37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Legislaţia fiscală  »  Ordine   »   Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 174 din 30.03.2021

Baza generalizată a practicii fiscale Ordinul SFS nr. 174 din 30.03.2021

01.04.2021
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

1. (29.2.1.1)

Cum urmează a fi impozitate cîștigurile din jocurile de noroc?

Fiecare plătitor de cîştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărimea stabilită la art. 901 alin. (33) din Codul fiscal din cîştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia cîştigurilor de la loterii şi/sau pariuri sportive în partea în care valoarea fiecărui cîştig nu depăşeşte 1% din scutirea personală stabilită la art.33 alin.(1) din Codul fiscal.

Totodată, potrivit art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, cîştiguri reprezintă veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atît în formă monetară, cît şi nemonetară. Câştigul obţinut prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice reprezintă valoarea totală a sumei retrase din contul de joc.

În scopul aplicării prezentei noţiuni, cîştigul de la jocurile de noroc realizat în cazinouri, la automatele de joc, la pariuri pentru competiţiile/ evenimentele sportive reprezintă valoarea diferenţei pozitive dintre suma cîştigată şi suma mizată, confirmată documentar. În celelalte cazuri, cîştigul reprezintă suma totală cîştigată.[Modificările operate în temeiul aprobării Legii nr.60 din 23.04.2020, în vigoare 01.05.2020, Legii nr.257 din 16.12.2020, în vigoare 01.01.2021]

Arhiva

2. (29.1.3.7.4)

Care este modul de confirmare a donațiilor pentru scopuri filantropice și de sponsorizare?

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) si (3) din Codul fiscal, pot fi deduse, numai donațiile făcute în scopuri filantropice sau de sponsorizare în favoarea autorităților publice și instituțiilor publice specificate la art. 51, a organizațiilor necomerciale specificate la art. 52 alin. (1), precum și în favoarea caselor de copii de tip familial, confirmate conform prevederilor Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018.

Potrivit prevederilor pct. 63 din Regulamentul menționat, drept bază pentru acordarea donațiilor filantropice sau a sponsorizărilor o constituie contractul de donație și cererea în formă scrisă din partea beneficiarilor care doresc să primească astfel de ajutor și care, în cadrul Codului, au acest drept.

Totodată, conform pct. 65 din Regulament, în cazul în care donațiile au formă nebănească, confirmarea donației se face în baza următoarelor documente:

1) contractul de donație filantropică/contract de sponsorizare încheiat între filantrop/sponsor și beneficiarul ajutorului filantropic/sponsorizării în formă simplă scrisă, iar în cazul donării cu titlu filantropic/de sponsorizare a bunurilor imobile, autentificat notarial, cu specificarea fiecăreia dintre valorile donate (mărfuri și materiale), menţionîndu-se scopul donației sau destinația bunurilor donate;

2) contractul încheiat, împuternicirile oferite de destinatar și, în cazul existenței deciziei conducerii organizației care acordă ajutorul filantropic/sponsorizarea, documentul primar cu regim special – factura fiscală.

De asemenea, potrivit pct. 66 din Regulament, în cazurile în care donațiile filantropice sau sponsorizările au fost făcute sub formă monetară, suplimentar contractului de donație/sponsorizare, drept document confirmativ servește documentul de plată la adresa beneficiarilor.

[Modificările operate în temeiul aprobării Hotîrârii Guvernului nr.418 din 24.06.2020, în vigoare 10.07.2020]

Arhiva

3. (29.2.2.18)

Care este regimul fiscal în cazul contribuției cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui efectuat de către persoana fizică?

În conformitate cu art. 20 lit. m) din Codul fiscal, contribuțiile la capitalul unui agent economic și contribuțiile vărsate în vederea acoperirii pierderilor financiare și echilibrării activelor nete negative, prevăzute la art. 55 din Cod reprezintă sursă de venit neimpozabilă.

Potrivit art. 55 alin. (1) din Codul fiscal, contribuțiile cu active la capitalul agentului economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui nu sunt supuse impozitării.

Astfel, în cazul în care persoana fizică contribuie la capitalul unui agent economic în schimbul cotei de participație în capitalul lui cu active (terenuri, proprietatea privată nefolosită în activitatea de întreprinzător), venitul obținut nu se va impozita.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Legii nr. 257 din 16.12.2020 în vigoare din 01.01.2021]

Arhiva

4. (29.2.2.14)

Care sume se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator pentru hrana organizată angajaţilor /zilierilor?

În conformitate cu pct. 40 din Secțiunea a 2-a а Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice și persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător (în continuare – Regulament), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 11 iulie 2018, sumele ce se încadrează în valoarea stabilită (45 lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată), limita maximă permisă spre deducere a cheltuielilor pentru hrana organizată a angajaţilor/zilierilor nu va depăşi 45 de lei (fără TVA) per angajat pentru fiecare zi efectiv lucrată.

În cazul depăşirii plafonului stabilit la pct.40 din Regulament, se vor considera drept recompense şi facilităţi acordate de angajator doar sumele ce depăşesc plafonul respectiv.

Valoarea nominală deductibilă a unui tichet de masă pentru o zi lucrătoare este stabilită la art.4 alin.(1) din Legea nr.166 din 21 septembrie 2017 cu privire la tichetele de masă (pct.43 din Regulamentul menționat).

În cazul depăşirii plafonului stabilit la art.4 alin.(1) din Legea menţionată, se vor considera drept facilităţi impozabile acordate de angajator doar sumele ce depăşesc valoarea nominală stabilită.

Ținem să menționăm că, angajatorul este în drept să suporte cheltuieli pentru hrana organizată a angajaţilor ori să acorde tichete de masă, fiind permisă doar o singură opţiune în raport cu un angajat (pct.38 din Regulamentul menționat). Prevederile menţionate, stabilite în titlul II al Codului fiscal, nu se aplică angajaților agenţilor economici rezidenţi ai parcurilor pentru tehnologia informaţiei care se supun regimului de impozitare stabilit la cap. 1 titlul X din Codul fiscal.

[Modificare în Baza generalizată a practicii fiscale în temeiul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 418 din 24.06.2020, în vigoare din 10.07.2020 ]

Arhiva

5. (29.2.2.12)

Care va fi regimul fiscal aplicat veniturilor primite în cadrul unui program guvernamental?

Potrivit art.20 lit. z2) al Codului fiscal, mijloacele băneşti obţinute din fondurile speciale şi/sau mijloacele financiare obţinute sub formă de grant prin intermediul programelor aprobate de Guvern, utilizate conform destinaţiei acestora, nu reprezintă sursă de venit impozabilă.

Arhiva

Notă: Vă atragem atenția asupra faptului că, pot fi efectuate actualizări ale răspunsurilor oferite de către Serviciul Fiscal de Stat, de aceea vă rugăm să consultați suplimentar răspunsurile actualizate ale bazei de date.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...