37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Utilizarea muncii nedeclarate va fi sancționată mai aspru

Utilizarea muncii nedeclarate va fi sancționată mai aspru

19.03.2024380 views
(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 martie a fost publicată Legea nr. 46 din 16 martie 2024 pentru modificarea Codului muncii și a Codului contravențional.

Astfel, art. 1 din Codul muncii (CM) a fost completat cu noțiunile „muncă în schimburi” care reprezintă lucru la unitate organizat într-un mod în care salariații se succed la aceleași locuri de muncă în conformitate cu un anumit regim de muncă, inclusiv prin rotație și care poate fi de flux continuu sau discontinuu; și „munci ușoare” sunt muncile care, prin natura sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor specifice în care acestea sunt efectuate, nu pot aduce atingere securității, sănătății sau dezvoltării persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani și nici instruirii și pregătirii lor profesional.

O altă modificare vizează ajustarea art.26 alin. (3) din CM potrivit căruia persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, pentru exercitarea de munci ușoare. Condițiile specifice exercitării muncilor ușoare vor fi stabilite de către Guvern.

Noile modificări la CM mai prevăd că femeile gravide, femeile care au născut de curând și cele care alăptează vor putea desfășura munca de noapte, în zilele de repaus, în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar din propria inițiativă, în baza unei cereri scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă sunt înregistrate.

Adițional, conform completărilor aduse art.104 din CM, salariatul își poate exprima acordul sau refuzul de a presta munca suplimentară în formă scrisă, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu utilizarea semnăturii electronice avansate, până la atragerea efectivă la muncă suplimentară.

De asemenea, Codul muncii a fost completat cu un articol nou (1231) care reglementează prevederile cu privire la acordarea concediului neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceiași locuință cu salariatul. Astfel, concediul va putea fi acordat în baza unei cereri scrise ale salariatului, pe o durată de până la 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Salariatul va anexa la cerere: o copia actului de identitate a persoanei pentru a cărei îngrijire se solicită concediul; declarația pe propria răspundere a salariatului, din care să rezulte faptul că persoana pentru care se solicită concediul pentru îngrijire locuiește în aceiași locuință cu salariatul și certificatul medical, eliberat de o instituție medico-sanitară.

Potrivit modificărilor, operate în Codul contravențional în redacție nouă a fost expus art. 551 care prevede sancțiuni pentru utilizarea muncii nedeclarate. Astfel, utilizarea muncii nedeclarate se sancționează cu amendă de la 60 la 90 u.c. aplicată persoanei fizice, de la 150 la 210 u.c. - persoanei cu funcție de răspundere, de la 210 la 300 u.c. - persoanei juridice. Aceeași încălcare săvârșită asupra minorului, se sancționează cu amendă de la 120 la 150 u.c. aplicată persoanei fizice, de la 200 la 300 u.c. - persoanei cu funcție de răspundere, de la 300 la 400 u.c. aplicată persoanei juridice.

Legea va intra în vigoare la data de 18 aprilie curent, cu excepția ajustărilor efectuate la art.46 din CM care vor intra în vigoare la expirare a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

În Monitorul Oficial de astăzi, 19 martie a fost publicată Legea nr. 46 din 16 martie 2024 pentru modificarea Codului muncii și a Codului contravențional.

Astfel, art. 1 din Codul muncii (CM) a fost completat cu noțiunile „muncă în schimburi” care reprezintă lucru la unitate organizat într-un mod în care salariații se succed la aceleași locuri de muncă în conformitate cu un anumit regim de muncă, inclusiv prin rotație și care poate fi de flux continuu sau discontinuu; și „munci ușoare” sunt muncile care, prin natura sarcinilor pe care le presupun și a condițiilor specifice în care acestea sunt efectuate, nu pot aduce atingere securității, sănătății sau dezvoltării persoanelor fizice cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani și nici instruirii și pregătirii lor profesional.

O altă modificare vizează ajustarea art.26 alin. (3) din CM potrivit căruia persoana fizică poate încheia un contract individual de muncă și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al părinților sau al reprezentanților legali, pentru exercitarea de munci ușoare. Condițiile specifice exercitării muncilor ușoare vor fi stabilite de către Guvern.

Noile modificări la CM mai prevăd că femeile gravide, femeile care au născut de curând și cele care alăptează vor putea desfășura munca de noapte, în zilele de repaus, în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar din propria inițiativă, în baza unei cereri scrise, cu prezentarea concluziei medicale privind starea de sănătate, eliberată de către instituția medico-sanitară pe a cărei listă sunt înregistrate.

Adițional, conform completărilor aduse art.104 din CM, salariatul își poate exprima acordul sau refuzul de a presta munca suplimentară în formă scrisă, pe suport de hârtie sau în format electronic, cu utilizarea semnăturii electronice avansate, până la atragerea efectivă la muncă suplimentară.

De asemenea, Codul muncii a fost completat cu un articol nou (1231) care reglementează prevederile cu privire la acordarea concediului neplătit pentru îngrijirea unei persoane care locuiește în aceiași locuință cu salariatul. Astfel, concediul va putea fi acordat în baza unei cereri scrise ale salariatului, pe o durată de până la 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic. Salariatul va anexa la cerere: o copia actului de identitate a persoanei pentru a cărei îngrijire se solicită concediul; declarația pe propria răspundere a salariatului, din care să rezulte faptul că persoana pentru care se solicită concediul pentru îngrijire locuiește în aceiași locuință cu salariatul și certificatul medical, eliberat de o instituție medico-sanitară.

Potrivit modificărilor, operate în Codul contravențional în redacție nouă a fost expus art. 551 care prevede sancțiuni pentru utilizarea muncii nedeclarate. Astfel, utilizarea muncii nedeclarate se sancționează cu amendă de la 60 la 90 u.c. aplicată persoanei fizice, de la 150 la 210 u.c. - persoanei cu funcție de răspundere, de la 210 la 300 u.c. - persoanei juridice. Aceeași încălcare săvârșită asupra minorului, se sancționează cu amendă de la 120 la 150 u.c. aplicată persoanei fizice, de la 200 la 300 u.c. - persoanei cu funcție de răspundere, de la 300 la 400 u.c. aplicată persoanei juridice.

Legea va intra în vigoare la data de 18 aprilie curent, cu excepția ajustărilor efectuate la art.46 din CM care vor intra în vigoare la expirare a 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...