37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   TFD 19 – Noua declarație privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM

TFD 19 – Noua declarație privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în RM

20.08.20189.605 views
(4 voturi, medie: 4,50 din 5)
Se încarcă...

În Monitorul Oficial din 17 august curent, a fost publicat Ordinul SFS nr. 406 din 08.08.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).

Periodicitatea de prezentare a declarației menționate, va fi anuală, pînă la data de 25 ianuarie a anului, următor anului fiscal de gestiune.

Atenție! Potrivit instrucțiunii de completare a acesteia, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – posesori ai autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova.

Taxa se va achita de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată în destinaţia căruia se indică obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convenţional al agregatului, nemarcat de producător, tipul şi marca autovehiculului.

Atât formularul declarației, cât și instrucțiunea de completare a acesteia, au suferit modificări. Astfel, conform noii declarații, numărul autovehiculelor utilizate în activitate vor fi repartizate pe categorii:

  • care aparțin cu drept de proprietate, (col.5);
  • care aparțin cu drept de uzufruct, uz, locațiune, leasing, procură, gaj ș.a. (col.6).

De asemenea, se va indica separat și numărul autovehiculele rebutate, neexploatate provizoriu, scoase din circulație sau cele radiate din evidența organelor abilitate cu ținerea evidenței autovehiculelor, (col.7).

În col. 3 se va indica cota taxei, conform anexei nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal.

Suma taxei calculate, va fi indicată în col.8, și se va determina după următoarea formulă: (col.3x(col.5+col.6).

În cazurile în care cota taxei, conform anexei nr.1 la titlul IX al Codului fiscal, este stabilită:

a) pentru unitatea de transport – taxa se determină prin înmulțirea cotei taxei stabilite pentru mijloacele de transport din categoria corespunzătoare cu numărul autovehiculelor reflectate în coloanele 5 și 6;

b) pentru capacitatea cilindrică a motorului, capacitatea de ridicare sau masa totală a autovehiculelor - taxa se determină prin înmulțirea cotei taxei cu caracteristicile tehnice (capacitatea cilindrică a motorului, capacitatea de ridicare, masa totală a autovehiculelor). Rezultatele obținute, reflectate în coloanele 5 și 6, se adună;

c) pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare - la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la punctele 2, 6 şi 7 din anexa nr.1 la titlul IX din Codul fiscal;

d) dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată, în conformitate cu cotele stabilite la punctele 2 şi 6 din anexa nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.

În col. 9 și 10 se va indica numărul mijloacelor de transport scutite de plata taxei și respectiv, suma scutirilor.

Notă: Pentru autobuze numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19) se va prezenta de către subiecții impunerii, care au obligația de prezentare a dării de seamă, începând cu anul 2019 pentru perioada fiscală aferentă anului 2018.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă subpunctele 1) și 2) din pct. 1 din Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013, precum și anexele nr. 1 și nr. 2 la ordinul menționat.

În Monitorul Oficial din 17 august curent, a fost publicat Ordinul SFS nr. 406 din 08.08.2018 privind aprobarea formularului tipizat al Dării de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19).

Periodicitatea de prezentare a declarației menționate, va fi anuală, pînă la data de 25 ianuarie a anului, următor anului fiscal de gestiune.

Atenție! Potrivit instrucțiunii de completare a acesteia, taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova se va vira după locul reşedinţei de bază a persoanei juridice sau după domiciliul persoanei fizice – posesori ai autovehiculelor înmatriculate în Republica Moldova.

Taxa se va achita de către subiectul impunerii, cu întocmirea documentului de plată în destinaţia căruia se indică obligatoriu, numărul de identificare al vehiculului indicat în Certificatul de înmatriculare VIN-Cod (caroserie) sau alt număr convenţional al agregatului, nemarcat de producător, tipul şi marca autovehiculului.

Atât formularul declarației, cât și instrucțiunea de completare a acesteia, au suferit modificări. Astfel, conform noii declarații, numărul autovehiculelor utilizate în activitate vor fi repartizate pe categorii:

  • care aparțin cu drept de proprietate, (col.5);
  • care aparțin cu drept de uzufruct, uz, locațiune, leasing, procură, gaj ș.a. (col.6).

De asemenea, se va indica separat și numărul autovehiculele rebutate, neexploatate provizoriu, scoase din circulație sau cele radiate din evidența organelor abilitate cu ținerea evidenței autovehiculelor, (col.7).

În col. 3 se va indica cota taxei, conform anexei nr.1 la Titlul IX al Codului fiscal.

Suma taxei calculate, va fi indicată în col.8, și se va determina după următoarea formulă: (col.3x(col.5+col.6).

În cazurile în care cota taxei, conform anexei nr.1 la titlul IX al Codului fiscal, este stabilită:

a) pentru unitatea de transport – taxa se determină prin înmulțirea cotei taxei stabilite pentru mijloacele de transport din categoria corespunzătoare cu numărul autovehiculelor reflectate în coloanele 5 și 6;

b) pentru capacitatea cilindrică a motorului, capacitatea de ridicare sau masa totală a autovehiculelor - taxa se determină prin înmulțirea cotei taxei cu caracteristicile tehnice (capacitatea cilindrică a motorului, capacitatea de ridicare, masa totală a autovehiculelor). Rezultatele obținute, reflectate în coloanele 5 și 6, se adună;

c) pentru autovehiculele mixte, taxa se calculează pornind de la categoria autovehiculului şi caracteristicile tehnice ale acestuia, specificate în certificatul de înmatriculare - la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată în conformitate cu cotele stabilite la punctele 2, 6 şi 7 din anexa nr.1 la titlul IX din Codul fiscal;

d) dacă autovehiculul mixt, în urma reutilării, nu mai poate fi calificat ca microbuz/autobuz, taxa, în baza caracteristicilor tehnice ale autovehiculului, se calculează la cota celei mai mari taxe dintre taxa calculată, în conformitate cu cotele stabilite la punctele 2 şi 6 din anexa nr.1 la titlul IX din Codul fiscal.

În col. 9 și 10 se va indica numărul mijloacelor de transport scutite de plata taxei și respectiv, suma scutirilor.

Notă: Pentru autobuze numărul de locuri se calculează fără locul şoferului.

Darea de seamă privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (Forma TFD 19) se va prezenta de către subiecții impunerii, care au obligația de prezentare a dării de seamă, începând cu anul 2019 pentru perioada fiscală aferentă anului 2018.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă subpunctele 1) și 2) din pct. 1 din Ordinul IFPS nr. 274 din 7 martie 2013, precum și anexele nr. 1 și nr. 2 la ordinul menționat.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei