37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi generale   »   Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-august 2021

Transportul de pasageri şi mărfuri în ianuarie-august 2021

18.10.2021142 views Biroul Național de Statistică
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Biroul Naţional de Statistică informează că, în luna august 2021 cu transportul public au fost transportați 5,1 milioane pasageri, cu 16,7% mai mult față de luna corespunzătoare din anul precedent, pe fundalul reducerii indicatorului în cauză în luna august 2020 față de luna august 2019 de 1,9 ori. Creșterea în luna august 2021 față de luna august 2020 a fost cauzată, preponderent, de majorarea numărului de pasageri transportați cu transportul rutier - cu 633,0 mii pasageri  (+15,0%) și cu transportul aerian - cu 108,7 mii pasageri (de 4,2 ori). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 439,1 milioane pasageri-km sau de 2,0 ori mai mult comparativ cu luna august 2020, pe fundalul reducerii de 3,3 ori a indicatorului în cauză în luna august 2020 față de luna august 2019.

În ianuarie-august 2021 cu transportul public au fost transportați 39,9 milioane pasageri, cu 14,4% mai mult față de aceeași perioadă din anul 2020.

Parcursul pasagerilor a constituit 2223,1 milioane pasageri-km, fiind în creştere cu 41,0% comparativ cu ianuarie – august 2020.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut ponderea covârșitoare – de 97,3% din total, transportului aerian și celui feroviar revenind, respectiv 1,3% și 1,1%.

Comparativ cu ianuarie-august 2020, creșteri au fost înregistrate în transportul aerian (+99,1%) și rutier de pasageri (+14,2%). Totodată, se atestă o scădere în transportul feroviar de pasageri (-14,8%) și fluvial (-2,5%).

În ianuarie-august 2021, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 11,3 milioane tone de mărfuri, volum superior celui înregistrat în ianuarie-august 2020 cu 11,4%. Parcursul mărfurilor a totalizat 3227,8 milioane tone-km, cu 9,8% mai mult comparativ cu aceeași perioadă din anul 2020.

În ianuarie-august 2021, întreprinderile de transport rutier3, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (82,8%), au transportat 9,4 milioane tone de mărfuri, cu 16,8% mai mult față de perioada similară din anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier3 revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (46,1%), regiunile de dezvoltare Centru (30,9%), Nord (14,9%), Sud (5,6%) și UTA Găgăuzia (2,5%).

În ianuarie-august 2021, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 16,1% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 1,8 milioane tone de mărfuri sau cu 9,2% mai puțin faţă de ianuarie-august 2020.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...