37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, veniturile fondatorului întreprinderii gospodăriei țărănești?

Urmează de inclus în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, veniturile fondatorului întreprinderii gospodăriei țărănești?

06.02.2024463 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) sau alin. (11) din Codul fiscal, gospodăria țărănească (de fermier) prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN) sau darea de seamă unificată (declarație) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF).

Obligația privind prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (forma CET) apare la întrunirea condițiilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru gospodăria țărănească (de fermier) este în mărime de 7 % din venitul impozabil. Impozitul pe venit din venitul impozabil al persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător se determină luând în considerație cotele stabilite în art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

În legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul fiscal pentru categoriile de plătitori enumerați mai sus, sunt diferite, venitul obținut de fondatorul gospodăriei țărănești (de fermier) nu se include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET).

GȚ care efectuează pe parcursul anului fiscal plăți în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi, prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite, Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC).

Concomitent, se completează Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți;

De asemenea, GȚ care pe parcursul anului fiscal efectuează plăți în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi, în baza prevederilor art. 92 din Codul fiscal până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, prezintă beneficiarului acestor plăţi:

  • Informații privind tipul venitului achitat;
  • Suma acestuia;
  • Suma scutirilor acordate;
  • Suma deducerilor la care au dreptul în conformitate cu Codul fiscal;
  • Suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.

În cazul efectuării corectărilor în informația prezentată., GȚ este obligată să informeze beneficiarul plăților în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală.

În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) lit. d) sau alin. (11) din Codul fiscal, gospodăria țărănească (de fermier) prezintă Declarația cu privire la impozitul pe venit (forma VEN) sau darea de seamă unificată (declarație) cu privire la impozitul pe venit (forma UNIF).

Obligația privind prezentarea Declarației cu privire la impozitul pe venit de către persoana fizică care nu practică activitate de întreprinzător (forma CET) apare la întrunirea condițiilor prevăzute la art. 83 alin. (2) din Codul fiscal.

Potrivit art. 15 lit. c) din Codul fiscal, suma totală a impozitului pe venit pentru gospodăria țărănească (de fermier) este în mărime de 7 % din venitul impozabil. Impozitul pe venit din venitul impozabil al persoanei fizice care nu practică activitate de întreprinzător se determină luând în considerație cotele stabilite în art. 15 lit. a) din Codul fiscal.

În legătură cu faptul că cotele impozitului pe venit, stabilite în Codul fiscal pentru categoriile de plătitori enumerați mai sus, sunt diferite, venitul obținut de fondatorul gospodăriei țărănești (de fermier) nu se include în Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET).

GȚ care efectuează pe parcursul anului fiscal plăți în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi, prezintă Serviciului Fiscal de Stat în termenele stabilite, Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC).

Concomitent, se completează Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți;

De asemenea, GȚ care pe parcursul anului fiscal efectuează plăți în folosul persoanelor fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător, precum și plăți în folosul angajaților săi, în baza prevederilor art. 92 din Codul fiscal până la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, prezintă beneficiarului acestor plăţi:

  • Informații privind tipul venitului achitat;
  • Suma acestuia;
  • Suma scutirilor acordate;
  • Suma deducerilor la care au dreptul în conformitate cu Codul fiscal;
  • Suma impozitului reţinut, în cazul reţinerii.

În cazul efectuării corectărilor în informația prezentată., GȚ este obligată să informeze beneficiarul plăților în termen de 15 zile lucrătoare de la data efectuării modificării sau emiterii deciziei asupra cazului de încălcare fiscală.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...