37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Viziunea sindicatelor privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice

Viziunea sindicatelor privind impozitarea veniturilor persoanelor fizice

25.07.2019769 views CNSM
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Pe parcursul a mai multor ani, Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la elaborarea și adoptarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu, precum și a politicii bugetar-fiscale, a înaintat Guvernului cerința de a majora scutirea personală la impozitarea veniturilor persoanelor fizice pînă la nivelul minimului de existență.

Începînd cu anul 2013, această cerință a fost inclusă în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, stabilindu-se ca din anul 2015 scutirea să fie adusă la nivelul minimului de existență. Ulterior, însă, această prevedere a fost exclusă.

În anul 2018 această solicitare a sindicatelor, care are ca menire reducerea poverii fiscale asupra veniturilor mici ale salariaților, inclusiv scutirea de impozit a minimului de existență, care este și o practică internațională, s-a realizat.

Asigurarea egalării scutirii personale cu minimul de existență era o condiție a sindicatelor în cazul în care este promovată cerința mediului de afaceri de a stabili o cotă unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice. Stabilirea unei cote unice de impozitare de 12% este o facilitare pentru întreprinzători în ceea ce privește administrarea acestui impozit.Implementarea acestei măsuri poate motiva atît angajatorii, cît și lucrătorii să formalizeze salariile achitate „în plic”. Cota unică de impozitare stabilită de comun cu scutirea personală egală cu minimul de existență nu a afectat salariații cu venituri mici, asigurînd în toate cazurile o creștere a veniturilor acestora, dar a favorizat salariații cu venituri  mari.

În viziunea sindicatelor, o cotă fixă de impozitare ar fi rațional de aplicat într-o societate cu o pondere impunătoarea a celor cu venituri medii. În societatea noastră ponderea populației cu venituri medii este destul de redusă. Vorbind de venituri medii, sindicatele fac referire la salarii ce ar asigura acoperirea unui coș rațional de consum, calculat încă în anul 2014 în mărime de 12500 de lei pentru o persoană.

Urmărind experiența mai multor țări din lume, constatăm că pentru persoanele cu venituri impunătoare sunt stabilite grile de impozitare și cote mai mari de impozitare. De exemplu: în Austria cota maximă de impozitare este de 45%, Belgia – 53%. Marea Britanie – 45%, Franța – 0%, 14%, 30%, 41%, 45%, Elveția – 30%, 50%, 55%, Norvegia – cota de bază – 22% și suplimentar, în dependență de venituri se aplică cote de – 1,9%, 4,2%, 13,2%, 16,2% , Statele Unite ale Americii – de la 10% la 39,6%, Canada de la 5% la 50%, Spania, de la 24% la 52%.

Desigur, sunt țări în care se aplică cote fixe de impozitare: Kazahstan – 10%, Belarus – 13%, Bulgaria – 10%, Rusia – 13%, Lituania – 25%, Letonia – 15%, Ungaria – 15%, România – 16%.

Pornind de la cele relatate, întru a asigura o echitate în rîndul salariaților, sindicatele totuși pledează pentru o impozitare proporțională a veniturilor, în dependență de mărimea lor, fiind asigurată responsabilitatea socială a celor cu venituri mari.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...