37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   Transformarea digitală: consultarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023

Transformarea digitală: consultarea Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023

18.01.2023302 views
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Viceprim-ministrul pentru digitalizare și Agenția de Guvernare Electronică invită mâine 19 ianuarie 2023, reprezentanții sectorului asociativ, comunității de cercetare, comunității de donatori, autorităților și instituțiilor publice, precum și alți actori interesați, la sesiunea de consultări publice a proiectelor Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, pe segmentul transformare digitală.

Planul național de dezvoltare 2023-2025 reprezintă principalul document care stabilește prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru o perioadă de trei ani și conține direcțiile prioritare și măsurile pentru implementarea obiectivelor strategice ale țării.

Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților reprezintă obiectivul general al Planului național de dezvoltare care urmează a realizat prin intermediul următoarelor obiective:

  • creșterea accelerată a productivității muncii - urmează a fi atinsă prin politici orientate spre atragerea investițiilor, promovarea îmbunătățirii guvernanței corporative în cadrul companiilor, consolidarea culturii și capacităților antreprenoriale, facilitarea transferului de tehnologii și inovații;
  • dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat - include activități orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri, facilitarea accesului la surse de finanțare, dezvoltarea pieței de capital, promovarea integrității în sectorul privat (inclusiv, „dezoligarhizarea” și ameliorarea cadrului concurențial), dezvoltarea diplomației economice;
  • ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale - prin sporirea costurile activității informale și încurajarea tranziției spre activitățile economice formale.

Scopul consultărilor publice este de a prezenta și consulta cu părțile interesate viziunea strategică și obiectivele de dezvoltare pe termen mediu aferente domeniului digitalizare, propuse spre realizare în perspectivă imediată și până la finele anului 2023.

Evenimentul va avea loc între orele 09:00 – 12:00, cu prezența participanților în sala de ședințe a Guvernului, et. I, str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni.

Viceprim-ministrul pentru digitalizare și Agenția de Guvernare Electronică invită mâine 19 ianuarie 2023, reprezentanții sectorului asociativ, comunității de cercetare, comunității de donatori, autorităților și instituțiilor publice, precum și alți actori interesați, la sesiunea de consultări publice a proiectelor Planului Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și Planul de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023, pe segmentul transformare digitală.

Planul național de dezvoltare 2023-2025 reprezintă principalul document care stabilește prioritățile de politici publice ale Guvernului pentru o perioadă de trei ani și conține direcțiile prioritare și măsurile pentru implementarea obiectivelor strategice ale țării.

Creșterea veniturilor din surse durabile și atenuarea inegalităților reprezintă obiectivul general al Planului național de dezvoltare care urmează a realizat prin intermediul următoarelor obiective:

  • creșterea accelerată a productivității muncii - urmează a fi atinsă prin politici orientate spre atragerea investițiilor, promovarea îmbunătățirii guvernanței corporative în cadrul companiilor, consolidarea culturii și capacităților antreprenoriale, facilitarea transferului de tehnologii și inovații;
  • dezvoltarea oportunităților pentru inovații și antreprenoriat - include activități orientate spre îmbunătățirea mediului de afaceri, facilitarea accesului la surse de finanțare, dezvoltarea pieței de capital, promovarea integrității în sectorul privat (inclusiv, „dezoligarhizarea” și ameliorarea cadrului concurențial), dezvoltarea diplomației economice;
  • ameliorarea condițiilor de muncă și reducerea ocupării informale - prin sporirea costurile activității informale și încurajarea tranziției spre activitățile economice formale.

Scopul consultărilor publice este de a prezenta și consulta cu părțile interesate viziunea strategică și obiectivele de dezvoltare pe termen mediu aferente domeniului digitalizare, propuse spre realizare în perspectivă imediată și până la finele anului 2023.

Evenimentul va avea loc între orele 09:00 – 12:00, cu prezența participanților în sala de ședințe a Guvernului, et. I, str. Mitropolitul Bănulescu Bodoni.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...