37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Venituri în sumă totală de 6814,7 mil. lei, acumulate la BASS în primele 3 luni ale anului 2021

Venituri în sumă totală de 6814,7 mil. lei, acumulate la BASS în primele 3 luni ale anului 2021

16.04.2021172 views CNAS
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 3 luni ale anului 2021, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 6814,7 mil. lei sau 25,8% din planul anual stabilit de 26400,5 mil. lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 3618,8 mil. lei sau 24,0% din suma anuală prevăzută de 15080,1 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în primele 3 luni ale anului 2021 a înregistrat o creştere cu 205,5 mil. lei sau cu 6,0%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 67,2 mil. lei, din care partea majoră sau 66,2 mil. lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 3128,7 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 1778,7 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 24,1% din suma anuală prevăzută de 7375,5 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 254,7 mil. leisau cu 12,5% mai mici;

 - 1350,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 36,6% din suma anuală prevăzută de 3687,7 mil. lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 6403,1 mil. lei sau 24,3% din suma anuală planificată de 26400,5 mil. lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada de 3 luni ale anului de gestiune a fost mai mare cu 371,9 mil. lei sau cu 6,2%.

În perioada raportată, veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 411,6 mil. lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia 1 aprilie 2021 a constituit 411,6 mil. lei. 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...