astfel, pentru perioada fiscală de gestiune, soția/soțul poate beneficia de scutirea soțului/soției decedat/decedată în decursul anului cu condiția că acesta/aceasta nu a beneficiat pe parcursul anului fiscal de scutirea personală.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Are dreptul contribuabilul la scutirea majoră pentru soț (soție) în cazul, în care soțul (soția) este cetățean al altui stat?

Conform art. 34 alin.(2) din Codul fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată în articolul dat, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală.

Este de remarcat, că art. 33 alin. (1) din Codul menţionat stabileşte că dreptul la scutirea personală îl are fiecare contribuabil persoană fizică rezidentă.

În acest sens, potrivit art. 5 pct. 5) lit. а) din Codul fiscal, persoana rezidentă este este orice persoană fizică care corespunde uneia din cerinţe:

a) are domiciliu permanent în Republica Moldova, inclusiv:

– se află la tratament sau la odihnă, sau la învățătură, sau în deplasare peste hotare;

– este persoană cu funcţii de răspundere a Republicii Moldova, aflată în exercițiul funcțiunii peste hotare;

b) se află în Republica Moldova cel puţin 183 de zile pe parcursul anului fiscal.

Este de remarcat, că potrivit art. 38 alin. (1) din Codul civil, domiciliul persoanei fizice este locul unde aceasta îşi are reşedinţa obişnuită. Se consideră că persoana îşi păstrează domiciliul atît timp cît nu şi-a stabilit un altul.

Astfel, contribuabilul va avea dreptul la scutirea majoră pentru soţ (soție) cetăţean al altui stat, pentru anul de gestiune, în cazul în care acesta se află mai mult de 183 de zile pe parcursul anului pe teritoriul Republicii Moldova sau își are domiciliul permanent în Republica Moldova, fiind calificat, în scopuri fiscale, drept rezident al Republicii Moldova, cu condiţia că acesta nu o utilizează.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 , în vigoare din 01.01.2021]

 • 29 Impozitul pe venit
 • 29.2 Persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător
 • 29.2.3 Scutiri şi alte deduceri

Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale pentru contribuabilii (foștii soți) în cazul în care conform actului instanței de judecată căsătoria a fost anulată iar în perioadele fiscale precedente unul din contribuabili (foștii soți) a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului)?

În conformitate cu prevederile art. 34 alin.(2) din Codul Fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art.33 alin.(2) din Codul fiscal, are dreptul la o scutire anuală suplimentară, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutirea personală.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) din Codul familiei nr. 1316-XIV din 26 octombrie 2000, căsătoria declarată nulă de către instanţa judecătorească se consideră ca atare din ziua încheierii ei şi nu dă naştere la drepturi şi obligaţii între soţi, cu excepţiile prevăzute de articolul menționat.

Astfel, în cazul în care, pe durata căsătoriei soțul (soția) a beneficiat de scutirea soției (soțului) conform art. 34 alin.(2) din Codul fiscal, iar ulterior căsătoria a fost declarată nulă de către instanţa judecătorească, atunci acesta urmează să prezinte Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, pentru perioadele fiscale în care a fost utilizată scutirea, unde va utiliza doar scutirea sa personală, cu recalcularea obligației privind impozitul pe venit.

Contribuabilul, care nu a utilizat scutirea sa personală datorită faptului transmiterii soțului (soției), conform art. 34 din Codul fiscal, va prezenta declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, doar dacă se va încadra în una din condițiile prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...