37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Zile libere pentru angajați, șomaj tehnic și regim de activitate redus – noi modificări la Codul Muncii

Zile libere pentru angajați, șomaj tehnic și regim de activitate redus – noi modificări la Codul Muncii

29.10.20212.842 views
(1 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 29 octombrie 2021, a fost publicată Legea nr. 140 din 14.10.2021 pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

Legea nr. 140 din 14.10.2021, a fost elaborat în scopul reglementării procedurii de acordare salariaților de zile libere în situații excepționale, de acordare a zilelor libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, pe toată durata suspendării, în mod forțat, a procesului educațional în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme ce au ca efect suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației și în vederea reglementării unei instituții juridice noi care ar permite gestionarea într-un mod mai flexibil de către angajatori a resurselor umane în perioada reducerii activităților economice care se datorează unor situații excepționale.

Astfel, Codul muncii se completează cu următoarele prevederi:

În cazul suspendării, în situații excepționale, a procesului educațional în regim cu prezență fizică în cadrul instituțiilor de învățământ, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației, cu consimțământul angajatorului, se acordă zile libere unuia dintre părinți sau tutorelui pentru supravegherea copiilor pe toată durata suspendării procesului educaţional în regim cu prezență fizică, cu achitarea unei indemnizații egale cu cel puțin 50% din salariul de bază al salariatului.   

De aceste prevederi pot beneficia părinți sau tutorii copiilor cu vârsta de până la 12 ani înscriși într-o unitate de învățământ si părinții sau tutorii copiilor cu dizabilități înscriși într-o unitate de învățământ.

Totodată a fost stabilit că indemnizațiile prevăzute se plătesc de către angajator. În unele cazuri, indemnizația poate fi plătită integral sau parțial din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern

Concomitent conform prevederilor prezentei legi, se acordă posibilitatea angajatorilor să declare șomaj tehnic și ca urmare a decretării stării de urgență, de asediu și de război și ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică. Durata şomajului tehnic instituit nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic. În cazul în care indemnizația pentru șomaj tehnic este plătită din bugetul de stat, locurile de muncă ocupate de persoanele pentru care s-au plătit aceste indemnizații nu pot fi reduse pe o perioadă cel puțin egală cu perioada șomajului tehnic pentru care s-au plătit aceste indemnizații, cu excepția situațiilor de insolvabilitate.

Cât despre norma regimului de activitate redus, aceasta va permite angajatorului stabilirea regimului de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității: în caz de stare de urgență, de asediu și de război, de conjunctură economică defavorabilă, dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepțional, transformare, restructurare sau modernizare a întreprinderii ori în alte circumstanțe cu caracter excepțional, în modul stabilit de Guvern. Regimul de activitate redusă poate fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an.

Simultan durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului poate fi redusă, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporțional cu timpul lucrat. Pentru salariații cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit regim de activitate redusă beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern. Durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului poate fi redusă, în condițiile prezentului articol, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporțional cu timpul lucrat.

Salariații cărora, li s-a stabilit regim de activitate redusă beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern. Salariul angajaților cu regim de activitate redusă li se va achita conform timpului efectiv prestat, iar diferența de salariu va fi parțial achitată de către Stat în modul stabilit de Guvern.

Legea mai prevede că, în caz de stare de urgență, de asediu și de război, precum și în caz de stare de urgență în sănătatea publică, angajatorii acordă salariaților zile libere plătite pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației angajatorii acordă salariaților zile libere, cu menținerea salariului mediu, în modul stabilit de Guvern. Guvernul stabilește compensații, din mijloacele bugetului de stat, pentru angajatorii care au aplicat prevederile anterior menționate.

Prezenta Lege intră în vigoare la data de 29 octombrie 2021.

Conform Monitorului Oficial din 29 octombrie 2021, a fost publicată Legea nr. 140 din 14.10.2021 pentru modificarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154/2003.

Legea nr. 140 din 14.10.2021, a fost elaborat în scopul reglementării procedurii de acordare salariaților de zile libere în situații excepționale, de acordare a zilelor libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, pe toată durata suspendării, în mod forțat, a procesului educațional în cazul condițiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme ce au ca efect suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației și în vederea reglementării unei instituții juridice noi care ar permite gestionarea într-un mod mai flexibil de către angajatori a resurselor umane în perioada reducerii activităților economice care se datorează unor situații excepționale.

Astfel, Codul muncii se completează cu următoarele prevederi:

În cazul suspendării, în situații excepționale, a procesului educațional în regim cu prezență fizică în cadrul instituțiilor de învățământ, odată cu dispunerea de către autoritățile abilitate a unor măsuri speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației, cu consimțământul angajatorului, se acordă zile libere unuia dintre părinți sau tutorelui pentru supravegherea copiilor pe toată durata suspendării procesului educaţional în regim cu prezență fizică, cu achitarea unei indemnizații egale cu cel puțin 50% din salariul de bază al salariatului.   

De aceste prevederi pot beneficia părinți sau tutorii copiilor cu vârsta de până la 12 ani înscriși într-o unitate de învățământ si părinții sau tutorii copiilor cu dizabilități înscriși într-o unitate de învățământ.

Totodată a fost stabilit că indemnizațiile prevăzute se plătesc de către angajator.În unele cazuri, indemnizația poate fi plătită integral sau parțial din bugetul de stat, în modul stabilit de Guvern

Concomitent conform prevederilor prezentei legi, se acordă posibilitatea angajatorilor să declare șomaj tehnic și ca urmare a decretării stării de urgență, de asediu și de război și ca urmare a restricțiilor impuse în starea de urgență în sănătatea publică. Durata şomajului tehnic instituit nu poate depăşi 4 luni în decursul unui an calendaristic. În cazul în care indemnizația pentru șomaj tehnic este plătită din bugetul de stat, locurile de muncă ocupate de persoanele pentru care s-au plătit aceste indemnizații nu pot fi reduse pe o perioadă cel puțin egală cu perioada șomajului tehnic pentru care s-au plătit aceste indemnizații, cu excepția situațiilor de insolvabilitate.

Cât despre norma regimului de activitate redus, aceasta va permite angajatorului stabilirea regimului de activitate redusă, cu repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii, la nivel de unitate, pentru cel puțin 25% din numărul salariaților din cadrul unității: în caz de stare de urgență, de asediu și de război, de conjunctură economică defavorabilă, dificultăți de aprovizionare cu materii prime sau energie, intemperii cu caracter excepțional, transformare, restructurare sau modernizare a întreprinderii ori în alte circumstanțe cu caracter excepțional, în modul stabilit de Guvern. Regimul de activitate redusă poate fi stabilit pentru o perioadă de până la 3 luni consecutive, dar nu mai mult de 5 luni pe an.

Simultan durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului poate fi redusă, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporțional cu timpul lucrat. Pentru salariații cărora, în conformitate cu prevederile prezentului articol, li s-a stabilit regim de activitate redusă beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern. Durata timpului de muncă prevăzută în contractul individual de muncă al salariatului poate fi redusă, în condițiile prezentului articol, cu cel mult 50%, munca salariatului fiind retribuită proporțional cu timpul lucrat.

Salariații cărora, li s-a stabilit regim de activitate redusă beneficiază de un ajutor în modul stabilit de Guvern. Salariul angajaților cu regim de activitate redusă li se va achita conform timpului efectiv prestat, iar diferența de salariu va fi parțial achitată de către Stat în modul stabilit de Guvern.

Legea mai prevede că, în caz de stare de urgență, de asediu și de război, precum și în caz de stare de urgență în sănătatea publică, angajatorii acordă salariaților zile libere plătite pentru implementarea măsurilor speciale privind asigurarea securității, protecției vieții şi sănătății populației angajatorii acordă salariaților zile libere, cu menținerea salariului mediu, în modul stabilit de Guvern. Guvernul stabilește compensații, din mijloacele bugetului de stat, pentru angajatorii care au aplicat prevederile anterior menționate.

Prezenta Lege intră în vigoare la data de 29 octombrie 2021.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei