37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   TVA spre deducere în cazul construcțiilor. Propuneri de modificare a Codului fiscal

TVA spre deducere în cazul construcțiilor. Propuneri de modificare a Codului fiscal

20.11.2019839 views
(2 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

Serviciul Fiscal solicită examinarea propunerilor de completare a art. 102 din Codul fiscal cu norme speciale privind determinarea TVA spre deducere în cazul construcției clădirilor cu destinație mixtă proportional costului de deviz al spațiilor ce constituie obiecte impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției.

Ținând cont de specificul executării lucrărilor de construcție a clădirilor, care într-un obiect includ componente ale livrărilor impozabile și livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, precum și de durata executării lucrărilor până la finisarea clădirii și efectuarea livrărilor, care de cele mai dese ori depășește un an, prevederile legislative menționate nu conțin o soluție clară pentru determinarea sumei TVA spre deducere aferentă valorilor materiale, serviciilor procurate destinate executării lucrărilor de construcție a clădirilor.

Astfel, în perioadele fiscale privind TVA (luna calendaristică) pe parcursul duratei executării lucrărilor de construcție a unui obiect sau nu sunt efectuate livrări, sau sunt efectuate doar livrări impozabile, sau doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere.

În astfel de situații determinarea TVA spre deducere prin aplicarea proratei conform alin.(4) nu este posibilă sau nu reflectă real sumele TVA care se referă la livrările impozabile, după cum prevede alin,(3) din art.102.

Mai mult ca atât, ajustarea sumei TVA deduse pe parcursul anului este prevăzută prin determinarea proratei definitive, bazată pe indicatorii anuali ai livrărilor la completarea declarației privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului. Respectiv, dacă construcția nu a fost finalizată până la finele anului, recalcularea sumelor TVA deduse nu poate fi efectuată.

Altă problemă apare la determinarea sumelor TVA spre deducere aferente procurărilor de mărfuri, servicii la executarea lucrărilor de proiectare, pregătire a terenului sub construcție, construcția subsolului și a încăperilor cu destinație tehnică pentru obiectele de construcție cu destinație mixtă – locativ-comercială. În perioada executării acestor lucrări, nu au loc livrări, dat fiind faptul nefinisării obiectului, reieșind din structura cărora ar putea fi determinată prorata pentru calcularea sumei TVA spre deducere.

Reieșind din cele expuse, se propune completarea art.102 din Codul fiscal cu norme speciale privind determinarea TVA spre deducere în cazul serviciilor (lucrărilor) de construcție a clădirilor proporțional costului de deviz al spațiilor ce constituie livrări impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției, conform documentației de proiect.

În legătura cu cele expuse, se propune spre modificare și completare art. 102, cu alineatul (41) și (42) cu următorul cuprins:

„(41) În cazul achizițiilor destinate construcției clădirilor, care constituie atât obiecte impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate se deduce proporțional costului de deviz al spațiilor ce constituie livrări impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției, conform documentației de proiect.
Determinarea TVA spre deducere în conformitate cu prezentul alineat se va efectua distinct pentru fiecare obiect sau complex de obiecte în construcție
.

(42) În cazul modificării costului de deviz al construcției, sumele TVA deduse de subiectul impozabil se vor ajusta prin aplicarea raportului recalculat dintre costul de deviz al spațiilor ce constituie livrări impozabile și costul de deviz total al construcției.
Ajustarea sumelor TVA (deducerea sau raportarea la costuri sau la cheltuieli) în cazul modificării costului de deviz al construcției se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea costului de deviz al construcției.

Prezentarea propunerilor Dvs asupra proiectului în cauză le puteți lăsa la adresa electronică membrii@acap.md .
Termenul limită de prezentare – 22 noiembrie 2019.

Serviciul Fiscal solicită examinarea propunerilor de completare a art. 102 din Codul fiscal cu norme speciale privind determinarea TVA spre deducere în cazul construcției clădirilor cu destinație mixtă proportional costului de deviz al spațiilor ce constituie obiecte impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției.

Ținând cont de specificul executării lucrărilor de construcție a clădirilor, care într-un obiect includ componente ale livrărilor impozabile și livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere, precum și de durata executării lucrărilor până la finisarea clădirii și efectuarea livrărilor, care de cele mai dese ori depășește un an, prevederile legislative menționate nu conțin o soluție clară pentru determinarea sumei TVA spre deducere aferentă valorilor materiale, serviciilor procurate destinate executării lucrărilor de construcție a clădirilor.

Astfel, în perioadele fiscale privind TVA (luna calendaristică) pe parcursul duratei executării lucrărilor de construcție a unui obiect sau nu sunt efectuate livrări, sau sunt efectuate doar livrări impozabile, sau doar livrări scutite de TVA fără drept de deducere.

În astfel de situații determinarea TVA spre deducere prin aplicarea proratei conform alin.(4) nu este posibilă sau nu reflectă real sumele TVA care se referă la livrările impozabile, după cum prevede alin,(3) din art.102.

Mai mult ca atât, ajustarea sumei TVA deduse pe parcursul anului este prevăzută prin determinarea proratei definitive, bazată pe indicatorii anuali ai livrărilor la completarea declarației privind TVA pentru ultima perioadă fiscală a anului. Respectiv, dacă construcția nu a fost finalizată până la finele anului, recalcularea sumelor TVA deduse nu poate fi efectuată.

Altă problemă apare la determinarea sumelor TVA spre deducere aferente procurărilor de mărfuri, servicii la executarea lucrărilor de proiectare, pregătire a terenului sub construcție, construcția subsolului și a încăperilor cu destinație tehnică pentru obiectele de construcție cu destinație mixtă – locativ-comercială. În perioada executării acestor lucrări, nu au loc livrări, dat fiind faptul nefinisării obiectului, reieșind din structura cărora ar putea fi determinată prorata pentru calcularea sumei TVA spre deducere.

Reieșind din cele expuse, se propune completarea art.102 din Codul fiscal cu norme speciale privind determinarea TVA spre deducere în cazul serviciilor (lucrărilor) de construcție a clădirilor proporțional costului de deviz al spațiilor ce constituie livrări impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției, conform documentației de proiect.

În legătura cu cele expuse, se propune spre modificare și completare art. 102, cu alineatul (41) și (42) cu următorul cuprins:

„(41) În cazul achizițiilor destinate construcției clădirilor, care constituie atât obiecte impozabile, cât și scutite de TVA fără drept de deducere, suma TVA, achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate se deduce proporțional costului de deviz al spațiilor ce constituie livrări impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției, conform documentației de proiect.
Determinarea TVA spre deducere în conformitate cu prezentul alineat se va efectua distinct pentru fiecare obiect sau complex de obiecte în construcție
.

(42) În cazul modificării costului de deviz al construcției, sumele TVA deduse de subiectul impozabil se vor ajusta prin aplicarea raportului recalculat dintre costul de deviz al spațiilor ce constituie livrări impozabile și costul de deviz total al construcției.
Ajustarea sumelor TVA (deducerea sau raportarea la costuri sau la cheltuieli) în cazul modificării costului de deviz al construcției se efectuează în perioada fiscală în care a avut loc modificarea costului de deviz al construcției.

Prezentarea propunerilor Dvs asupra proiectului în cauză le puteți lăsa la adresa electronică membrii@acap.md .
Termenul limită de prezentare – 22 noiembrie 2019.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...