37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Volumul operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – iunie 2021

Volumul operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – iunie 2021

22.07.2021401 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În iunie 2021, banii în circulație au constituit 32 098,7 mil. lei, majorându-se cu 2 279,8 mil. lei (7,6 la sută) comparativ cu decembrie 2020 ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - iunie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 2 279,9 mil. lei.

În perioada ianuarie - iunie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 24,7 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 68 978,5 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 22,9 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 56,3 la sută) din volumul total al încasărilor. Evoluția respectivă a fost susținută de majorare practic a tuturor surselor de încasări de numerar.

Totodată, în luna iunie 2021, volumul încasărilor a constituit 13 286,9 mil. lei (+10,2 la sută față de luna mai 2021 și +28,9 la sută față de luna iunie 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - iunie 2021 s-a majorat cu 24,7 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 71 258,5 mil. lei

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 5 874,9 mil. lei (39,9 la sută), care a însumat  20 585,9 mil. lei (echivalentul a 1165,6 mil. USD). Ponderea acestora a crescut cu 3,1 puncte procentuale (p.p.) și a constituit 28,9 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice s-au majorat cu 17,6 la sută, constituind 15 929,1 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,4 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 19,0 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - iunie 2021 cu 14,7 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna iunie, volumul eliberărilor a constituit 13 570,6 mil. lei, depășind cu 283,7 mil. lei volumul încasărilor. Comparativ cu luna mai 2021, eliberările de numerar s-au majorat cu 1 384,5 mil. lei sau cu 11,4 la sută.

.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...