37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

18.01.2022269 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost dat răspunsuri la următoarele întrebare:

 Ordinul SFS nr.24 din 17-01-22

 • Care este costul de intrare a mijloacelor fixe procurate? 
 • Se permite la deducere în scopuri fiscale amortizarea mijlocului fix procurat de către producătorul agricol în cazul în care ulterior acesta a obținut subvenție pentru compensarea (integrală sau parțială) a cheltuielilor ce țin de procurarea acestuia?   
 • Este în drept persoana fizică – pensionar să beneficieze de scutire personală în cazul plăților primite în urma unui contract de prestării servicii? 
 • Are oare dreptul persoana fizică rezidentă să utilizeze, începînd cu anul 2021, scutirea suplimentară pentru soție (soț)?     
 • Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului) ?
 • Se permite oare deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) în scopul asigurării cu acestea a salariaților săi?    
 • Sunt oare obligate misiunile diplomatice de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?  
 • Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul, în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică?   
 • Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare? 
 • În ce termen persoanele fizice sunt obligate să înregistreze contractul de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?
 • Care este obiectul impunerii cu impozitul unic? 
 • Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?     
 • Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?    
 • Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc?   
 • Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri loterii şi/sau pariuri sportive?  
 • Cine va efectua reținerea impozitului pe venit din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive?
 • Poate persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit anual impozabil mai mare de 360 000lei, să utilizeze scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal?
 • Urmează a fi impozitate veniturile obținute de către Administrația parcului pentru tehnologia informației?   
 • Care sunt normele speciale aplicabile rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației pentru deducerea cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe?   
 • Se permite oare în scop fiscal deducerea a cheltuielilor suportate de contribuabili sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații?       

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost dat răspunsuri la următoarele întrebare:

 Ordinul SFS nr.24 din 17-01-22

 • Care este costul de intrare a mijloacelor fixe procurate? 
 • Se permite la deducere în scopuri fiscale amortizarea mijlocului fix procurat de către producătorul agricol în cazul în care ulterior acesta a obținut subvenție pentru compensarea (integrală sau parțială) a cheltuielilor ce țin de procurarea acestuia?   
 • Este în drept persoana fizică – pensionar să beneficieze de scutire personală în cazul plăților primite în urma unui contract de prestării servicii? 
 • Are oare dreptul persoana fizică rezidentă să utilizeze, începînd cu anul 2021, scutirea suplimentară pentru soție (soț)?     
 • Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului) ?
 • Se permite oare deducerea în scopuri fiscale a cheltuielilor suportate de agentul economic pentru procurarea testelor COVID-19 cu scopul testării salariaților săi, precum și cheltuielilor pentru procurarea echipamentului de protecție contra COVID-19 (măști, viziere, dezinfectanți) în scopul asigurării cu acestea a salariaților săi?    
 • Sunt oare obligate misiunile diplomatice de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?  
 • Apare obligația la persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în cazul, în care acesta ia în locațiune un bun imobil de la o persoană fizică?   
 • Misiunile diplomatice au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice cetățeni ai Republicii Moldova, aferente transmiterii în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare? 
 • În ce termen persoanele fizice sunt obligate să înregistreze contractul de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct, superficie) a proprietății imobiliare?
 • Care este obiectul impunerii cu impozitul unic? 
 • Cine sunt subiecții impunerii cu impozitul unic ?     
 • Care sunt condițiile în baza cărora organizațiile necomerciale sunt scutite de plata impozitului pe venit?    
 • Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri de la jocurile de noroc?   
 • Cum urmează a fi impozitat venitul persoanei fizice obținut sub formă de cîștiguri loterii şi/sau pariuri sportive?  
 • Cine va efectua reținerea impozitului pe venit din cîştigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive?
 • Poate persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit anual impozabil mai mare de 360 000lei, să utilizeze scutirea personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal?
 • Urmează a fi impozitate veniturile obținute de către Administrația parcului pentru tehnologia informației?   
 • Care sunt normele speciale aplicabile rezidenților parcurilor pentru tehnologia informației pentru deducerea cheltuielilor privind amortizarea și reparația mijloacelor fixe?   
 • Se permite oare în scop fiscal deducerea a cheltuielilor suportate de contribuabili sub formă de taxe de aderare și cotizații de membru destinate activității asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații?       

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...