37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iulie 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-iulie 2021

14.09.2021395 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că în luna iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 5,2 milioane pasageri, cu 23,2% mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019 de 1,9 ori. Creșterea în luna iulie 2021 față de luna iulie 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 881,2 mii pasageri (+21,2%) și cu transportul aerian - cu 102,7 mii pasageri (de 5,7 ori). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 401,1 milioane pasageri-km, sau de 2,3 ori mai mult comparativ cu luna iulie 2020, pe fundalul reducerii de 3,6 ori a indicatorului în cauză în luna iulie 2020 față de luna iulie 2019.

În ianuarie-iulie 2021 cu transportul public au fost transportați 34,8 milioane pasageri, cu 14,1% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020. Parcursul pasagerilor a constituit 1784,0 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 31,1% comparativ cu ianuarie – iulie 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,5% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv 1,1% și 1,0%.

Comparativ cu ianuarie-iulie 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul rutier de pasageri (+14,1%), aerian (+67,3%) și fluvial (+13,7%). Totodată, se atestă o scădere în transportul feroviar de pasageri (-17,1%).

În ianuarie-iulie 2021, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 34,0 milioane pasageri, cu 14,1% mai mult, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi cu acest mod de transport în municipiul Chişinău a constituit 51,4%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,4%, Nord – 16,8%, Sud – 8,8% și UTA Găgăuzia – 2,6%.

În luna iulie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 1,7 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în luna iulie 2020 cu 11,3%. În luna iulie 2021, față de luna iulie 2020, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul rutier (+10,3%), feroviar (+21,7%) şi aerian (+55,9%). Volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial a scăzut cu 39,6%. Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 450,9 milioane tone-km, fiind în creştere cu 13,2%, comparativ cu luna iulie 2020.

În ianuarie-iulie 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 9,4 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-iulie 2020 cu 9,0%. Parcursul mărfurilor a totalizat 2744,5 milioane tone-km, cu 7,3% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-iulie 2021, întreprinderile de transport rutier, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (83,5%), au transportat 7,9 milioane tone de mărfuri, cu 16% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (46,4%), regiunile de dezvoltare Centru (31,2%), Nord (14,6%), Sud (5,4%) și UTA Găgăuzia (2,4%).

În ianuarie-iulie 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 15,4% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 1,4 milioane tone de mărfuri, sau cu 17,4% mai puțin faţă de ianuarie-iulie 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...