37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Volumul operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – iulie 2021

Volumul operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – iulie 2021

24.08.2021138 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În iulie 2021, banii în circulație au constituit 32 744,1 mil. lei, majorându-se cu 2 925,2 mil. lei (9,8 la sută) comparativ cu decembrie 2020 ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - iulie 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 2 925,3 mil. lei.

În perioada ianuarie - iulie 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 24,0 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 82 609,5 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 22,1 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 56,5 la sută) din volumul total al încasărilor. Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea practic a tuturor surselor de încasări de numerar.

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 6 652,4 mil. lei (36,2 la sută), care a însumat  25 054,3 mil. lei (echivalentul a 1 414,4 mil. USD). Ponderea acestora a crescut cu 2,7 puncte procentuale (p.p.) și a constituit 29,3 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice s-au majorat cu 17,8 la sută, constituind 19 160,8 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,4 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 18,9 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - iulie 2021 cu 11,6 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna iulie, volumul eliberărilor a constituit 14 276,3 mil. lei, depășind cu 645,4 mil. lei volumul încasărilor. Comparativ cu luna iunie 2021, eliberările de numerar s-au majorat cu 705,7 mil. lei sau cu 5,2 la sută.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...