37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2020

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-noiembrie 2020

18.01.2021320 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna noiembrie 20201,2 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, cu 41,8% mai puţin față de luna corespunzătoare din anul 2019. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian (-74,5%), rutier (-41,8%) și cel feroviar (-22,4%), și a crescut la transportul fluvial (+135,6%). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 191,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 53,7% comparativ cu luna noiembrie 2019.

În ianuarie-noiembrie 2020 cu transportul public au fost transportați 50,4 mil. pasageri, cu 46,7% mai puţin față de perioada similară din anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 2206,0 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 60,3% comparativ cu ianuarie-noiembrie 2019.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut cea mai mare pondere în total (97,6%), fiind urmat de transportul feroviar (1,3%) și transportul aerian (0,7%).

Comparativ cu ianuarie-noiembrie 2019, se atestă o scădere, față de perioada respectivă din anul 2019, în transportul aerian de pasageri (-76,3%), rutier (-46,4%) și feroviar (-40,0%). Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+53,4%), care, deținând o pondere nesemnificativă (de circa 0,4%) în structura numărului de pasageri transportați, nu a influențat tendința generală.

În ianuarie-noiembrie 2020, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 49,1 mil. pasageri, cu 46,4% mai puțin, comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 54,1%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,3%, Nord – 15,0%, Sud – 8,4% și UTA Găgăuzia – 2,2%.

În luna noiembrie 2020, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 1,6 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 4,4%. În luna noiembrie 2020, față de noiembrie 2019, volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar a scăzut cu 29,0%, iar cu rutier3 – cu 0,4%. Totodată, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (+148,9%) și aerian (+30,4%). Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 430,8 mil. tone-km, fiind în creştere cu 5,0%, comparativ cu luna noiembrie 2019.

În ianuarie-noiembrie 2020, întreprinderile de transport feroviar, rutier3, fluvial şi aerian au transportat 15,1 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 13,1%. Parcursul mărfurilor a totalizat 4215,2 mil. tone-km, cu 6,8% mai puțin comparativ cu perioada corespunzătoare din anul 2019.

În ianuarie-noiembrie 2020, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în stuctura mărfurilor transportate (81,2%), au transportat 12,3 mil. tone de mărfuri, cu 7,9% mai puţin față de perioada corespunzătoare din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (42,8%), regiunile de dezvoltare Centru (27,6%), Nord (21,1%), Sud (5,2%) și UTA Găgăuzia (3,3%).

În ianuarie-noiembrie 2020, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 17,4% în stuctura mărfurilor transportate, au fost transportate 2,6 mil. tone de mărfuri, sau cu 33,0% mai puțin faţă de aceeași perioadă din anul 2019.


Impactul COVID-19: Informațiile din acest comunicat de presă reflectă și impactul consecințelor pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra activității transporturilor.


Note:

1 Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.
2 Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.
3 Inclusiv întreprinderile cu alte genuri de activitate, care efectuează transporturi rutiere de mărfuri contra plată.

Informații relevante:

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...