37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Volumul operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – august 2021

Volumul operațiunilor de casă în moneda națională pentru ianuarie – august 2021

21.09.2021311 views BNM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În august 2021, banii în circulație au constituit 32 739,5 mil. lei, majorându-se cu 2 920,6 mil. lei (9,8 la sută) comparativ cu decembrie 2020 ca rezultat al depășirii în perioada ianuarie - august 2021 a volumului eliberărilor cumulative asupra volumului încasărilor cumulative pe sistemul bancar cu 2 920,8 mil. lei

În perioada ianuarie - august 2021, volumul încasărilor banilor în numerar s-a majorat cu 25,3 la sută față de perioada similară a anului precedent și a constituit 96 480,1 mil. lei. Creșterea volumului încasărilor de mijloace bănești a fost determinată, preponderent, de majorarea cu 23,3 la sută a încasărilor din comercializarea mărfurilor de consum (indiferent de canalul de desfacere), care dețin cea mai mare pondere (de 56,6 la sută) din volumul total al încasărilor. Evoluția respectivă a fost susținută de majorarea tuturor surselor de încasări de numerar.

Totodată, în luna august 2021, volumul încasărilor a constituit 13 870,6 mil. lei (+1,8 la sută față de luna iulie 2021 și +34,0 la sută față de luna august 2020).

Volumul eliberărilor banilor în numerar din casele băncilor licențiate în perioada ianuarie - august 2021 s-a majorat cu 23,4 la sută comparativ cu perioadă similară a anului precedent și a constituit 99 400,8 mil. lei.

Modificarea respectivă a fost determinată, preponderent, de creșterea volumului eliberărilor pentru cumpărarea valutei de la persoane fizice cu 7 272,9 mil. lei (33,1 la sută), care a însumat 29 260,9 mil. lei (echivalentul a 1 651,6 mil. USD). Ponderea acestora a crescut cu 2,1 puncte procentuale (p.p.) și a constituit 29,4 la sută din volumul total al eliberărilor de numerar.

Totodată, eliberările din conturile persoanelor fizice s-au majorat cu 18,3 la sută, constituind 22 351,6 mil.lei, ceea ce reprezintă 22,5 la sută din volumul total al eliberărilor.

De menționat că, o pondere semnificativă de 18,9 la sută din volumul total al eliberărilor au avut eliberările din bancomate, care s-au majorat în perioada ianuarie - august 2021 cu 10,0 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent.

În luna august, volumul eliberărilor a constituit 13 866,1 mil. lei, fiind inferior volumului încasărilor cu 4,5 mil. lei. Comparativ cu luna iulie 2021, eliberările de numerar s-au micșorat cu 410,2 mil. lei sau cu 2,9 la sută.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...