37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Util! Tot ce trebuie să știi despre concediul de paternitate

Util! Tot ce trebuie să știi despre concediul de paternitate

22.06.20221.786 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Potrivit alin. 2 al articolului 124¹ din Codul Muncii, tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. În baza cererii depuse de angajat, angajatorul va perfecta Ordinul de acordare a concediului paternal.

În termen de până la 10 zile lucrătoare de la data perfectării, angajatorul este obligat să prezinte Informaţia IRM 19 cu codul categoriei 165 „persoană care se află în concediu paternal" precum și perioada concediului. Această măsură este aplicabilă pentru toţi angajatorii, inclusiv şi pentru entităţile unde persoana asigurată desfăşoară activităţi prin cumul.

Important. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decît venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respective și care se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Indemnizaţia paternală poate fi obținută de salariați dacă:

  • stagiu total de cotizare constituie cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului;
  • tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în primele 56 de zile de la data naşterii copilului;
  • tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni de la data naşterei copilului;
  • tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

Pentru obținerea indemnizației paternale se vor prezenta următoarele documente:

a) buletinul de identitate al solicitantului (în original şi în copie);

b) certificatulul de naştere al copilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

c) după caz, extrasulul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitatăţile în care desfăşoară activităţi. 

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

Notă. Plata indemnizaţiei paternale se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiei paternale se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Sumele indemnizațiilor paternale stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă și se achită retroactiv pe un termen ce nu depășește 3 ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării, în baza cererii depuse de către beneficiar sau reprezentantul desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului.

Reamintim, că în Parlament este înregistrată inițiativa legislativă prin care se propune extinderea perioadei în care poate fi solicitat concediul paternal de la 56 de zile la 12 luni, această modificare oferind mai multe oportunități pentru tați.

Potrivit alin. 2 al articolului 124¹ din Codul Muncii, tatăl copilului nou-născut beneficiază de dreptul la un concediu paternal de 14 zile calendaristice în baza unei cereri în formă scrisă, în primele 56 de zile de la naşterea copilului. În baza cererii depuse de angajat, angajatorul va perfecta Ordinul de acordare a concediului paternal.

În termen de până la 10 zile lucrătoare de la data perfectării, angajatorul este obligat să prezinte Informaţia IRM 19 cu codul categoriei 165 „persoană care se află în concediu paternal" precum și perioada concediului. Această măsură este aplicabilă pentru toţi angajatorii, inclusiv şi pentru entităţile unde persoana asigurată desfăşoară activităţi prin cumul.

Important. Pe perioada concediului paternal, salariatul beneficiază de o indemnizație paternală care nu poate fi mai mică decît venitul mediu lunar asigurat pentru perioada respective și care se achită din bugetul asigurărilor sociale de stat.

Indemnizaţia paternală poate fi obținută de salariați dacă:

  • stagiu total de cotizare constituie cel puţin 3 ani sau de cel puţin 9 luni, realizat în ultimele 24 luni premergătoare datei naşterii copilului;
  • tatălui copilului nou-născut i s-a acordat, la cerere, concediu paternal la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în primele 56 de zile de la data naşterii copilului;
  • tatăl copilului nou-născut a solicitat stabilirea indemnizaţiei paternale în termen de 12 luni de la data naşterei copilului;
  • tatăl copilului nou-născut a realizat un venit asigurat la toate unităţile în care desfăşoară activităţi în ultimele 3 luni premergătoare lunii naşterii copilului

Pentru obținerea indemnizației paternale se vor prezenta următoarele documente:

a) buletinul de identitate al solicitantului (în original şi în copie);

b) certificatulul de naştere al copilului, înregistrat la subdiviziunea competentă a Agenţiei Servicii Publice;

c) după caz, extrasulul din ordinul de acordare a concediului paternal, în original, eliberat de la toate unitatăţile în care desfăşoară activităţi. 

Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei paternale se depune personal de către tatăl sau mama copilului, cu prezentarea documentelor confirmative, la casa teritorială de asigurări sociale de la locul de domiciliu sau reşedinţă ori la casa teritorială în a cărei rază de deservire se află unitatea de la locul de muncă de bază sau în mod electronic prin intermediul portalului guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) ori al paginii web oficiale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale (www.cnas.md).

Notă. Plata indemnizaţiei paternale se efectuează prin modalitatea de plată selectată de beneficiar şi disponibilă în cadrul serviciului guvernamental de plăţi electronice (MPay). Evidenţa plăţii indemnizaţiei paternale se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale.

Sumele indemnizațiilor paternale stabilite și neprimite de beneficiar în decurs de 12 luni consecutive se suspendă și se achită retroactiv pe un termen ce nu depășește 3 ani premergători lunii adresării, dar nu mai devreme de luna suspendării, în baza cererii depuse de către beneficiar sau reprezentantul desemnat prin procură și a actului de identitate al solicitantului.

Reamintim, că în Parlament este înregistrată inițiativa legislativă prin care se propune extinderea perioadei în care poate fi solicitat concediul paternal de la 56 de zile la 12 luni, această modificare oferind mai multe oportunități pentru tați.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...