37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Venit impozabil în sumă de 98,5 milioane lei, declarat de persoanele fizice identificate prin metode indirecte în anul 2022

Venit impozabil în sumă de 98,5 milioane lei, declarat de persoanele fizice identificate prin metode indirecte în anul 2022

24.02.2023300 views Serviciul Fiscal de Stat
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În baza datelor declarate prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Colectarea informaţiilor din surse indirecte”, Serviciul Fiscal de Stat identifică persoanele fizice cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor obținute și, respectiv, asigură declararea acestor venituri de către contribuabili, precum și colectarea impozitului pe venit aferent.

În anul 2022, autoritatea fiscală a selectat 743 de persoane fizice cu risc de ne(sub)declarare a veniturilor în proporții semnificative, din care 183 persoane pentru monitorizare conform programului de conformare iar 560 persoane pentru acțiuni de informare a necesității declarării mijloacelor bănești obținute prin intermediul transferurilor poștale, fiind remise scrisori de conformare în adresa acestora și desfășurate ședințe individuale de conformare. În rezultatul măsurilor întreprinse, 395 persoane fizice s-au conformat benevol

 

2021

2022

Program de conformare

Program de conformare

Transferuri poștale

Venit impozabil declarat (mii lei)

4 636,43

26 910,69

71 595,62

Impozit pe venit achitat (mii lei)

588,81

3 608,03

7 361,60

Majorarea de întârziere (mii lei)

109,60

794,07

139,09

Totodată, în perioada anului 2021, de către Serviciul Fiscal de Stat au fost aplicate tratamente de conformare voluntară față de 170 persoane fizice, care au înregistrat o diferență semnificativă dintre veniturile declarate și ieșiri/intrări de fonduri. În consecință, 9 persoane fizice s-au conformat prevederilor legislației vigoare. Informăm că, numărul de subiecți raportori unici aferent anului 2021 constituie 4827, aceștia raportând circa 4,6 milioane de tranzacții

Furnizorul informației

Nr. de furnizori care au prezentat informații

Nr. de tranzacții raportate

Instituţiile financiare

14

4 119 277

Companiile turistice

127

377

Companiile de asigurare

4

176

Deţinătorii de registre ale deţinătorilor de valori mobiliare

16

6 444

Banca Naţională a Moldovei

0

0

Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială, inclusiv primării

355

187 099

Birourile istoriilor de credit

3

35 243

Executorii judecătorești

296

1 175

Societățile de plată și emitente de monedă electronică

4

152 344

Furnizorii de servicii postale

2

208 588

Agenți economici care au prezentat informația privind împrumuturile contractate/rambursate

3 973

67 950

Agenți economici, care au prezentat informația privind procurările de autoturisme

212

14 978

 

Total

4 827

4  647 392

Termenul limită de prezentare a informației este către data de 25 februarie a anului următor anului fiscal de gestiune. Reieșind din faptul că, data de 25 februarie 2023 este zi de odihnă, conform prevederilor Codului fiscal, ultima zi de depunere a declarațiilor fiscale aferent perioadei fiscale 2022 este prima zi lucrătoare care urmează după ziua de odihnă – 27 februarie 2023.

Informația se prezintă doar în format electronic, prin intermediul Serviciului Informațional Automatizat „Colectarea informației din sursele indirecte”, accesând „Cabinetul personal al contribuabilului” de pe pagina-web www.sfs.md. Sistemul informațional menționat supra permite prezentarea informației la orice dată și oră convenabilă subiecților prezentării informațiilor din surse indirecte.

În context, autoritatea fiscală îndeamnă subiecții specificați la art. 22611 alin. (2) din Codul fiscal să evite la maxim prezentarea informațiilor în ultimele zile de până la expirarea termenului limită, prevenind astfel suprasolicitarea sistemului informațional și apariția defecțiunilor tehnice în consecință.

Totodată, potrivit prevederilor Codului fiscal (art. 240 lit. d)), procedura de examinare a cazului de încălcare fiscală nu poate fi iniţiată dacă încălcarea ce ţine de utilizarea serviciilor fiscale electronice a fost determinată de o defecţiune tehnică ce nu depinde de voinţa contribuabilului. Astfel, în acest caz contribuabilul nu este penalizat.

SFS reamintește contribuabililor despre necesitatea conformării voluntare la respectarea legislației în vigoare a Republicii Moldova în partea ce ține de declararea veniturilor obținute și achitarea impozitului pe venit.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...