37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Baza generalizată a practicii fiscale

Baza generalizată a practicii fiscale

26.10.2020963 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Procedura de generare a datelor pentru achitarea obligație fiscale constatate, în urma completării declarației privind TVA de către subiecții impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”;
b) Procedura de perfectare a ajustărilor, în cazul în care în urma completării cererii de luare la evidență fiscală prin intermediul serviciului electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, agentul economic nerezident constată faptul necesității ajustării unor date din cerere;
c) Actul normativ prin care este aprobat formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului;
d) Agentul economic nerezident prestează servicii de intermediere în achitările efectuate prin internet de către persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova pentru serviciile electronice beneficiate de la alți nerezidenți. Reprezintă acest agent economic subiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”?
e) Procedura de corectare a obligațiilor fiscale la compartimentul TVA declarate anterior prin Declarațiile privind TVA de către nerezidenții ce sunt înregistrați în cadrul „e-Commerce VAT” în cazul identificării declarării neveridice a cuantumului obligațiilor;
f) Prezentarea Declarației privind TVA de către nerezidenții ce sunt înregistrați în cadrul „e-Commerce VAT” aferent serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal pentru perioadele fiscale în care ei nu dețineau statut de plătitor a TVA;
g) Subiecții care efectuează achitarea TVA pentru serviciile prestate de către nerezident în cazul în care serviciul a fost contractat de către o persoană cu statut de persoană fizică cetățean în scopul desfășurării activității de întreprinzător în una din formele organizatorico-juridice stabilite de legislație, achitarea fiind efectuată din numele subiectului înregistrat în una din formele menționate;
h) Persoana fizică se loghează pe site-ul administrat de către nerezident utilizând autentificarea prin intermediul telefonului mobil cu prefixul Republicii Moldova şi beneficiază de serviciile acestui nerezident prin intermediul acestui dispozitiv electronic . Achitările aferente acestor procurări se efectuează cu cardul eliberat de către o instituție financiară înregistrată într-o țară terță. Cum în această situație urmează a fi apreciat locul aflării persoanei fizice ce beneficiază de serviciile subiectului impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”?
i) Aprecierea locului aflării persoanei fizice ce beneficiază de servicii, prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal, de la nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
j) Determinarea statutului cumpărătorului (persoană fizică sau juridică) a serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către agentul economic nerezident, care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
k) Termenul și modul achitare a obligațiilor aferente TVA în cadrul „e-Commerce VAT”;
l) Termenul și modul de declarare a obligațiilor aferente TVA de către agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, prestează servicii cetățenilor Republicii Moldova (B2C);
m) Perioada fiscală a obligațiilor aferente TVA în cadrul „e-Commerce VAT”;
n) Determinarea valorii impozabile a livrării impozabile în cadrul „e-Commerce VAT”;
o) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de acordare prin internet a dreptului de utilizare a software-ului, a cărților electronice, fără descărcarea lor, care se efectuează contra plată de către cetățenii Republicii Moldova?
p) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de vizionare a filmelor şi programelor TV sau descărcarea contentului audio-vizual care se efectuează contra plată de către cetățenii Republicii Moldova?
q) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de publicitate, acordate cetățenilor Republicii Moldova intermediul rețelelor de socializare, dacă conținutul publicității poartă caracter comercial?
r) Constituie obiectul al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” accesarea online a jocurilor cu procurarea upgrade-urilor și lărgirea posibilităților funcționale a jocurilor efectuate contra plată de către persoanele fizice din Republica Moldova?
s) Serviciile electronice pentru care se aplică TVA de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
t) Subiecții impunerii cu TVA care urmează să se înregistreze, utilizând serviciul electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 539 din 17.10.2020

I. Obligația persoanei juridice sau fizice, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător să achite taxa pentru amenajarea teritoriului.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 538 din 21.10.2020

Stimaţi cititori, vă informăm că SFS a plasat actualizări a Bazei generalizate a practicii fiscale privind:

I. a) Procedura de generare a datelor pentru achitarea obligație fiscale constatate, în urma completării declarației privind TVA de către subiecții impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”;
b) Procedura de perfectare a ajustărilor, în cazul în care în urma completării cererii de luare la evidență fiscală prin intermediul serviciului electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md, agentul economic nerezident constată faptul necesității ajustării unor date din cerere;
c) Actul normativ prin care este aprobat formularul cererii privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova şi modul de completare a cesteia şi confirmarea privind luarea la evidență fiscală a nerezidentului;
d) Agentul economic nerezident prestează servicii de intermediere în achitările efectuate prin internet de către persoanele fizice rezidente a Republicii Moldova pentru serviciile electronice beneficiate de la alți nerezidenți. Reprezintă acest agent economic subiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT”?
e) Procedura de corectare a obligațiilor fiscale la compartimentul TVA declarate anterior prin Declarațiile privind TVA de către nerezidenții ce sunt înregistrați în cadrul „e-Commerce VAT” în cazul identificării declarării neveridice a cuantumului obligațiilor;
f) Prezentarea Declarației privind TVA de către nerezidenții ce sunt înregistrați în cadrul „e-Commerce VAT” aferent serviciilor prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal pentru perioadele fiscale în care ei nu dețineau statut de plătitor a TVA;
g) Subiecții care efectuează achitarea TVA pentru serviciile prestate de către nerezident în cazul în care serviciul a fost contractat de către o persoană cu statut de persoană fizică cetățean în scopul desfășurării activității de întreprinzător în una din formele organizatorico-juridice stabilite de legislație, achitarea fiind efectuată din numele subiectului înregistrat în una din formele menționate;
h) Persoana fizică se loghează pe site-ul administrat de către nerezident utilizând autentificarea prin intermediul telefonului mobil cu prefixul Republicii Moldova şi beneficiază de serviciile acestui nerezident prin intermediul acestui dispozitiv electronic . Achitările aferente acestor procurări se efectuează cu cardul eliberat de către o instituție financiară înregistrată într-o țară terță. Cum în această situație urmează a fi apreciat locul aflării persoanei fizice ce beneficiază de serviciile subiectului impunerii în cadrul „e-Commerce VAT”?
i) Aprecierea locului aflării persoanei fizice ce beneficiază de servicii, prevăzute la art.95 alin.(11) din Codul fiscal, de la nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
j) Determinarea statutului cumpărătorului (persoană fizică sau juridică) a serviciilor prestate prin intermediul rețelelor electronice de către agentul economic nerezident, care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
k) Termenul și modul achitare a obligațiilor aferente TVA în cadrul „e-Commerce VAT”;
l) Termenul și modul de declarare a obligațiilor aferente TVA de către agenții economici nerezidenți care, fără a deține formă organizatorico-juridică pe teritoriul Republicii Moldova, prestează servicii cetățenilor Republicii Moldova (B2C);
m) Perioada fiscală a obligațiilor aferente TVA în cadrul „e-Commerce VAT”;
n) Determinarea valorii impozabile a livrării impozabile în cadrul „e-Commerce VAT”;
o) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de acordare prin internet a dreptului de utilizare a software-ului, a cărților electronice, fără descărcarea lor, care se efectuează contra plată de către cetățenii Republicii Moldova?
p) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de vizionare a filmelor şi programelor TV sau descărcarea contentului audio-vizual care se efectuează contra plată de către cetățenii Republicii Moldova?
q) Constituie obiect al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” serviciile de publicitate, acordate cetățenilor Republicii Moldova intermediul rețelelor de socializare, dacă conținutul publicității poartă caracter comercial?
r) Constituie obiectul al impunerii cu TVA în cadrul „e-Commerce VAT” accesarea online a jocurilor cu procurarea upgrade-urilor și lărgirea posibilităților funcționale a jocurilor efectuate contra plată de către persoanele fizice din Republica Moldova?
s) Serviciile electronice pentru care se aplică TVA de către nerezidenții care desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova;
t) Subiecții impunerii cu TVA care urmează să se înregistreze, utilizând serviciul electronic „e-Commerce VAT” de pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat www.sfs.md.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 539 din 17.10.2020

I. Obligația persoanei juridice sau fizice, înregistrată în calitate de întreprinzător, care nu desfăşoară o anumită perioadă de timp activitate de întreprinzător să achite taxa pentru amenajarea teritoriului.

Cu actualizarea puteți lua cunoștință prin următorul ordin:
Ordinul SFS nr. 538 din 21.10.2020

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...