37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   UNIF18 – Darea de seamă fiscală unificată, în vigoare din 1 octombrie 2018

UNIF18 – Darea de seamă fiscală unificată, în vigoare din 1 octombrie 2018

14.09.20187.690 views
(5 voturi, medie: 4,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Ordinului SFS nr. 456 din 8 septembrie 2018, a fost abrobat Formularul UNIF18 – Darea de seamă fiscală unificată (anexa nr. 1). Ordinul a fost publicat în ediția de astăzi, 14 septembrie, a Monitorului Oficial.

Darea de seamă unificată, urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceştia cumulativ a următoarelor condiţii:

  • numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi
  •  nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.

Dacă subiecţii menţionaţi mai sus, pe parcursul perioadei fiscale nu se conformează condiţiilor stabilite în punctul dat, aceştia urmează să prezinte dările de seamă fiscale în modul general stabilit de legislaţie, pentru perioadele în care nu au fost respectate condiţiile menţionate. În primele dări de seamă prezentate pe fiecare tip de impozit (taxă/plată), informaţia privind obligaţiile fiscale se va reflecta cumulativ, începînd cu prima zi a perioadei fiscale în care acestea au apărut.

Subiecţii care trec din categoria de contribuabili, care prezintă dări de seamă fiscale şi achită impozitele şi taxele în modul general stabilit de legislaţie în categoria contribuabililor care prezintă Declaraţia unificată, vor prezenta aceasta pentru întreaga perioadă fiscală respectivă, iar dările de seamă prezentate anterior pe parcursul perioadei fiscale în care a avut loc trecerea urmează a fi anulate conform modului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va începe odată cu etapa II a perioadei fiscale 2018.

În ceea ce privește modul de completare a declarației unificate, ținem să vă informăm, că subiecții menționați mai sus, vor prezenta date cu privire la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (tabelul nr. 1), privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît salariul, şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (tabelul nr. 3), informaţia privind plăţile achitate nerezidenţilor din sursele de venit, altele decît plăţile salariale şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (tabelul nr. 4), informații cu privire la taxele locale şi impozitele pe proprietate (tabelul nr. 6), dar și darea de seamă pe taxele locale şi impozitele pe proprietate (tabelul nr. 7).

Cu alte detalii privind modul de completare a Declarației unificate (Forma UNIF18) revenim în curând.

Vă informăm că, prezentul ordin va intra în vigoare la 1 octombrie 2018.

Conform Ordinului SFS nr. 456 din 8 septembrie 2018, a fost abrobat Formularul UNIF18 – Darea de seamă fiscală unificată (anexa nr. 1). Ordinul a fost publicat în ediția de astăzi, 14 septembrie, a Monitorului Oficial.

Darea de seamă unificată, urmează a fi prezentată de către întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale) și gospodăriile ţărăneşti (de fermier), la întrunirea de către aceştia cumulativ a următoarelor condiţii:

  • numărul mediu anual de salariaţi pe parcursul perioadei fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi
  •  nu sînt înregistraţi ca plătitori de taxa pe valoarea adăugată.

Dacă subiecţii menţionaţi mai sus, pe parcursul perioadei fiscale nu se conformează condiţiilor stabilite în punctul dat, aceştia urmează să prezinte dările de seamă fiscale în modul general stabilit de legislaţie, pentru perioadele în care nu au fost respectate condiţiile menţionate. În primele dări de seamă prezentate pe fiecare tip de impozit (taxă/plată), informaţia privind obligaţiile fiscale se va reflecta cumulativ, începînd cu prima zi a perioadei fiscale în care acestea au apărut.

Subiecţii care trec din categoria de contribuabili, care prezintă dări de seamă fiscale şi achită impozitele şi taxele în modul general stabilit de legislaţie în categoria contribuabililor care prezintă Declaraţia unificată, vor prezenta aceasta pentru întreaga perioadă fiscală respectivă, iar dările de seamă prezentate anterior pe parcursul perioadei fiscale în care a avut loc trecerea urmează a fi anulate conform modului stabilit de Serviciul Fiscal de Stat.

Prima perioadă fiscală de raportare, conform formularului-tip aprobat, va începe odată cu etapa II a perioadei fiscale 2018.

În ceea ce privește modul de completare a declarației unificate, ținem să vă informăm, că subiecții menționați mai sus, vor prezenta date cu privire la impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător (tabelul nr. 1), privind plăţile salariale şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît salariul, şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (tabelul nr. 3), informaţia privind plăţile achitate nerezidenţilor din sursele de venit, altele decît plăţile salariale şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi (tabelul nr. 4), informații cu privire la taxele locale şi impozitele pe proprietate (tabelul nr. 6), dar și darea de seamă pe taxele locale şi impozitele pe proprietate (tabelul nr. 7).

Cu alte detalii privind modul de completare a Declarației unificate (Forma UNIF18) revenim în curând.

Vă informăm că, prezentul ordin va intra în vigoare la 1 octombrie 2018.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...