37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iunie 2021

17.08.2021123 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna iunie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,3 milioane pasageri, de 1,6 ori mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019 de peste 2,5 ori. Creșterea în luna iunie 2021 față de luna iunie 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier cu 2,0 milioane pasageri  (de 1,6 ori) și cu transportul aerian cu 86,1 mii pasageri (de 11,4 ori). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 354,4 milioane pasageri-km, sau de 3,2 ori mai mult comparativ cu luna iunie 2020, pe fundalul reducerii de 5,1 ori a indicatorului în cauză în luna iunie 2020 față de luna iunie 2019.

În ianuarie-iunie 2021 cu transportul public au fost transportați 29,6 milioane pasageri, cu 12,6% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020.

Parcursul pasagerilor a constituit 1382,9 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 16,9% comparativ cu ianuarie – iunie 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,8% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv 1,0% și 0,9%.

Comparativ cu ianuarie-iunie 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul rutier de pasageri (+13,0%), aerian (+26,2%) și fluvial (+27,6%). Totodată, se atestă o scădere în transportul feroviar de pasageri (-21,6%).

În ianuarie-iunie 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 28,9 milioane pasageri, cu 13,0% mai mult, comparativ cu perioada similara a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 51,4%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,5%, Nord – 16,8%, Sud – 8,7% și UTA Găgăuzia – 2,6%.

În luna iunie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 1,6 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna iunie 2020 cu 19,6%. În luna iunie 2021, față de luna iunie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul rutier (+22,2%), feroviar (+13,2%) şi aerian (+7,3%). Volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial a scăzut cu 49,5%. Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 432,3 milioane tone-km, fiind în creştere cu 22,2%, comparativ cu luna iunie 2020.

În ianuarie-iunie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 7,7 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-iunie 2020 cu 8,1%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2276,5 milioane tone-km, cu 5,4% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-iunie 2021, întreprinderile de transport rutier, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (83,7%), au transportat 6,4 milioane tone de mărfuri, cu 17,0% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (48,0%), regiunile de dezvoltare Centru (31,4%), Nord (13,7%), Sud (4,9%) și UTA Găgăuzia (2,0%).

În ianuarie-iunie 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 15,1% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate circa 1,2 milioane tone de mărfuri, sau cu 24,0% mai puțin faţă de ianuarie-iunie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...