37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Utilizarea Facturii Fiscale. Noi modificări

Utilizarea Facturii Fiscale. Noi modificări

01.04.20194.164 views

1

(1 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică proiectul Ordinului nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală“ și a Instrucțiunii privind completarea acestuia.

Conform completărilor propuse, entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepția perioadei în care ea a fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art.117 alin.(11) din Codul fiscal”, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.

În instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” vor fi introduse de asemenea o serie de modificări și completări.

Astfel, conform noii redacții a pct. 3 din instrucțiune, Factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se va utiliza în cazurile:

1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv și în cazurile în care au fost emise avize de însoțire a mărfurilor:
a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
b) neimpozabile cu TVA.

2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut”;
a) impozabile cu TVA;
b) neimpozabile cu TVA.

3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de usufruct.

5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

La întocmirea facturii fiscale pentru mărfurile livrate în baza avizelor de însoțire a mărfii se indică doar seria și numărul avizelor de însoțire a mărfii, fără anexarea acestora.

În coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate. În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă pentru care este specificată poziția tarifară în art. 96 din Codul fiscal, se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

În rândul 7 „Redirijări ” în toate exemplarele facturii fiscale în caz de transportare a activelor în afara entității (prelucrare, expertiză, păstrare, etc.) fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, uzufruct – se indică mențiunea „ Non livrare”.

Prezentul Ordin urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Persoane responsabile
Macovei Daniela, inspector, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
Tel. 022 82 33 64, daniela.macovei@sfs.md

Data limită pentru comentarii: 05.04.2019
Proiectul și nota informativă.

Ministerul Finanțelor a remis spre consultare publică proiectul Ordinului nr. 118 din 28.08.2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală“ și a Instrucțiunii privind completarea acestuia.

Conform completărilor propuse, entitatea căreia i s-a acordat dreptul pentru imprimarea de sine stătătoare a facturilor fiscale cu atribuirea seriei şi diapazonului de numere beneficiază de acest drept pe toată perioada activităţii de întreprinzător, cu excepția perioadei în care ea a fost inclusă în lista privind utilizarea obligatorie a facturii fiscale electronice (e-factura) conform prevederilor art.117 alin.(11) din Codul fiscal”, fără necesitatea reconfirmării acestui drept pe parcursul perioadei menţionate.

În instrucțiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” vor fi introduse de asemenea o serie de modificări și completări.

Astfel, conform noii redacții a pct. 3 din instrucțiune, Factura fiscală este un formular tipizat de document primar cu regim special pe suport de hîrtie sau în formă electronică, care se va utiliza în cazurile:

1) Livrării mărfurilor, activelor, inclusiv și în cazurile în care au fost emise avize de însoțire a mărfurilor:
a) impozabile cu TVA conform prevederilor Titlului III al Codului fiscal;
b) neimpozabile cu TVA.

2) Prestării serviciilor şi executării lucrărilor, cu excepția serviciilor financiare prestate de către instituțiile financiare, organizațiile de microfinanțare, asociațiile de economii și împrumut”;
a) impozabile cu TVA;
b) neimpozabile cu TVA.

3) Transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

4) Transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune sau cu drept de usufruct.

5) Refacturarea cheltuielilor compensate, în conformitate cu prevederile art.1171 alin.(10) din Codul fiscal.

La întocmirea facturii fiscale pentru mărfurile livrate în baza avizelor de însoțire a mărfii se indică doar seria și numărul avizelor de însoțire a mărfii, fără anexarea acestora.

În coloana 10.1 „Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei tarifare al mărfii/activului” se indică corespunzător pentru fiecare tip de marfă denumirea mărfurilor livrate. În cazul livrării mărfurilor supuse accizelor şi a celor impozitate cu TVA la cota redusă pentru care este specificată poziția tarifară în art. 96 din Codul fiscal, se indică codul poziţiei tarifare conform Nomenclaturii Combinate a Mărfurilor, aprobate prin Legea nr.172 din 25 iulie 2014.

În rândul 7 „Redirijări ” în toate exemplarele facturii fiscale în caz de transportare a activelor în afara entității (prelucrare, expertiză, păstrare, etc.) fără transmiterea dreptului de proprietate, transmiterii activelor în leasing, arendă, locațiune, uzufruct – se indică mențiunea „ Non livrare”.

Prezentul Ordin urmează să intre în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Persoane responsabile
Macovei Daniela, inspector, SFS, Direcția generală metodologia impozitelor și taxelor,
Tel. 022 82 33 64, daniela.macovei@sfs.md

Data limită pentru comentarii: 05.04.2019
Proiectul și nota informativă.

Comentarii

  1. Angela spune:

    Va rugam sa evidentiati diferentele ca sa fie mai usor de aplicat ( nu avem prea mult timp la dispozitie pentru o analiza ). Multumim din partea contabililor.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...