37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Zi lucrătoare pe 27 aprilie 2020. Vezi Dispoziția nr. 17 a CSE

Zi lucrătoare pe 27 aprilie 2020. Vezi Dispoziția nr. 17 a CSE

14.04.20206.202 views
(4 voturi, medie: 4,25 din 5)
Se încarcă...

La data de 13 aprilie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 17. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

 1. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:
  1.1. instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;
  1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale;
  1.3. instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.
 2. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 21 aprilie - 24 aprilie 2020:
  2.1. solicită acordarea/se află în  concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);
  2.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator.
 3. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.
 4. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la autogestiune, în perioada 21 aprilie - 24 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță.
 5. Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declară zi de odihnă.
 6. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(1), lit. f) - i) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale nr.181/2014, art.6 alin.(1) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:
  6.1. Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre auditare Curţii de Conturi rapoartele  privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 30 de zile  de la data ridicării stării de urgență;
  6.2. Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 și prezintă raportul de audit Guvernului și Parlamentului  în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanțelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
  6.3. Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului rapoartele  privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora   Curții de Conturi;
  6.4. Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019  în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.
 7. Prin derogare de la punctul 24 al  Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253/2019, pe perioada stării de urgență,  achitarea  compensațiilor bănești pentru beneficiarii de compensații acceptați în programul de compensare destinat salariaților din sectorul privat (Prima casă 4), se va efectua în baza fondului de salarizare și altor recompense obținute de către beneficiar, reflectată în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate aferent lunii februarie 2020.

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare din momentul emiterii este publicată pe pagina oficială a Guvernului.

La data de 13 aprilie 2020, a fost convocată ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. A fost audiată informația despre evoluția situației epidemiologice, măsurile întreprinse și cele recomandate pentru a administra criza epidemiologică și a atenua efectele ei. În acest sens Comisia a adoptat Dispoziția numărul 17. Printre cele mai importante măsuri adoptate sunt următoarele:

 1. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se declară zile de odihnă pentru toate unitățile din sectorul bugetar și instituțiile/autoritățile publice la autogestiune, cu excepția:
  1.1. instituțiilor medico-sanitare, de sănătate publică și servicii auxiliare pentru instituțiile de sănătate publică, serviciilor de salvare, urgență și de asistență socială;
  1.2. autorităților administrative din domeniul apărării naționale, ordinii publice şi securității naţionale;
  1.3. instituțiilor de învățământ de toate nivelurile (de educaţie timpurie, instituţiile de învăţământ primar, secundar, profesional tehnic, superior, de învăţământ extraşcolar şi de învăţământ special), care vor asigură desfășurarea procesului educațional la distanță.
 2. Nu se consideră zile de odihnă pentru salariații care în perioada 21 aprilie - 24 aprilie 2020:
  2.1. solicită acordarea/se află în  concediul de odihnă anual (art. 112 din Codul muncii), inclusiv concediul de odihnă nefolosit (art. 119, alin. (3) din Codul muncii), cu achitarea indemnizației de concediu (art. 117 din Codul muncii) și concediu neplătit (art. 120 din Codul muncii);
  2.2. sînt în regim de staționare, conform ordinului dispus de angajator.
 3. Zilele de 21 aprilie - 24 aprilie 2020 se includ în tabelul de evidență a timpului de muncă și de calculare a salariului pentru luna aprilie, ca zile prezente la lucru.
 4. Conducătorii unităților din sectorul bugetar și conducătorii instituțiilor/autorităților la autogestiune, în perioada 21 aprilie - 24 aprilie, vor atrage personalul strict necesar pentru a asigura funcționalitatea proceselor, inclusiv de la distanță.
 5. Ziua de 27 aprilie 2020 se declară zi lucrătoare, iar ziua de 08 iunie 2020 se declară zi de odihnă.
 6. Prin derogare de la prevederile art.47 alin.(1), lit. f) - i) din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar - fiscale nr.181/2014, art.6 alin.(1) lit.b) din Legea nr.260/2017 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova, pct.5.1.2 din Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.636/2019 se stabilesc următoarele:
  6.1. Ministerul Finanţelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină întocmesc şi prezintă spre auditare Curţii de Conturi rapoartele  privind executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 30 de zile  de la data ridicării stării de urgență;
  6.2. Curtea de Conturi efectuează auditul rapoartelor privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 și prezintă raportul de audit Guvernului și Parlamentului  în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Ministerul Finanțelor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;
  6.3. Guvernul aprobă și prezintă Parlamentului rapoartele  privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019 în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora   Curții de Conturi;
  6.4. Parlamentul aprobă rapoartele privind executarea bugetului de stat, a bugetului asigurărilor sociale de stat şi a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2019  în termen de 45 de zile de la data prezentării acestora de către Guvern.
 7. Prin derogare de la punctul 24 al  Regulamentului privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 253/2019, pe perioada stării de urgență,  achitarea  compensațiilor bănești pentru beneficiarii de compensații acceptați în programul de compensare destinat salariaților din sectorul privat (Prima casă 4), se va efectua în baza fondului de salarizare și altor recompense obținute de către beneficiar, reflectată în darea de seamă privind impozitul pe venit, privind primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute și contribuțiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate aferent lunii februarie 2020.

Prezenta Dispoziție a intrat în vigoare din momentul emiterii este publicată pe pagina oficială a Guvernului.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...