37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura)

Utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura)

07.12.20185.434 views

4

(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

Această prevedere, se va aplica în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea subiecților vizați, ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise mai jos:

a) agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/ servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni;

b) documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat livrarea de mărfuri. Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;

c) salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;

d) conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat;

e) desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;

f) agentul economic înregistrează o pondere mai mică sau egală de 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani anterior perioadei examinate;

g) persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;

h) agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c)). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/ procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.

Aprobarea Listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura) se efectuează în temeiul ordinului emis de conducerea Serviciului Fiscal de Stat. Lista aprobată va fi publicată pe pagina web oficială www.sfs.md , la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.

Informarea contribuabilului va fi realizată prin intermediul mesajului remis la poșta electronică despre includerea în Listă. În termen de 3 zile calendaristice din data aprobării și publicării Listei, contribuabilul este obligat de a utiliza exclusiv doar facturi fiscale electronice pentru tranzacțiile documentate.

Dacă totuși adresa electronică disponibilă a contribuabilului este incorectă sau inactivă, publicarea ordinului pe pagina oficială a SFS se va considera ca fiind și înștiințarea agentului economic.

Lista aprobată va putea fi completată și modificată. Odată inclus în Listă, contribuabilul poate fi exclus din Listă la cererea motivată a acestuia sau la inițiativa SFS, în cazul în care se stabilește că agentul economic nu corespunde criteriilor descrise mai sus. Contribuabilul va fi informat despre includerea în Lista respectivă printr-o metodă de informare care confirmă recepționarea mesajului.

Menționăm că, Instrucțiunea privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 645 din 30 noiembrie 2018 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 448-460 din 07.12.2018.

Contribuabilii, înregistrați în calitate de subiecți ai impunerii cu TVA, pot fi incluși în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-Factura), la efectuarea livrării impozabile pe teritoriul ţării.

Această prevedere, se va aplica în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat, conform analizei de risc efectuate, apreciază activitatea subiecților vizați, ca fiind una cu riscuri de neconformare fiscală, dacă aceștia întrunesc concomitent cel puțin trei criterii descrise mai jos:

a) agentul economic înregistrează livrări de mărfuri/ servicii la valori semnificative (cel puţin 500 mii lei lunar) fără a dispune de active materiale/umane, pentru asigurarea desfăşurării activităţii de întreprinzător, cum ar fi lipsa subdiviziunilor, înregistrând doar adresa juridică, nu dispune de angajaţi (mai puțin de 2 salariați). Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 3 luni;

b) documentarea procurărilor de la contribuabili, care în rezultatul verificărilor au infirmat livrarea de mărfuri.Semnificaţia indicatorului respectiv se va aprecia reieşind din valoarea procurărilor documentate în totalul procurărilor înregistrate de către agentul economic. Se consideră semnificativ cazul în care ponderea depăşeşte 20%, pentru perioada examinată. Se va examina perioada de activitate pentru ultimele 12 luni;

c) salariul mediu lunar calculat pentru un angajat pentru perioada de cel puțin un trimestru anterior perioadei de examinare este mai mic decât cuantumul salariului minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de către Guvern pentru anul de referință;

d) conducătorul/fondatorul agentului economic este cetățean străin și/sau care nu are relaţii fiscale cu sistemul bugetar al RM și/sau nu poate fi identificat;

e) desfășurarea activității de comercializare a mărfurilor cu ridicata, fără a dispune de subdiviziuni declarate ca depozit;

f) agentul economic înregistrează o pondere mai mică sau egală de 2% a impozitelor şi taxelor achitate din volumul de livrări realizat în perioada ultimilor 3 ani anterior perioadei examinate;

g) persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic au deţinut anterior funcţii în întreprinderile, care la citațiile emise de către Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lipsei acestora sau deținerii parțiale a documentelor de evidență contabilă și primare, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligațiilor fiscale;

h) agentul economic documentează livrări/procurări cu întreprinderi apreciate cu risc pentru administrarea TVA (întreprinderile, care la citațiile emise de Serviciul Fiscal de Stat nu au prezentat documentele de evidență contabilă și primare pentru efectuarea controlului fiscal, nu au prezentat careva explicații privind motivul lispei acestora sau deținerii parțiale, de către SFS fiind aplicate metodele și sursele indirecte de estimare a obligației fiscale, întreprinderile anulate ca subiect al impunerii cu TVA în conformitate cu prevederile art. 113 alin. 2 lit. b), c)). Informaţia disponibilă referitoare la documentarea unor astfel de tranzacţii se va examina prin prisma unor perioade mai îndelungate (cel puţin 24 luni). Nivelul de semnificaţie a criteriului respectiv se va aprecia prin determinarea ponderii livrărilor/ procurărilor documentate cu întreprinderile menţionate, în totalul livrărilor/procurărilor înregistrate pe parcursul perioadei examinate (inclusiv importul de mărfuri și servicii). Se consideră semnificativ, înregistrarea unei ponderi ce depăşeşte 20%.

Aprobarea Listei contribuabililor obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura) se efectuează în temeiul ordinului emis de conducerea Serviciului Fiscal de Stat. Lista aprobată va fi publicată pe pagina web oficială www.sfs.md , la compartimentul ”Contribuabili”, categoria ”Lista contribuabililor care au obligația utilizării facturii fiscale electronice”.

Informarea contribuabilului va fi realizată prin intermediul mesajului remis la poșta electronică despre includerea în Listă. În termen de 3 zile calendaristice din data aprobării și publicării Listei, contribuabilul este obligat de a utiliza exclusiv doar facturi fiscale electronice pentru tranzacțiile documentate.

Dacă totuși adresa electronică disponibilă a contribuabilului este incorectă sau inactivă, publicarea ordinului pe pagina oficială a SFS se va considera ca fiind și înștiințarea agentului economic.

Lista aprobată va putea fi completată și modificată. Odată inclus în Listă, contribuabilul poate fi exclus din Listă la cererea motivată a acestuia sau la inițiativa SFS, în cazul în care se stabilește că agentul economic nu corespunde criteriilor descrise mai sus. Contribuabilul va fi informat despre includerea în Lista respectivă printr-o metodă de informare care confirmă recepționarea mesajului.

Menționăm că, Instrucțiunea privind modul de determinare și aprobare a listei agenților economici obligați de a utiliza factura fiscală electronică (e-Factura), a fost aprobată prin Ordinul SFS nr. 645 din 30 noiembrie 2018 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 448-460 din 07.12.2018.

Comentarii

 1. Adrian spune:

  O alte cadouri interesante de anul nou.  Dar de fapt cei care lucreaza corect si cinstit nu ii afecteaza 🙂

   

 2. Mariana spune:

  Dar acei care procura bunuri si servicii, si primesc factura pe hirtie, tot timpul trebuie sa verifice lista sa vada daca furnizorul dar nu era obligat sa faca e-factura in loc de factura pe hirtie?

  1. Adrian spune:

   Da si asta este o problema. Daca ei au scris factura fiscala pe hirtie, dar nu avea dreptul, respectiv cum va fi? Deci permanent trebuie sa urmarim furnizorii daca sint in lista data sau nu. Deci va fi foarte vesel

 3. Inga spune:

  Cunoaste-ti unde pot sa fac rost de lista, intru pe www.fisc.md/eServicesObligation.aspx mi se indica ca lista este goala ?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...