37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

02.04.2021270 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată de către persoanele, care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;
b) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri cabinetului individual al medicului de familie, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) unei proprietăți mobiliare și imobiliare;
c) Subiecţii impunerii cu impozitul pe venit și cota ce urmează să aplice medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă și medicii de familie care exercită activitate profesională în domeniul sănătăţii;
d) Cota ce se aplică de centrul medicilor de familie la impozitarea venitului obținut din activitatea profesională în domeniul sănătății;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 173 din 30.03.2021

II. a) Impozitarea cîștigurilor din jocurile de noroc;
b) Modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare;
c) Regimul fiscal în cazul contribuției cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui efectuat de către persoana fizică;
d) Sumele care se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator pentru hrana organizată angajaţilor/zilierilor;
e) Regimul fiscal aplicat veniturilor primite în cadrul unui program guvernamental;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 174 din 30.03.2021

III. a) Reținerea unui impozit pe venit la sursa de plată, de către persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din plățile direcționate în folosul persoanei fizice care transmite în locațiune un bun mobil. Obligația de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;
b) Modalitatea de declarare şi achitare a impozitului pe venit de către cabinetul avocatului;
c) Deduceri în scopuri fiscale pentru biroul asociat de avocați cheltuielile sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor;
d) Cota privind impozitarea venitului impozabil aplică persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției;
e) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 175 din 30.03.2021

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată de către persoanele, care desfășoară activitate profesională în domeniul sănătății, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;
b) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată în cazul în care o persoană juridică achită venituri cabinetului individual al medicului de familie, de la transmiterea în posesie și/sau folosință (locațiune, arendă, uzufruct, superficie) unei proprietăți mobiliare și imobiliare;
c) Subiecţii impunerii cu impozitul pe venit și cota ce urmează să aplice medicii de familie titulari ai practicii, care exercită activitate profesională independentă și medicii de familie care exercită activitate profesională în domeniul sănătăţii;
d) Cota ce se aplică de centrul medicilor de familie la impozitarea venitului obținut din activitatea profesională în domeniul sănătății;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 173 din 30.03.2021

II. a) Impozitarea cîștigurilor din jocurile de noroc;
b) Modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare;
c) Regimul fiscal în cazul contribuției cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui efectuat de către persoana fizică;
d) Sumele care se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator pentru hrana organizată angajaţilor/zilierilor;
e) Regimul fiscal aplicat veniturilor primite în cadrul unui program guvernamental;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 174 din 30.03.2021

III. a) Reținerea unui impozit pe venit la sursa de plată, de către persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din plățile direcționate în folosul persoanei fizice care transmite în locațiune un bun mobil. Obligația de a înregistra contractul încheiat la subdiviziunea Serviciului Fiscal de Stat;
b) Modalitatea de declarare şi achitare a impozitului pe venit de către cabinetul avocatului;
c) Deduceri în scopuri fiscale pentru biroul asociat de avocați cheltuielile sub formă de taxe de aderare şi cotizaţii de membru destinate activităţii patronatelor;
d) Cota privind impozitarea venitului impozabil aplică persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiției;
e) Reținerea impozitului pe venit la sursa de plată persoanele, care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, din veniturile de la darea în locațiune a imobilului de către persoanele fizice;

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 175 din 30.03.2021

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...