37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2020

Volumul operaţiunilor de casă pe sistemul bancar din Republica Moldova în ianuarie-septembrie 2020

17.11.2020366 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform datelor Băncii Naționale a Moldovei, în ianuarie-septembrie 20201 suma încasărilor în numerar pe sistemul bancar a constituit 81930 mil. lei, fiind în descreștere cu 9,2% față de perioada respectivă a anului precedent. Reduceri s-au produs pentru toate tipurile de încasări, inclusiv:

 • de la întreprinderile care prestează servicii de transport – cu 56,3%;
 • din vânzarea valutei străine persoanelor fizice – cu 36,2%;
 • din impozite și taxe – cu 32,6%;
 • din plățile pentru chirie și servicii comunale – cu 22,4%;
 • de la întreprinderile care prestează alte servicii – cu 20,7%;
 • de la comercializarea mărfurilor de consum, indiferent de canalul de desfacere – cu 5,1%;
 • din alte încasări – cu 1,6%.

În ianuarie-septembrie 2020 în numerar s-au eliberat mijloace bănești în sumă de 85406 mil. lei, în descreștere cu 7,0% față de perioada respectivă a anului precedent. Reduceri s-au înregistrat pentru următoarele tipuri de eliberări:

 • achiziționarea produselor agricole – cu 26,3%;
 • procurarea valutei străine de la persoanele fizice – cu 13,6%;
 • pentru salarii, burse, plăți sociale, plata pensiilor, indemnizațiilor și despăgubirilor de asigurare – cu 2,4%;
 • plăți pentru alte scopuri – cu 5,0%.

Concomitent, s-au majorat cu 0,2% eliberările pentru plăți din conturile curente și din conturile de depozit ale persoanelor fizice.

Notă:

1 Datele sunt prezentate fără teritoriul din partea stângă a Nistrului și mun. Bender. 

Informațiirelevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...