37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Ultima perioadă de raportare a formularului IPC18 este luna decembrie 2020. Vezi modificările

Ultima perioadă de raportare a formularului IPC18 este luna decembrie 2020. Vezi modificările

07.08.20201.840 views
(2 voturi, medie: 5,00 din 5)
Se încarcă...

Conform Monitorului Oficial din 7 august 2020, a fost publicat Ordinul nr.96 din 30.07.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor.

Prin Ordinul sus-menționat s-a modificat Ordinul MF nr.126 din 4 octombrie 2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat”, potrivit căruia:

 1. Ultima perioadă fiscală pentru care raportarea obligațiilor fiscale se efectuează potrivit formularului tipizat (Forma IPC18) este luna decembrie 2020.
 2. În Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formei IPC18, Nota de la compartimentul „Tabelul nr.3. Declarația privind calcularea şi utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale” se modifică în felul următor (modificările sunt prezentate în format italic):
  „indicatorii din rândurile 1.4 și 1.5 se completează de angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (în continuare - CAEM). Pentru determinarea faptului dacă angajatorii menționați desfășoară activitate în proporție de cel puțin 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din CAEM se calculează raportul dintre suma venitului obținut din activitățile respective și suma venitului din activitatea operațională înregistrată în evidența contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce țin de mărimea venitului obținut se determină pe perioada de gestiune, conform Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.
  În cazul în care entitatea nu a indicat în Politica de contabilitate intenția de practicare a activității de cel puțin 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din CAEM și, efectiv, pe parcursul anului de gestiune a înregistrat o mărime a acestui indicator mai mare decît 95%, aceasta este în drept să efectueze recalculul contribuțiilor menționate aplicând tariful redus pentru calcularea contribuțiilor de 12% cu prezentarea, conform art.188 din Codul fiscal, a dărilor de seamă corectate. În cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, entitatea a aplicat tariful redus în mărime de 12%, însă mărimea efectivă a ponderii activităților specificate în grupele 01.1 – 01.6 din CAEM este sub nivelul stabilit, entitatea, în condițiile stabilite la art.188 din Codul fiscal, va depune dări de seamă corectate, cu aplicarea tarifului general stabilit.
 3. Anexa nr.9 „Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate” se expune într-o nouă redacție.

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2021 cu excepția pct.2 care intră în vigoare la data de 7 august 2020.

Conform Monitorului Oficial din 7 august 2020, a fost publicat Ordinul nr.96 din 30.07.2020 cu privire la modificarea unor ordine ale Ministerului Finanțelor.

Prin Ordinul sus-menționat s-a modificat Ordinul MF nr.126 din 4 octombrie 2017 „Cu privire la aprobarea formularului tipizat (Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală şi a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi a Instrucţiunii cu privire la modul de completare a formularului nominalizat”, potrivit căruia:

 1. Ultima perioadă fiscală pentru care raportarea obligațiilor fiscale se efectuează potrivit formularului tipizat (Forma IPC18) este luna decembrie 2020.
 2. În Instrucțiunea cu privire la modul de completare a formei IPC18, Nota de la compartimentul „Tabelul nr.3. Declarația privind calcularea şi utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi informația privind evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale” se modifică în felul următor (modificările sunt prezentate în format italic):
  „indicatorii din rândurile 1.4 și 1.5 se completează de angajatorii din agricultură (persoane fizice și juridice) care practică în decursul perioadei de gestiune nu mai puțin de 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (în continuare - CAEM). Pentru determinarea faptului dacă angajatorii menționați desfășoară activitate în proporție de cel puțin 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din CAEM se calculează raportul dintre suma venitului obținut din activitățile respective și suma venitului din activitatea operațională înregistrată în evidența contabilă. În acest caz, ambii indicatori ce țin de mărimea venitului obținut se determină pe perioada de gestiune, conform Legii contabilității și raportării financiare nr.287/2017.
  În cazul în care entitatea nu a indicat în Politica de contabilitate intenția de practicare a activității de cel puțin 95% din activitățile stipulate în grupele 01.1-01.6 din CAEM și, efectiv, pe parcursul anului de gestiune a înregistrat o mărime a acestui indicator mai mare decît 95%, aceasta este în drept să efectueze recalculul contribuțiilor menționate aplicând tariful redus pentru calcularea contribuțiilor de 12% cu prezentarea, conform art.188 din Codul fiscal, a dărilor de seamă corectate. În cazul în care, pe parcursul anului de gestiune, entitatea a aplicat tariful redus în mărime de 12%, însă mărimea efectivă a ponderii activităților specificate în grupele 01.1 – 01.6 din CAEM este sub nivelul stabilit, entitatea, în condițiile stabilite la art.188 din Codul fiscal, va depune dări de seamă corectate, cu aplicarea tarifului general stabilit.
 3. Anexa nr.9 „Clasificatorul categoriilor persoanelor asigurate” se expune într-o nouă redacție.

Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2021 cu excepția pct.2 care intră în vigoare la data de 7 august 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...