37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Un grup de lucru ad-hoc pe probleme curente ale antreprenoriatului social va fi creat în cadrul Consiliului Economic

Un grup de lucru ad-hoc pe probleme curente ale antreprenoriatului social va fi creat în cadrul Consiliului Economic

02.03.2023203 views Consiliul Economic
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

În Republica Moldova din cele 14 întreprinderi sociale înregistrate în țară, 10 sunt conduse de femei. Deși sunt foarte puține la număr – pentru comparație, în UE activează  2,8 milioane de întreprinderi sociale – acestea au un acces foarte limitat la finanțare. De obicei, aceste întreprinderi primesc finanțare din granturi oferite de donatorii internaționali sau locali, mai rar din partea administrației publice centrale sau locale, sub formă de subvenții și sectorul de afaceri.

Despre necesitatea creării unui fond de impact, care ar susține dezvoltarea întreprinderilor sociale și de inserție, s-a discutat în cadrul grupului de lucru al Consiliului Economic ”Abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen”. Participanții la dezbateri au menționat că pentru menținerea și dezvoltarea activității antreprenoriatului social ar fi nevoie de instrumente de finanțare dedicate.  

Tot în cadrul ședinței s-a dezbătut subiectul reînceperii activității Comisiei Naționale pentru Antreprenoriat Social (CNAS) în regim operativ, deoarece există cereri depuse de agenți economici pentru obținerea statutului de întreprindere socială. În același timp, este necesară simplificarea procedurii de înregistrare a întreprinderilor sociale. Pentru a facilita acest proces va fi creat un grup de lucru ad-hoc în cadrul Consiliului Economic. În cadrul acestuia se va pune în dezbatere mai multe subiecte cum ar fi îmbunătățirea cadrului legal al activităților din domeniul economiei sociale, inclusiv al achizițiilor publice destinate întreprinderilor sociale și de inserție și dezvoltarea unui mecanism de monitorizare și evaluare a activității acestor întreprinderi.

În cadrul ședinței a fost dezbătut, de asemenea, subiectul formării profesionale pentru antreprenoriatul social. În prezent, prin intermediul unor proiecte, este posibilă dezvoltarea unei platforme online care va crea oportunități pentru elevii Învățământului Profesional Tehnic, personalul didactic și  antreprenorii locali și internațional de a stabili inițiative de antreprenoriat social.

Totodată la ședință s-a menționat despre necesitatea creării oportunităților de studii în Învățământul Profesional Tehnic și de angajare în câmpul muncii prin intermediul întreprinderilor sociale pentru tineri și tinere cu nevoi speciale.

Întâlnirea grupului de lucru a fost organizată în comun de Secretariatul Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru, Platforma pentru dezvoltarea antreprenoriatului social în Republica Moldova, Fundația Est-Europeană, Fundația Keystone Moldova, Camera de Comerț și Industrie și Centrul pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.

Urmează ca propunerile și intervențiile din cadrul ședinței să fie sistematizate într-o agendă comună de lucru de Secretariatul Consiliului Economic, iar prima ședință a grupului de lucru ad-hoc să fie convocată în următoarele două săptămâni.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...