37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

27.05.2021707 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost dat răspuns la următoarele întrebări:

Ordinul SFS nr. 276 din 25-05-2021

 • Care este modul de deducerea costurilor de reparaţie a bunurilor utilizate în activitatea de întreprinzător în baza contractului de comodat?
 • Care este modalitatea de deducerea cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune pentru entitățile care, începînd cu perioada fiscală 2018, aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal?
 • Există temei de calculare și deducerea amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care mijlocul fix a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul perioadei fiscale?
 • Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare stabilit pentru subiecțiisectorului întreprinderilor   mici și mijlocii?

Ordinul SFS nr. 277 din 25-05-2021

 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii pentru soție (soț), în cazul în care pe parcursul anului fiscal atît contribuabilul, cît și soția (soțul) acestuia au utilizat fiecare scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal soția (soțul) a decis de a transmite scutirea sa personală contribuabilului?
 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale în cazul, în care pe parcursul anului fiscal contribuabilul a utilizat scutirea pentru soție (soț), iar conform rezultatelor anului fiscal ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale pentru contribuabil și soția (soțul) acestuia în cazul, în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului), iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie?
 • Care este modalitateade beneficiere de către persoana fizică de scutirea pentru soție (soț), la calcularea impozitului pe venit, dacă această scutirenu a fost solicitată de la începutul anului?

Ordinul SFS nr. 279 din 25-05-2021

 • Care este modul de determinare a venitului moștenitorului, generat de proprietatea proprietarului decedat?

Ordinul SFS nr. 287 din 26-05-2021

 • Au dreptul să utilizeze suma integrală (anuală)  a scutirii personale, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul  în altă țară?
 • Urmează oare angajatul entității, care a obținut pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, să prezinte angajatorului cererea prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare înregistrării venitului menționat ?
 • Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului) ?
 • Are dreptul angajatorul să-i acorde angajatului scutire personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal, dacă acesta a prezentat adeverința eliberată de Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria) ?
 • Apare oare obligația depunerii unei cereri noi privind acordarea scutirilor în cazul în care contribuabilul revine din concediu de maternitate?

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale prin care au fost dat răspuns la următoarele întrebări:

Ordinul SFS nr. 276 din 25-05-2021

 • Care este modul de deducerea costurilor de reparaţie a bunurilor utilizate în activitatea de întreprinzător în baza contractului de comodat?
 • Care este modalitatea de deducerea cheltuielilor legate de reparația unui mijloc fix conform contractului de leasing operațional, locațiune, concesiune, arendă, comodat, sublocațiune pentru entitățile care, începînd cu perioada fiscală 2018, aplică prevederile art. 261 din Codul fiscal?
 • Există temei de calculare și deducerea amortizării în scopuri fiscale, în cazul în care mijlocul fix a fost utilizat parțial în activitatea de întreprinzător pe parcursul perioadei fiscale?
 • Cum urmează a fi reportate pierderile aferente perioadelor pentru care s-a aplicat regimul de impozitare general stabilit, dacă în perioada curentă agentul economic aplică regimul de impozitare stabilit pentru subiecțiisectorului întreprinderilor   mici și mijlocii?

Ordinul SFS nr. 277 din 25-05-2021

 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii pentru soție (soț), în cazul în care pe parcursul anului fiscal atît contribuabilul, cît și soția (soțul) acestuia au utilizat fiecare scutirea sa personală, iar conform rezultatelor anului fiscal soția (soțul) a decis de a transmite scutirea sa personală contribuabilului?
 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale în cazul, în care pe parcursul anului fiscal contribuabilul a utilizat scutirea pentru soție (soț), iar conform rezultatelor anului fiscal ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală?
 • Care este mecanismul de utilizare a scutirii personale pentru contribuabil și soția (soțul) acestuia în cazul, în care unul din soți a beneficiat de scutirea suplimentară a soției (soțului), iar pe parcursul anului fiscal aceștia au întrerupt relația de căsătorie?
 • Care este modalitateade beneficiere de către persoana fizică de scutirea pentru soție (soț), la calcularea impozitului pe venit, dacă această scutirenu a fost solicitată de la începutul anului?

Ordinul SFS nr. 279 din 25-05-2021

 • Care este modul de determinare a venitului moștenitorului, generat de proprietatea proprietarului decedat?

Ordinul SFS nr. 287 din 26-05-2021

 • Au dreptul să utilizeze suma integrală (anuală)  a scutirii personale, la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul  în altă țară?
 • Urmează oare angajatul entității, care a obținut pe parcursul anului de gestiune venit impozabil mai mare decât 360 000 lei, să prezinte angajatorului cererea prin care să solicite neacordarea scutirii persoanele pentru lunile ulterioare înregistrării venitului menționat ?
 • Are oare dreptul persoana fizică rezidentă, care a obținut un venit impozabil mai mare de 360000 lei, să utilizeze scutirea suplimentară acordată soției (soțului) ?
 • Are dreptul angajatorul să-i acorde angajatului scutire personală în temeiul art.33 alin.(2) din Codul fiscal, dacă acesta a prezentat adeverința eliberată de Ministerul Sănătății și Asistenței Sociale, Fondul Social de Stat din stînga Nistrului (Transnistria) ?
 • Apare oare obligația depunerii unei cereri noi privind acordarea scutirilor în cazul în care contribuabilul revine din concediu de maternitate?

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...