37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-mai 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-mai 2021

19.07.2021150 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna mai 2021 cu transportul public au fost transportați 4,9 pasageri, de 2,2 ori mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna mai 2020 față de luna mai 2019 de peste 4,1 ori. Creșterea în luna mai 2021 față de luna mai 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier cu 2,7 milioane pasageri (de 2,2 ori) și cu transportul aerian cu 47,3 mii pasageri (de 8,1 ori). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 249,2 milioane pasageri-km sau de 3,2 ori mai mult comparativ cu luna mai 2020, pe fundalul reducerii de 6,7 ori a indicatorului în cauză în luna mai 2020 față de luna mai 2019.

În ianuarie-mai 2021 cu transportul public au fost transportați 24,3 milioane pasageri, cu 5,5% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020.

Parcursul pasagerilor a constituit 1028,5 milioane pasageri-km, fiind în descreştere cu 4,0% comparativ cu ianuarie – mai 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,9% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv 1,0% și 0,7%.

Comparativ cu ianuarie-mai 2020, se atestă o scădere în transportul feroviar de pasageri (-27,4%) și aerian (-14,7%). Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul rutier de pasageri (+6,1%), dar și la transportul fluvial (+48,6%).

În ianuarie-mai 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 23,8 milioane pasageri, cu 6,1% mai mult, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 51,2%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,7%, Nord – 16,8%, Sud – 8,7% și UTA Găgăuzia – 2,6%.

În luna mai 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 1,5 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna mai 2020 cu 34,7%. În luna mai 2021, față de luna mai 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul rutier3 (+40,8%), aerian (+33,9%) şi feroviar (+13,7%). Volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial a scăzut cu 47,9%. Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 406,4 milioane tone-km, fiind în creştere cu 22,4%, comparativ cu luna mai 2020.

În ianuarie-mai 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 6,1 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-mai 2020 cu 5,7%. Parcursul mărfurilor a totalizat 1844,7 milioane tone-km, cu 2,2% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-mai 2021, întreprinderile de transport rutier, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (83,3%), au transportat 5,1 milioane tone de mărfuri, cu 15,7% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (49,5%), regiunile de dezvoltare Centru (30,5%), Nord (12,9%), Sud (5,0%) și UTA Găgăuzia (2,1%).

În ianuarie-mai 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 15,3% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 930,6 mii tone de mărfuri sau cu 28,9% mai puțin faţă de ianuarie-mai 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...