37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   TVA: principalele modificări prevăzute pentru anul 2023

TVA: principalele modificări prevăzute pentru anul 2023

18.11.20221.708 views
(2 voturi, medie: 3,00 din 5)
Se încarcă...

Începând cu 1 ianuarie 2023 se propune implementarea mecanismului de restituire a TVA acumulat în cont. În acest sens, se prevede completarea Codul fiscal (CF) cu un nou articol, care va reglementa restituirea TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii.

Astfel, agenții economici care începînd cu 1 ianuarie 2023, vor înregistra depăşiri a sumei TVA achitate pentru mărfurile, serviciile procurate (inclusiv TVA aferentă importurilor) faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor, vor avea dreptul la restituirea depăşirii sumei TVA. Suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară se va diminua cu suma TVA spre restituire.

Totodată, se propune completarea legislației fiscale (art. 102 din CF) cu prevederi care ar permite deducerea TVA aferentă procurărilor, anterior atribuite la costuri/cheltuieli pe parcursul anului, dacă valoarea livrărilor anuale scutite de TVA fără drept de deducere nu depășește 5% din cifra de afaceri.

Ajustarea conținutului art. 103 din CF, ține de anularea unor scutiri de la plata TVA pentru serviciile poștale (cu excepția serviciilor de distribuire a pensiilor, subvențiilor și indemnizațiilor); scuterele cu motor electric; importul și livrarea unor aeronave, elicoptere, vagoanelor pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri; serviciile de leasing operațional sau financiar ale aeronavelor; importul și livrarea deșeurilor și reziduurilor de metale feroase și neferoase, reziduurilor industriale care conțin metale sau aliaje ale acestora.

O altă măsură prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2023, este implementarea regimului de taxare inversă a TVA aferent importului de servicii, care presupune presupune excluderea pentru plătitorii TVA a obligației de achitare a TVA aferent importului de servicii cu introducerea simultană a obligației de declarare a sumelor aferente operațiunilor respective la TVA colectat și cu atribuirea sumei respective la deduceri a TVA.

Noua redacție a lit. b) din art. 104 din CF propune aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, precum și extinderea aplicării scutirilor prevăzute inclusiv pentru căsuțele de vacanță, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află acestea.

Completarea alin. (1) din art. 112 CF va stabili că în cazul în care subiectul anterior a fost înregistrat în calitate de plătitor al TVA, perioada deținerii statutului de plătitor al TVA nu se ia în calcul la aprecierea pragului de înregistrare.

Modificările propuse la art. 1171 din CF prevăd excluderea obligativității emiterii facturii fiscale în cazul refacturării cheltuielilor compensate în favoarea persoanelor fizice. Subsecvent, proiectul prevede completarea alin. (13) din articolul respectiv, prin acordarea dreptului furnizorului să elibereze factura fiscală în termen ce nu poate depăşi 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin avizele de însoțire a mărfurilor, pentru cazurile în care se utilizează sistemul informațional e-factura.

Începând cu 1 ianuarie 2023 se propune implementarea mecanismului de restituire a TVA acumulat în cont. În acest sens, se prevede completarea Codul fiscal (CF) cu un nou articol, care va reglementa restituirea TVA aferentă procurărilor de mărfuri și servicii.

Astfel, agenții economici care începînd cu 1 ianuarie 2023, vor înregistra depăşiri a sumei TVA achitate pentru mărfurile, serviciile procurate (inclusiv TVA aferentă importurilor) faţă de suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor, vor avea dreptul la restituirea depăşirii sumei TVA. Suma TVA destinată deducerii în perioada ulterioară se va diminua cu suma TVA spre restituire.

Totodată, se propune completarea legislației fiscale (art. 102 din CF) cu prevederi care ar permite deducerea TVA aferentă procurărilor, anterior atribuite la costuri/cheltuieli pe parcursul anului, dacă valoarea livrărilor anuale scutite de TVA fără drept de deducere nu depășește 5% din cifra de afaceri.

Ajustarea conținutului art. 103 din CF, ține de anularea unor scutiri de la plata TVA pentru serviciile poștale (cu excepția serviciilor de distribuire a pensiilor, subvențiilor și indemnizațiilor); scuterele cu motor electric; importul și livrarea unor aeronave, elicoptere, vagoanelor pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri; serviciile de leasing operațional sau financiar ale aeronavelor; importul și livrarea deșeurilor și reziduurilor de metale feroase și neferoase, reziduurilor industriale care conțin metale sau aliaje ale acestora.

O altă măsură prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2023, este implementarea regimului de taxare inversă a TVA aferent importului de servicii, care presupune presupune excluderea pentru plătitorii TVA a obligației de achitare a TVA aferent importului de servicii cu introducerea simultană a obligației de declarare a sumelor aferente operațiunilor respective la TVA colectat și cu atribuirea sumei respective la deduceri a TVA.

Noua redacție a lit. b) din art. 104 din CF propune aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare, precum și extinderea aplicării scutirilor prevăzute inclusiv pentru căsuțele de vacanță, indiferent de subiectul în a cărui gestiune se află acestea.

Completarea alin. (1) din art. 112 CF va stabili că în cazul în care subiectul anterior a fost înregistrat în calitate de plătitor al TVA, perioada deținerii statutului de plătitor al TVA nu se ia în calcul la aprecierea pragului de înregistrare.

Modificările propuse la art. 1171 din CF prevăd excluderea obligativității emiterii facturii fiscale în cazul refacturării cheltuielilor compensate în favoarea persoanelor fizice. Subsecvent, proiectul prevede completarea alin. (13) din articolul respectiv, prin acordarea dreptului furnizorului să elibereze factura fiscală în termen ce nu poate depăşi 10 zile calendaristice ale lunii următoare celei în care a avut loc livrarea documentată prin avizele de însoțire a mărfurilor, pentru cazurile în care se utilizează sistemul informațional e-factura.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...