37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   TVA: Vezi ce modificări se prevăd în proiectul politicii fiscale și vamale 2020

TVA: Vezi ce modificări se prevăd în proiectul politicii fiscale și vamale 2020

22.11.20191.378 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Ministerul Finanțelor, prin intermediul proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative propus pentru consultări publice (Politica fiscală și vamală pentru anul 2020) propune următoarele modificări cu privire la taxa pe valoare adăugată:

Modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare.

În cadrul desfășurării activității de întreprinzător, agentul economic procură servicii de la nerezidenții Republicii Moldova (de ex: Facebook, Google) cu efectuarea plăților prin card. Legislația fiscală tratează asemenea tranzacție ca import de servicii supus impozitării cu TVA (20%).

Reieșind din redacția actuală a Codului fiscal, termenul de achitare a TVA la buget pentru astfel de servicii este data efectuării plății în adresa nerezidentului. Adesea aceste plăți sunt efectuate automat prin debitare directă. Din aceste considerente, contribuabilii se confruntă cu dificultatea monitorizării zilnice a extragerilor de pe card și onorarea obligației fiscale privind plata TVA.

În acest sens, se propune ca exigibilitatea plății TVA la serviciile importate să apară din (1) momentul importului, sau (2) momentul achitării, în dependență de care din ele a avut loc prima. Iar obligația fiscală privind achitarea TVA se va realiza până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut unul din cele două evenimente: fie (1) importul, fie (2) achitarea.

Aceasta reprezintă o măsură de simplificare a procesului de raportare și achitare a impozitelor de către mediul de afaceri, având drept consecință reducerea timpului de raportare și achitare a impozitelor, respectiv a costurilor de percepere a impozitelor.

 

Aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație.

Începând cu 1 ianuarie 2018, Uniunea Europeană a unificat legislația în partea ce ține de TVA, aplicabilă între țările UE și a introdus norma conform căreia TVA se achită la locul aflării consumatorului de servicii. Până la această dată multe companii internaționale, «migrau prin piață» în căutarea jurisdicțiilor fiscale mai prielnice cu cote TVA aplicabile mai reduse, unde instituiau filiale pentru desfășurarea afacerilor cu consumatorii europeni.

Conform legislațiilor fiscale din Australia, Bahrain, Belarus, Uniunea Europeană, India, Japonia, Rusia, Arabia Saudită, Serbia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite, companiile internaționale sunt responsabile de stabilirea, taxarea și achitarea TVA către autoritățile competente pentru toate achizițiile de aplicații cu plată și pentru achizițiile în aplicație făcute de clienții dințările respective.

Propunerea vizează stabilirea în calitate de subiect impozabil cu TVA în Republica Moldova a nerezidenților ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, ce prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice, persoanelor fizice rezidente sau livrează mărfuri cu utilizarea unei interfețe electronice ce facilitează vânzarea la distanță a mărfurilor.

Conform conceptului, compania nerezidentă care prestează servicii electronice persoanelor fizice rezidente urmează să se înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat, cu achitarea și declararea trimestrialăa TVA pe livrările de servicii în adresa persoanelor fizice rezidente. Procesul de solicitare a codului fiscal, de prezentare a informației privind TVA va putea fi efectuat la distanță prin intermediul serviciului electronic: E-commerce-VAT office amplasat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

Este de menționat că măsura dată va asigura o concurență loială între prestatorii de servicii electronice naționali și internaționali prin aplicarea aceluiași tratament fiscal prin prisma achitării TVA la buget.

Se estimează că această măsură va asigura creșteri suplimentare de venituri pe perioada anului 2020 de aproximativ 100 mil. lei.

 

Aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.

În prezent pentru mărfurile supuse accizelor este interzisă plasarea în regimul de perfecționare activă cu suspendare, fapt care impune producătorii să imobilizeze mijloace financiare importante pentru achitarea accizelor și TVA pentru o perioada de timp (cu recuperarea ulterioară după exportul produselor finite), fapt care face uneori nerentabilă activitatea în cauză ținând cont de mărimea accizelor și costul resurselor financiare, dar și de marja redusă pentru serviciile de producere.

Astfel, se propune ca pentru mărfurile accizabile și produsele din zootehnie (prevăzute la art.103 alin.(3) din Codul fiscal) să fie oferit dreptul a plasa în regim de perfecționare activă. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra cash-flowul întreprinderilor producătoare care fabrică produse accizabile destinate exportului sau comercializării pe teritoriu.

 

Scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole.

Actualmente, conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.271 din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere tractoarele și tehnica agricolă.

Agenții economici, producători agricoli, la moment pot achiziționa tractoare de import sau de producere autohtonă, ambele obiecte la livrarea acestora fiind scutite de TVA fără drept de deducere. Însă, diferența apare la momentul producerii tractoarelor autohtone, atunci când materia primă, piesele, serviciile etc. sunt procurate de către agentul economic producător la cota de TVA 20%.

Normele fiscale actuale prevăd că suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate (materia primă, piese, servicii destinate producerii tractoarelor) care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere (tractoare) nu se deduce și se raportează la costuri sau la cheltuieli.

În asemenea situații, prețul final al tractorului autohton (în cazul unor tractoare similare) este mai mare în comparație cu cel de import dat fiind faptul că în prețul final se includ și costurile suportate pentru suma TVA achitată la materia primă, piese, servicii etc.

Astfel, se constată că la import tractoarele și tehnica agricolă sunt mai competitive la preț, astfel, fiind favorizate importurile în detrimentul agenților economici locali, producători de tractoare și tehnică agricolă.

În vederea redresării situației respective se propune ca materia primă, piesele, serviciile destinate producerii tractoarelor și tehnicii agricole pe teritoriul Republicii Moldova să fie scutite de TVA fără drept de deducere. Această măsură va asigura un tratament fiscal echitabil și loial a produselor autohtone în raport cu cele de import.

Ministerul Finanțelor, prin intermediul proiectului de lege cu privire la modificarea unor acte legislative propus pentru consultări publice (Politica fiscală și vamală pentru anul 2020) propune următoarele modificări cu privire la taxa pe valoare adăugată:

Modificarea termenului de achitare a TVA pentru serviciile importate la data de 25 a lunii următoare celei de efectuare a importului sau de achitare.

În cadrul desfășurării activității de întreprinzător, agentul economic procură servicii de la nerezidenții Republicii Moldova (de ex: Facebook, Google) cu efectuarea plăților prin card. Legislația fiscală tratează asemenea tranzacție ca import de servicii supus impozitării cu TVA (20%).

Reieșind din redacția actuală a Codului fiscal, termenul de achitare a TVA la buget pentru astfel de servicii este data efectuării plății în adresa nerezidentului. Adesea aceste plăți sunt efectuate automat prin debitare directă. Din aceste considerente, contribuabilii se confruntă cu dificultatea monitorizării zilnice a extragerilor de pe card și onorarea obligației fiscale privind plata TVA.

În acest sens, se propune ca exigibilitatea plății TVA la serviciile importate să apară din (1) momentul importului, sau (2) momentul achitării, în dependență de care din ele a avut loc prima. Iar obligația fiscală privind achitarea TVA se va realiza până la data de 25 a lunii următoare celei în care a avut unul din cele două evenimente: fie (1) importul, fie (2) achitarea.

Aceasta reprezintă o măsură de simplificare a procesului de raportare și achitare a impozitelor de către mediul de afaceri, având drept consecință reducerea timpului de raportare și achitare a impozitelor, respectiv a costurilor de percepere a impozitelor.

 

Aplicarea TVA pentru serviciile electronice prestate de agenții economici nerezidenți către populație.

Începând cu 1 ianuarie 2018, Uniunea Europeană a unificat legislația în partea ce ține de TVA, aplicabilă între țările UE și a introdus norma conform căreia TVA se achită la locul aflării consumatorului de servicii.Până la această dată multe companii internaționale, «migrau prin piață» în căutarea jurisdicțiilor fiscale mai prielnice cu cote TVA aplicabile mai reduse, unde instituiau filiale pentru desfășurarea afacerilor cu consumatorii europeni.

Conform legislațiilor fiscale din Australia, Bahrain, Belarus, Uniunea Europeană, India, Japonia, Rusia, Arabia Saudită, Serbia, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite și Statele Unite, companiile internaționale sunt responsabile de stabilirea, taxarea și achitarea TVA către autoritățile competente pentru toate achizițiile de aplicații cu plată și pentru achizițiile în aplicație făcute de clienții dințările respective.

Propunerea vizează stabilirea în calitate de subiect impozabil cu TVA în Republica Moldova a nerezidenților ce desfășoară activitate de întreprinzător fără deținerea formei organizatorico-juridice în Republica Moldova, ce prestează servicii prin intermediul rețelelor electronice, persoanelor fizice rezidente sau livrează mărfuri cu utilizarea unei interfețe electronice ce facilitează vânzarea la distanță a mărfurilor.

Conform conceptului, compania nerezidentă care prestează servicii electronice persoanelor fizice rezidente urmează să se înregistreze la Serviciul Fiscal de Stat, cu achitarea și declararea trimestrialăa TVA pe livrările de servicii în adresa persoanelor fizice rezidente. Procesul de solicitare a codului fiscal, de prezentare a informației privind TVA va putea fi efectuat la distanță prin intermediul serviciului electronic: E-commerce-VAT office amplasat pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat.

Este de menționat că măsura dată va asigura o concurență loială între prestatorii de servicii electronice naționali și internaționali prin aplicarea aceluiași tratament fiscal prin prisma achitării TVA la buget.

Se estimează că această măsură va asigura creșteri suplimentare de venituri pe perioada anului 2020 de aproximativ 100 mil. lei.

 

Aplicarea scutirii de TVA fără drept de deducere, la plasarea în regim de perfecționare activă a mărfurilor supuse accizelor, produselor zootehnice (carne), etc.

În prezent pentru mărfurile supuse accizelor este interzisă plasarea în regimul de perfecționare activă cu suspendare, fapt care impune producătorii să imobilizeze mijloace financiare importante pentru achitarea accizelor și TVA pentru o perioada de timp (cu recuperarea ulterioară după exportul produselor finite), fapt care face uneori nerentabilă activitatea în cauză ținând cont de mărimea accizelor și costul resurselor financiare, dar și de marja redusă pentru serviciile de producere.

Astfel, se propune ca pentru mărfurile accizabile și produsele din zootehnie (prevăzute la art.103 alin.(3) din Codul fiscal) să fie oferit dreptul a plasa în regim de perfecționare activă. Aceasta va avea un impact pozitiv asupra cash-flowul întreprinderilor producătoare care fabrică produse accizabile destinate exportului sau comercializării pe teritoriu.

 

Scutirea de TVA fără drept de deducere la importul și/sau achiziția materiei prime, articole utilizate la producerea tractoarelor și tehnicii agricole.

Actualmente, conform prevederilor art.103 alin.(1) pct.271 din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere tractoarele și tehnica agricolă.

Agenții economici, producători agricoli, la moment pot achiziționa tractoare de import sau de producere autohtonă, ambele obiecte la livrarea acestora fiind scutite de TVA fără drept de deducere.Însă, diferența apare la momentul producerii tractoarelor autohtone, atunci când materia primă, piesele, serviciile etc. sunt procurate de către agentul economic producător la cota de TVA 20%.

Normele fiscale actuale prevăd că suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate (materia primă, piese, servicii destinate producerii tractoarelor) care sunt folosite pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere (tractoare) nu se deduce și se raportează la costuri sau la cheltuieli.

În asemenea situații, prețul final al tractorului autohton (în cazul unor tractoare similare) este mai mare în comparație cu cel de import dat fiind faptul că în prețul final se includ și costurile suportate pentru suma TVA achitată la materia primă, piese, servicii etc.

Astfel, se constată că la import tractoarele și tehnica agricolă sunt mai competitive la preț, astfel, fiind favorizate importurile în detrimentul agenților economici locali, producători de tractoare și tehnică agricolă.

În vederea redresării situației respective se propune ca materia primă, piesele, serviciile destinate producerii tractoarelor și tehnicii agricole pe teritoriul Republicii Moldova să fie scutite de TVA fără drept de deducere.Această măsură va asigura un tratament fiscal echitabil și loial a produselor autohtone în raport cu cele de import.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...